YATIRIMCILARA UYARI

Yatırımcılar, yatırım kuruluşu Varant/Sertifikası yatırımlarının tamamını veya duruma göre bir bölümünü kaybedebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII- 128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği’nin 9.madde (3). Fıkrası uyarınca Varant/Sertifikalara ilişkin herhangi bir işlem yapılmadan önce, yatırım kuruluşlarının yatırımcılara Varant/Sertifikalara ilişkin yatırımlardaki risklere ilişkin risk bildirim formunu sağlaması gerekmektedir.

Yatırımcılar risk bildirim formundaki bilginin sadece bir özet olduğunu ve atıfta bulunulan bilgiler de dahil olmak üzere, İhraççı Bilgi Dokümanı ve Sermaye Piyasası Aracı Notu ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini unutmamalıdırlar. Yatırımcılar Varant/Sertifikaların yapısını ve Varant/Sertifikalara ilişkin olarak yapılan yatırımlarda risklere maruz kalma olasılıklarını tamamen anladıklarından emin olmalıdırlar ve kendi finansal, vergisel ve sair durumları ışığında, Varant/Sertifikalara ilişkin olarak yapılan yatırımın uygunluğunu göz önünde bulundurmalıdırlar. Aynı zamanda yatırımcılar özellikle İhraççı Bilgi Dokümanı ve Sermaye Piyasası Aracı Notunda yer alan “Risk Faktörleri” bölümünü detaylı olarak incelemelidirler.


Goldman Sachs International (İhraççı) ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. arasında Varantlar & Sertifikalara İlişkin Temsilcilik, Ana Aracılık ve Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi imzalanmış olup, Goldman Sachs International (İhraççı) Şirketimiz ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.’yi Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği’nin 13. maddesi uyarınca Varant&Sertifikalar için Piyasa Yapıcı olarak tayin etmiştir. Söz konusu sözleşme çerçevesinde Şirketimiz ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek Varant&Sertifikalar için Yatırım Kuruluşu ve Piyasa Yapıcı olarak faaliyet gösterecektir.

Bu çerçevede Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek Varant&Sertifikalar için düzenlenen İzahname ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu onayı ,  Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11/11/2021 tarih 2021/57 sayılı bülteninde ilan edilmiş olup, Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Şirketimiz ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından piyasa yapıcılığı yürütülecek olan  Varant&Sertifikalar Borsa İstanbul A.Ş. Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı’nda Borsa’da satış yöntemi çerçevesinde halka arz edilmesi sağlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 2021/57 sayılı bülteninde onaylanan İzahname tahtında yapılacak her bir tertip Varant&Sertifika ihraçlarında kotasyon emirleri Goldman Sachs International tarafından oluşturulacak ve Şirketimiz ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. iletilecektir.

Her bir tertip için Varant başına ilk satış fiyatı, Borsa İstanbul’da satıştan bir gün önce İhraççının www.goldmansachs.com.tr adresli ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.’nin https://www.unlumenkul.com adresli internet sitesinde ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) ilan edilecektir. Varantların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren alım ve satım fiyatları değişiklik gösterebilir.

Varantlar yatırımcıya, dayanak varlığı önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte alma ya da satma hakkı veren ve bu hakkın nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası araçlarıdır.

Detaylı bilgi almak için varantdestek@unlumenkul.com e-posta adresinden veya 444 6096 numaralı varant destek hattımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ALIM VARANTI

Alım Varantlarında yatırımcılar vade sonunda Dayanak Varlığın/Göstergenin Uzlaşı Fiyatının İşleme Koyma Fiyatından yüksek olduğu ölçüde orantısız bir iştiraki temsil eden nakit bir tutarı herhangi bir bildirime gerek duyulmadan alacaktır. Fakat Dayanak Varlığın/Göstergenin vade sonundaki Uzlaşı Fiyatı İşleme Koyma Fiyatına eşit veya bu fiyattan daha düşükse, Varantları ellerinde bulunduran yatırımcılar yatırımlarından herhangi bir getiri elde edemeyeceklerdir.

Vade sonunda Varantların karda, zararda ve başa baş olma durumu ise aşağıdaki gibidir:

Dayanak Varlık/Gösterge Vade sonu Uzlaşı Fiyatı > İşleme Koyma Fiyatı = Karda
Dayanak Varlık/Gösterge Vade sonu Uzlaşı Fiyatı = İşleme Koyma Fiyatı = Başa baş
Dayanak Varlık/Gösterge Vade sonu Uzlaşı Fiyatı < İşleme Koyma Fiyatı = Zararda

Alım Varantlarında vade sonunda Varantın karda olma durumunda Dayanak Varlık/Gösterge Uzlaşı Fiyatı ile İşleme Koyma Fiyatı arasındaki fark nakdi olarak varant sahibine ödenir. Eğer Varant zararda veya başa baş ise herhangi bir ödeme yapılmaz ve Varant değersiz olarak itfa olur.

SATIM VARANTI

Satım Varantlarında yatırımcılar vade sonunda Dayanak Varlığın/Göstergenin Uzlaşı Fiyatının İşleme Koyma Fiyatından düşük olduğu ölçüde orantısız bir iştiraki temsil eden nakit bir tutarı herhangi bir bildirime gerek duyulmadan alacaktır. Fakat Dayanak Varlığın/Göstergenin vade sonundaki gösterge Uzlaşı Fiyatı İşleme Koyma Fiyatına eşit veya bu fiyattan daha yüksekse, Varantları ellerinde bulunduran yatırımcılar yatırımlarından herhangi bir getiri elde edemeyeceklerdir.

Vade sonunda Varantların karda, zararda ve başa baş olma durumu:

Dayanak Varlık/Gösterge Vade sonu Uzlaşı Fiyatı < İşleme Koyma Fiyatı = Karda
Dayanak Varlık/Gösterge Vade sonu Uzlaşı Fiyatı = İşleme Koyma Fiyatı = Başa baş
Dayanak Varlık/Gösterge Vade sonu Uzlaşı Fiyatı > İşleme Koyma Fiyatı = Zararda

Satım Varantlarında vade sonunda Varantın karda olma durumunda İşleme Koyma Fiyatı ile Dayanak Varlık/Gösterge Uzlaşı fiyatı arasındaki fark nakdi olarak Varant sahibine ödenir. Eğer Varant zararda veya başa baş ise herhangi bir ödeme yapılmaz ve Varant değersiz olarak itfa olur.

1) Yurtiçi Paylara Dayalı olarak ihraç edilen varantların itfa fiyatları, Borsa İstanbul tarafından belirlenen Vade Sonu Dayanak Varlık Uzlaşı fiyatı dikkate alınarak yapılır.

Alım Varantları

Nakit Uzlaşı Tutarı: (Vade Sonu Dayanak Varlık Uzlaşı Fiyatı – İşleme Koyma Fiyatı) x Katsayı

Satım Varantları

Nakit Uzlaşı Tutarı: (İşleme Koyma Fiyatı- Vade Sonu Dayanak Varlık Uzlaşı Fiyatı) x Katsayı


2) Yurtiçi Endekslere dayalı (BIST30 ve BIST Banka Endeksi) olarak ihraç edilen varantların itfa fiyatları
, Borsa İstanbul tarafından belirlenen vade sonu dayanak Gösterge kapanış değeri dikkate alınarak yapılır.

Alım Varantları

Nakit Uzlaşı Tutarı: (Vade Sonu Dayanak Gösterge Uzlaşı Fiyatı – İşleme Koyma Fiyatı) x Katsayı

Satım Varantları

Nakit Uzlaşı Tutarı: (İşleme Koyma Fiyatı- Vade Sonu Dayanak Gösterge Uzlaşı Fiyatı) x Katsayı


3) Yurtdışı Endekslere dayalı (S&P500 / DAX / EURO STOXX50 / NASDAQ-100 /Dow Jones Industrial Average Endeksleri) olarak ihraç edilen itfa fiyatları
, ilgili ülkelerin Borsa’ları tarafından açıklanan endeks kapanış değerleri ile hesaplanacak ve söz konusu değerlerin TL çevrilmesinde Kullanım (İşleme Koyma) Tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Türkiye saatiyle saat 15.30 itibarıyla açıklanan gösterge niteliğindeki Döviz Alış Kuru kullanılacaktır.

Alım Varantları

Nakit Uzlaşı Tutarı: (Vade Sonu Dayanak Gösterge Uzlaşı Fiyatı- İşleme Koyma Fiyatı) x Katsayı x Döviz Kuru

Satım Varantları

Nakit Uzlaşı Tutarı: (İşleme Koyma Fiyatı - Vade Sonu Dayanak Gösterge Uzlaşı Fiyatı) x Katsayı x Döviz Kuru

4) Uluslararası borsalarda işlem gören paylara dayalı olarak ihraç edilen varantların itfa fiyatları, söz konusu payların işlem gördüğü Borsa’lar tarafından açıklanan kapanış değerleri ile hesaplanacak ve söz konusu değerlerin TL çevrilmesinde Kullanım (İşleme Koyma) Tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Türkiye saatiyle saat 15.30 itibarıyla açıklanan gösterge niteliğindeki Döviz Alış Kuru kullanılacaktır.

Alım Varantları

Nakit Uzlaşı Tutarı: (Vade Sonu Dayanak Varlık Uzlaşı Fiyatı- İşleme Koyma Fiyatı) x Katsayı x Döviz Kuru

Satım Varantları

Nakit Uzlaşı Tutarı: (İşleme Koyma Fiyatı – Vade Sonu Dayanak Varlık Uzlaşı Fiyatı) x Katsayı x Döviz Kuru

Yukarıda yer alan açıklamalar ile ilgili detaylı bilgiler Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda yer alan  “4.1.13 nolu Yatırım kuruluşu varantları/sertifikalarında getirinin nasıl gerçekleşeceği ve nasıl hesaplandığı, ödeme veya teslimin nasıl yapılacağı hakkında bilgi” maddesinde yer almaktadır.

Goldman Sachs International (İhraççı) tarafından ihraç edilecek ve piyasa yapıcılığı ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş tarafından yürütülecek olan Varantlara ilişkin tüm detaylı bilgi/açıklamalar için tıklayınız.

Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu