Goldman Sachs International – İhraççı Bilgi Dokümanı 2022-2023

Konu: Goldman Sachs International'ın İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ve Tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih ve 77/1903 Sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı  03/01/2023 tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metinleri ise 24/02/2023 ve 15/03/2023 tarihlerinde  Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; 4.3. İhraççının risk yönetim politikası hakkında bilgi, 10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi, 11.2. İhraççının kurulduğu ülkedeki kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama ve 13.3. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri alt başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/05/2023 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-36726 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali “PDF” dosya olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu tadil metni ve İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr   internet adresinde yayımlanmıştır.


 İhraççı Bilgi Dokümanı Nihai Hali
 İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni

KAP bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Konu : Goldman Sachs International'ın İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ve Tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih ve 77/1903 Sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı  03/01/2023 tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni ise 24/02/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; 10.2.1 İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi, alt başlıklı bölümünde meydana gelen değişiklik sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/03/2023 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-34652 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali “PDF” dosya olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu tadil metni ve İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr   internet adresinde yayımlanmıştır.

 İhraççı Bilgi Dokümanı Nihai Hali
 İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni

KAP bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Konu : Goldman Sachs International'ın İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ve Tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih ve 77/1903 Sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı, 03/01/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır. 

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; 10.2.1 İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi, 11.1 İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları, alt başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/02/2023 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-33651 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali “PDF” dosya olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu tadil metni ve İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr  internet adresinde yayımlanmıştır.

 İhraççı Bilgi Dokümanı Nihai Hali
 İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni

KAP bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International - Varant ve Sertifikalara İlişkin İhraççı Bilgi Dokümanı

Goldman Sachs International (İhraççı) tarafından bir yıllık dönem içerisinde ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği, yurtiçinde toplam 250.000.000 TL itibar değerinde 25.000.000.000 adet yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih 77/1903 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı (İBD)  "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.

Söz konusu İhraççı Bilgi Dokümanı ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr  internet adresinde yayımlanmış olup, İhraççı Bilgi Dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ihraççı Goldman Sachs International’a ait www.goldmansachs.com.tr  ile piyasa yapıcısı Ünlü Menkul Değerler Anonim Şirketi’ne ait www.unlumenkul.com  internet adreslerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr  internet adresinde 09/01/2023 tarihinde yayımlanacaktır.

 İhraççı Bilgi Dokümanı

KAP bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı

Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır

 İhraççı Bilgi Dokümanı

KAP bildirimine ulaşmak için tıklayınız.

Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu