İhraççı Bilgi Dokümanı

Goldman Sachs International – İhraççı Bilgi Dokümanı 2023-2024

Konu: Goldman Sachs International'ın İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ve Tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/12/2023 tarih ve 80/1735 Sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı 27/12/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; 4.3. İhraççının risk yönetim politikası hakkında bilgi, 6.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi, 7.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri, 10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi, 11.1. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları, 13.3. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri  alt başlıklı bölümlerinde  meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/05/2024 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-53310 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali “PDF” dosya olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu tadil metni ve İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr   internet adresinde yayımlanmıştır.
 İhraççı Bilgi Dokümanı Nihai Hali
 İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni

KAP bildirimine ulaşmak için tıklayınız.

 


Konu: Goldman Sachs International – Varant ve Sertifikalara İlişkin İhraççı Bilgi Dokümanı

Goldman Sachs International (İhraççı) tarafından bir yıllık dönem içerisinde ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş’nin piyasa yapıcılığını üstleneceği, yurtiçinde toplam 500.000.000 TL itibar değerinde 50.000.000.000 adet yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21/12/2023 tarih 80/1735 sayılı sayılı toplantısında  onaylanan İhraççı  Bilgi Dokümanı ve eki (İBD) “PDF” dosya olarak ekte yer almaktadır.

Söz konusu İhraççı Bilgi Dokümanı ve eki  ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr   internet adresinde yayımlanmış olup, İhraççı Bilgi Dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ihraççı Goldman Sachs International’a ait www.goldmansachs.com.tr   ile piyasa yapıcısı Ünlü Menkul Değerler Anonim Şirketi’ne ait www.unlumenkul.com   internet adreslerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr   internet adresinde 27/12/2023 tarihinde yayımlanmıştır.


 İhraççı Bilgi Dokümanı

Esas sözleşme

KAP bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 28’inci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı

Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı “PDF” dosya olarak ekte yer almaktadır.

 

 İhraççı Bilgi Dokümanı

KAP bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Goldman Sachs International – İhraççı Bilgi Dokümanı 2022-2023

Goldman Sachs International – İhraççı Bilgi Dokümanı 2021-2022

Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu