BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

21 Eylül 2013 Tarihli ve 28772 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet
Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında tarafımızca yapılan
bildirimler e-MKK sisteminde saklanmaktadır. Bilgilerimize aşağıda buton üzerinden ulaşabilirsiniz.

e-MKK Sisteminde

Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.