Goldman Sachs International – 2022 Yılı Finansal Raporlar

Konu: Goldman Sachs International 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar- Tercüme Sonrası

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlarının Türkçe ve İngilizce versiyonları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.

Finansal raporun aslına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html  adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Goldman Sachs International'ın 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs International'in denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html  adresinden ulaşabilecekleri 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkin faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

2022 Yılına Ait Finansal Tablolar Tercüme Sonrası 

Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International- 31/12/2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Rapor Bildirimi- Tercüme Öncesi

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International‘ın 31/12/2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporların belirli bölümleri “PDF” dosya olarak ekte yer almaktadır.

Finansal tabloların asıllarına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html   adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Goldman Sachs International‘ın 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının belirli bölümlerinin ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs International denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html   adresinden ulaşabilecekleri 31/12/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.

Goldman Sachs International 31/12/2022 tarihinde sona eren hesap dönemini içeren faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların Türkçe tercümesi en geç 25/04/2023 Tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş

2022 Yılına Ait Finansal Tablolar Tercüme Öncesi
Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız.

Konu: Goldman Sachs International- 31/12/2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarını https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html  adresinde  İngilizce olarak kamuya açıklanma tarihinde meydana gelen değişiklik nedeniyle ve  Goldman Sachs International’ın 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak  31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 10 Nisan 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilecektir.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş
Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International- 31/12/2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31/12/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal
Raporları 27/03/2023 tarihine kadar https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayınlanacaktır. Goldman Sachs International'ın 31/12/2022 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 31/12/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 27/03/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş
Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlar hk.

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International’ın 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlarının Türkçe ve İngilizce versiyonları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.

Finansal raporun aslına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Goldman Sachs International'ın 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs International'in denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinden ulaşabilecekleri 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş

Goldman Sachs International 2022 Yılı 9 Aylık Finansal Tablolar
Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International- 30/09/2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 30/09/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 15/11/2022 tarihine kadar https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayınlanacaktır. Goldman Sachs International'ın 30/09/2022 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 30/09/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların Türkçe tercümesi en geç 15/11/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş
Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlar hk.

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International’ın 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlarının Türkçe ve İngilizce versiyonları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.

Finansal raporun aslına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Goldman Sachs International’ın 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs International'in denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinden ulaşabilecekleri 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş
Goldman Sachs International 2022 Yılı 6 Aylık Finansal Tablolar
Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız.Konu: Goldman Sachs International- 30/06/2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 30/06/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 08/08/2022 tarihinde https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayınlanmıştır. Goldman Sachs International'ın 30/06/2022 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıkladığı tarihe bağlı olarak, 30/06/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların Türkçe tercümesi en geç 19/08/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş
Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International 31 Mart 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlar hk

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International’ın 31 Mart 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlarının Türkçe ve İngilizce versiyonları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.

Finansal raporun aslına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Goldman Sachs International’ın 31 Mart 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs Interrnational'in denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinden ulaşabilecekleri 31 Mart 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Goldman Sachs International 2022 Yılı 3 Aylık Finansal Tablolar
Kap bildirimine ulaşmak için
 tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International- 31/03/2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International’ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31/03/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 13/05/2022 tarihine kadar https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayınlanacaktır. Goldman Sachs International’ın 31/03/2022 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 31/03/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların Türkçe tercümesi en geç 13/05/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilecektir.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız.
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu