Swap Nedir?

Swap Nedir?

Swap, finansal enstrümanların veya sözleşmelerin değiştirilmesini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Genellikle riskleri azaltmak, faiz oranlarını değiştirmek ya da finansal pozisyonları optimize etmek amacıyla tercih edilir.

Yazımızı inceleyerek swap işlemlerinin temel prensiplerini ve farklı türlerini ayrıntılı bir şekilde görebilir, finansal piyasalardaki rolü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Swap Nedir? Forex’te Swap Kavramı

Forex piyasası, dünya genelinde farklı para birimlerinin ticaretinin yapıldığı finansal pazardır. Piyasada işlem yapan yatırımcılar, dikkat etmeleri gereken birçok terimle karşılaşırlar. Bu terimlerden biri de swap’tir.

Swap, temelde iki farklı para birimi arasındaki faiz farkından kaynaklanan maliyettir. İşlem pozisyonlarını taşıdığınız sürece veya gece boyunca ödemeniz gereken bir tür faizdir.

Swap işlemleri, Forex piyasasında sadece maliyet unsuru değil, aynı zamanda risk yönetimi ve portföy optimizasyonu açısından da önemlidir. Bazı yatırımcılar, swap maliyetlerini minimize etmek ya da swap ödemelerinden kar elde etmek amacıyla stratejiler geliştirir. Özellikle uzun vadeli pozisyonlar taşıyan yatırımcılar açısından swap, önemli bir faktör olabilir.

Forex piyasasının karmaşıklığı içinde önemli bir yer tutan swap, aynı zamanda yatırımcıların pozisyonlarını yönetirken dikkate almaları gereken bir maliyet unsurudur. Swap işlemlerinin detayları, çiftler arasındaki faiz oranlarına ve işlem yapılan paritelerin türüne bağlı olarak değişebilir. Dolayısıyla her yatırımcının kendi stratejilerine ve tercihlerine uygun bir şekilde kullanması gerekir.

Forex Swap Örneği

Genellikle iki tarih arasındaki faiz oranı farkını yansıtan swap işlemleri söz konusu olduğunda pek çok örnek verilebilir. Örneğin, bir yatırımcı EUR/USD çiftinde uzun pozisyon açıp bu pozisyonu bir gece boyunca taşıyorsa ve euronun faiz oranı ABD dolarının faiz oranından daha yüksekse yatırımcı pozisyonu taşıdığı her güne swap maliyeti öder. Tam tersi durumda yani euronun faiz oranı doların faiz oranından daha düşükse yatırımcı swap maliyeti yerine ödeme alabilir.

Swap Point Hesaplama

Finansal piyasalarda farklı para birimleri arasındaki faiz farkından kaynaklanan maliyet veya getiri hesabı, swap point hesaplama olarak adlandırılır. Swap point, döviz kurlarının veya faiz oranlarının farklılıklarına göre belirlenen değerdir.

Özellikle Forex piyasasında, yatırımcılar ve döviz işlemleri yapanlar için önemli bir konsepttir. Dolayısıyla işlem yapılan paritenin, faiz oranlarının ve işlem büyüklüğünün etkileşimini içerir.

Swap point hesaplamasından temel olarak iki bileşenden bahsetmek gerekir. Birincisi, işlem yapılan para birimlerinin faiz oranları arasındaki farkın belirlenmesi, ikincisi ise işlem büyüklüğünün göz önüne alınmasıdır. Söz konusu hesaplamaya örnek ise şöyle verilebilir:

EUR/USD paritesinde 1 lotluk (100,000 Euro) işlem yapıldığını varsayalım. Euronun faiz oranı yıllık %1, ABD dolarının faiz oranı ise yıllık %0.5 olarak alırsak bu durumda iki para birimi arasındaki faiz farkı %0.5 olur.

Swap point hesaplama formülü ise bu şekildedir:

 • Swap Puanı = (Faiz Farkı / 100) x (İşlem Büyüklüğü / Gün Sayısı)
 • Swap Puanı = (0.5 / 100) x (100,000 Euro / 365 gün)
 • Swap Puanı = 1.37 Euro

Hesaplamaya göre her gün bu pozisyonu taşımanız durumunda 1,37 euro swap maliyeti ödemeniz gerekir. Swap puanı, işlem büyüklüğü ve faiz farkı ile doğru orantılı olduğundan farklı paritelerde ve işlem büyüklüklerinde farklı değerler alabilir.

Swap puanı, yatırımcılar açısından önemlidir çünkü taşıdıkları pozisyonlar için gecelik maliyet veya getiri oranlarını belirlemelerine yardımcı olur. Ayrıca swap point hesaplamaları, yatırımcıların risk yönetimi ve stratejilerini oluştururken faiz farklarını dikkate almalarına olanak tanır. Böylece yatırımcılar, pozisyonlarını daha bilinçli şekilde yönetebilir.

Swap Anlaşması Ne Demek?

Swap anlaşması, finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılan ve iki taraf arasında belirli finansal varlıkların değiştirilmesini içeren sözleşme türüdür. Anlaşma; genellikle faiz oranları, döviz kurları, hisse senetleri veya emtialar gibi finansal enstrümanlara dayalı olabilir. İki taraf arasında belirli koşullar ve zaman dilimleri içinde gerçekleşen varlık takası işlemini düzenler.

Her iki tarafın da ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre özelleştirilebilen swap anlaşmaları nedeniyle farklı türde anlaşmalar bulunabilir. Dolayısıyla her biri finansal piyasalarda önemli rol oynar.

Swap anlaşmaları; finansal risk yönetimi, arbitraj fırsatları veya yatırım stratejileri gibi pek çok amaç için kullanılabildiğinden finansal piyasalarda karmaşıklık düzeyine göre değişiklik gösterebilir.

Swap Anlaşması Neden Yapılır?

İki tarafın ihtiyaçlarını karşılamak veya risklerini azaltmak için finansal varlıklarını değiştirmelerini sağlamak, swap anlaşmalarının temel amacıdır.

Örneğin, şirket döviz kuru dalgalanmalarından kaynaklanan riski azaltmak istediğinde döviz swap anlaşması yapabilir. Anlaşma, belirli döviz miktarını başka dövizle değiştirme üzerine gerçekleştirilebilir. Böylece şirket, döviz kuru dalgalanmalarından korunmuş olur.

Faiz swap’leri de oldukça yaygın bir türdür. İki taraf, farklı faiz ödeme taahhütleri içeren varlıklarını birbirleriyle takas edebilir. Örneğin, şirket değişken faizli borç ödemesini sabit faizli ödemeye dönüştürmek istediğinde faiz swap anlaşması yapabilir.

Ülkeler Arası Swap

İki farklı ülkenin para birimleri arasında yapılan anlaşmaya ülkeler arası swap denir. Genellikle merkez bankaları veya hükümetler tarafından gerçekleştirilir. Bu tür swap anlaşmaları, iki ülkenin para birimlerinin takas edilmesiyle yapılır, genellikle belirli dönem içindir ve amaca yöneliktir.

Ülkeler arası swapların, iki ana amacı vardır. İlk olarak likidite sorunlarına karşı önlem olarak kullanılabilir. Özellikle finansal krizler veya döviz kuru dalgalanmaları sırasında bir ülkenin para birimi hızla değer kaybedebilir. Bu durumda ihtiyaç duyulan yabancı para birimini sağlamak amacıyla başka ülkeyle yapılan swap anlaşması, likidite sorunlarını çözmeye yardımcı olabilir.

Öte yandan ülkeler arası swaplar, ticaretin kolaylaştırılması amacıyla da tercih edilebilir. İki ülkenin ticaret hacmi yüksekse ve ülkelerin para birimleri farklıysa ticaret işlemleri sırasında yaşanan döviz kuru dalgalanmaları, ticaretin maliyetini artırabilir. Ülkeler arası swaplar, ticaretin sorunsuz şekilde yapılmasını sağlamak için kullanılabilir.

Swap İşleminin Avantajları

Finansal piyasalarda risk, maliyet, likidite gibi farklı açılardan swap işlemlerinin avantajlarını sıralamak mümkündür. Genel olarak bu artılar aşağıdaki gibidir:

 • Swap işlemleri; faiz oranı, döviz kuru ve diğer finansal risklerin etkilerini sınırlamak veya ortadan kaldırmak için kullanılabilir. Kurumsal katılımcılar ve yatırımcılar gelecekteki belirsizliklere karşı koruma sağlayabilir.
 • Sözleşmeler, taraflar arasında özelleştirilebilir ve belirli ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanabilir. Bu da işlem türünün ve koşullarının esnek şekilde ayarlanmasına olanak tanır.
 • Geleneksel kredi veya finansman yöntemlerine göre genellikle daha düşük maliyetli olabilir. Özellikle faiz oranlarındaki farklılıklardan faydalanarak maliyetleri azaltabilir veya gelir elde edebilirsiniz.
 • Taraflar arasında likidite sağlamak amacıyla kullanılabilir. Özellikle finansal kurumlar, müşteri taleplerini karşılamak veya kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını karşılamak için swap işlemlerini tercih edebilir.
 • Portföy çeşitlendirmesi açısından araç olabilir. Yatırımcılar, farklı varlık sınıflarına ya da pazarlara erişim sağlamak açısından swaplar aracılığıyla pozisyonlarını çeşitlendirebilir.
 • Uzun vadeli finansal planlama ve projelerde yer alabilir. Şirketler, gelecekteki nakit akışlarını tahmin etmek ve koruma sağlamak amacıyla swap işlemlerine başvurabilir.
 • Piyasa fırsatlarından yararlanma ve spekülasyon yapma amacıyla seçilebilir. Döviz swapları, farklı faiz oranlarına sahip para birimleri arasındaki farktan faydalanmak için idealdir.

Swap İşleminin Dezavantajları

Birçok artısına karşılık swap işlemlerinin özellikle dikkatli kullanılmadıklarında çeşitli dezavantajları da beradebirinde getirdiğini vurgulamak gerekir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Karmaşıklık, swap işlemlerinin başlıca dezavantajı olarak vurgulanabilir. Swaplar, anlaşmanın her iki tarafı için de finansal yükümlülükler içerdiğinden her maddenin tam olarak anlaşılması ve karşılanması gerekir.
 • Piyasa koşullarının değişmesi, taraflar arasında sözleşmenin değerini etkileyebilir ve beklentilerin dışında sonuçlara yol açabilir.
 • Swap işlemleri aynı zamanda likidite riskini de taşır, çünkü sözleşmenin sona ermesi ya da değiştirilmesi gerektiğinde uygun piyasa olmayabilir. Bu nedenle swap işlemlerine girmeden önce dikkatli risk yönetimi gereklidir.

Swap Oranı Nedir?

Swap oranı, işlem sırasında değiştirilen faiz oranlarının farkı olarak tanımlanır. Genellikle iki taraf arasında yapılan swap anlaşmasının temelini oluşturur ve sözleşmenin taraflarının hangi koşullarda faiz ödemesi yapacaklarını belirler.

Swap oranı, faiz oranı farklarına dayalı olarak hesaplanır ve sözleşme süresince geçerlidir. Bu oran, sözleşme türüne ve anlaşmanın amaçlarına göre değişebilir. Finansal piyasalarda risk yönetimi, likidite sağlama ve portföy optimizasyonu gibi çeşitli amaçlarla kullanılır, dolayısıyla işlem türüne göre de değişiklik gösterebilir.

Swap Değerleme Nedir / Nasıl Yapılır?

Swap anlaşmaları, gelecekteki nakit akışlarından oluşur. Bu nakit akışlarının bugünkü değerini hesaplamak, tarafların sözleşmeye dayalı finansal yükümlülüklerini anlamalarını sağlar.

Değerleme işlemi; faiz oranları, döviz kurları ve diğer piyasa koşullarındaki değişikliklere duyarlıdır. Dolayısıyla değerleme yapılabilmesi için tüm bu faktörlerin detaylı analizinin yapılması gerekir.

Genel olarak swap değerleme sürecinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar şu şekildedir:

 • Swap sözleşmesinin getireceği gelecekteki nakit akışları, anlaşmanın koşullarına göre belirlenir.
 • Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini hesaplamak için uygun bir indirgeme oranı seçilir. Bu oran genellikle swap'ın referans aldığı faiz oranlarına veya piyasadaki benzer risk seviyesine sahip varlıkların getirilerine dayanır.
 • Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri, seçilen indirgeme oranı kullanılarak hesaplanır. Swap sözleşmesinin toplam değeri, bu nakit akışlarının toplamı olarak bulunur.

Swap değerleme için kullanılabilecek iki farklı yöntemden de bahsetmek mümkündür:

 • Net Bugünkü Değer (NPV): Swap'ın gelecekteki tüm nakit akışlarının bugünkü değerlerinin toplamı alınarak hesaplanır.
 • Karşılaştırmalı Değerleme: Benzer risk profiline ve ödeme yapısına sahip diğer finansal enstrümanlarla karşılaştırma yaparak swap'ın değeri belirlenir.

Swap değerleme, finansal piyasalarda risk yönetimi stratejilerinin ve maliyet analizlerinin bir parçasıdır. Taraflar, swap değerlemesi yaparak sözleşmenin maliyetini, getirisini ve riskini daha sağlıklı değerlendirebilirler.

Swap Hakkında Merak Edilenler

Swap riski nedir?

Swap riski, faiz oranları veya döviz kuru dalgalanmaları gibi değişken piyasa koşullarından kaynaklanan finansal anlaşmazlıklara ve zararlara maruz kalma riski demektir.

Swap faizi yüksek olursa ne olur?

Swap faizi yükselirse swap maliyeti artar, yatırımcılar için mali yükü daha ağır hale gelir. Dolaylı olarak bu durum, işlem maliyetlerini artırarak kâr marjını azaltabilir.

Swap maliyeti ne demek?

Swap maliyeti, finansal işlemlerde belirli varlığın taşınması ya da değiştirilmesi için ödenen faiz miktarıdır. Bu maliyet, taşınan pozisyonun değerini etkiler.

Swap kesintisi nedir?

Kesinti, ülkenin gelir vergisi yasaları uyarınca yabancı para cinsinden kazançlara uygulanan bir tür vergidir. Yatırımcılar, kesinti nedeniyle elde ettikleri döviz gelirlerinden vergi öder.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu