Goldman Sachs International – 2023 Yılı Finansal Raporlar

Konu: Goldman Sachs International 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar- Tercüme Sonrası

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolarının Türkçe ve İngilizce versiyonları ekte “PDF” dosya olarak yer almaktadır.

Finansal tabloların aslına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html  adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Goldman Sachs International’ın 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların bu web sitesinde yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs International'in denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinden ulaşabilecekleri 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş

2023 Yılına Ait Finansal Tablolar - Tercüme Sonrası

Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız


Konu : Goldman Sachs International- 31/12/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Rapor Bildirimi- Tercüme Öncesi

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International‘ın 31/12/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlarının belirli bölümleri "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.

Finansal tabloların asıllarına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html   adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Goldman Sachs International‘ın 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının belirli bölümlerinin ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Finansal raporlarda yer alan bilgilerin tam ve doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için finansal raporların tamamının okunması zorunludur. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs International denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html   adresinden ulaşabilecekleri 31/12/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.

Goldman Sachs International’ın 31/12/2023 tarihinde sona eren hesap dönemini içeren faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların Türkçe tercümesi en geç 24/04/2024 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.


Ünlü Menkul Değerler A.Ş


2023 Yılına Ait Finansal Tablolar - Tercüme Öncesi

Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız

 


Konu: Goldman Sachs International- 31/12/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31/12/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 05/04/2024 tarihine kadar https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayımlanacaktır. Goldman Sachs International'ın 31/12/2023 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 31/12/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 05/04/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız


Konu: Goldman Sachs International 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlarının Türkçe ve İngilizce versiyonları ekte PDF olarak yer almaktadır. Finansal raporun aslına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html  adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Goldman Sachs International'ın 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs International'in denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html  adresinden ulaşabilecekleri 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu, finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.


Ünlü Menkul Değerler A.Ş


Goldman Sachs International – 2023 Yılı 9 Aylık Finansal Tablolar

Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız

 


Konu: Goldman Sachs International- 30/09/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarını https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html   adresinde  İngilizce olarak kamuya açıklanma tarihinde meydana gelen değişiklik nedeniyle 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların Türkçe tercümesi en geç 1 Aralık 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız


Konu: Goldman Sachs International- 30/09/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International’ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 30/09/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 24/11/2023 tarihine kadar https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html  adresinde İngilizce olarak yayınlanacaktır. Goldman Sachs International’ın 30/09/2023 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 30/09/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların Türkçe tercümesi en geç 24/11/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilecektir.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız


Konu: Goldman Sachs International 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlar hk.

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlarının Türkçe ve İngilizce versiyonları Ek'te pdf olarak yer almaktadır. Finansal raporun aslına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html  adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Goldman Sachs International'ın 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs Interrnational'in denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html   adresinden ulaşabilecekleri 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş

Goldman Sachs International – 2023 Yılı 6 Aylık Finansal Tablolar

Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız


Konu: Goldman Sachs International- 30/06/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.  

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarını https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html  adresinde  İngilizce olarak kamuya açıklanma tarihinde meydana gelen değişiklik nedeniyle ve  Goldman Sachs International'ın 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 2 Ekim 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International- 30/06/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 30/06/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 16/08/2023 tarihine kadar https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html  adresinde İngilizce olarak yayınlanacaktır. Goldman Sachs International'ın 30/06/2023 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 30/06/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 16/08/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International 31 Mart 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlar hk.

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 31 Mart 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlarının Türkçe ve İngilizce versiyonları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.

Finansal raporun aslına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

Goldman Sachs International'ın 31 Mart 2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs Interrnational'in denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinden ulaşabilecekleri 31 Mart 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş

Goldman Sachs International – 2023 Yılı 3 Aylık Finansal Tablolar

Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International- 31/03/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.

Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31/03/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 16/05/2023 tarihine kadar https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html  adresinde İngilizce olarak yayınlanacaktır. Goldman Sachs International'ın 31/03/2023 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 31/03/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 16/05/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş
Kap bildirimine ulaşmak için tıklayınız.

Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu