İkincil Piyasa Nedir?

İkincil Piyasa Nedir?

İkincil piyasa temel olarak varlıkların ilk ihraç edildikten sonra alınıp satıldıkları piyasadır. Alıcı ve satıcıların buluştuğu bir pazar olarak düşünülebilir. Burada hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler gibi finansal enstrümanlar, yatırımcılar arasında el değiştirir.

Bu tanımın ardında yatan dinamikleri anlayarak yatırımlarınızı değerlendirebileceğiniz seçenekler hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız gelin, ikincil piyasa kavramının ne olduğuna, fiyatlandırma stratejilerinden likidite etkisine kadar tüm detaylarını birlikte inceleyelim.

İkincil Piyasalar Nedir?

İkincil piyasalar, yatırımcıların ellerindeki finansal varlıkları alıp satabilecekleri bir pazar olarak tanımlanabilir. Önceden ihraç edilmiş olan menkul kıymetler, burada alıcı ve satıcılar arasında el değiştirir.

İlk satışları yapıldıktan sonra bu varlıklar birincil piyasadan çıkarak ikincil piyasaya adım atarlar. Yatırımcılar da burada ellerindeki varlıkları likiditeye dönüştürme veya portföylerini çeşitlendirme amacıyla alım-satım yapabilirler.

Yani, şirketin çıkardığı hisse senetleri veya devlet tahvilleri gibi finansal enstrümanlar, ikincil piyasada artık bir yatırımcıdan diğerine transfer edilir.

İkincil Piyasada Fiyatlandırma

İkincil piyasalarda hisse senedi, tahvil ve diğer birçok varlığın fiyatlandırması farklı dinamiklere göre belirlenir. Alıcı ile satıcı arasındaki arz talep dengesinin oluşması ve elbette piyasadaki genel ekonomik koşullar başlıca etkenler arasında sayılabilir.

Fiyatlandırmayı etkileyen diğer faktörler ise şunlardır:

 • Fiyatlar, alıcıların ve satıcıların karşılıklı pazarlık süreciyle belirlenir. Eğer varlık talep görüyorsa ve sınırlı arz varsa bu durum fiyat artışına sebep olabilir.
 • Tam tersine bir varlık fazla talep görmüyorsa ve piyasada bol miktarda bulunuyorsa fiyatların düşmesi beklenir.
 • Faiz oranları, enflasyon, işsizlik gibi makroekonomik göstergeler, yatırımcıların risk alma iştahını ve varlıklara olan talebini etkileyebilir.

Tüm bunlar nedeniyle yatırımcı ikincil piyasalarda işlem yaparken sadece belirli bir varlığın performansını değil, aynı zamanda genel ekonomik ortamı da göz önünde bulundurmalıdır.

İkincil Piyasa Faaliyetleri Nelerdir?

İkincil piyasa, finansal varlıkların el değiştirdiği bir pazar olsa da burada çeşitli faaliyetlerin gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Ancak tabii ki en temel faaliyet, yatırımcıların ellerindeki varlıkları alıp satmalarıdır.

Bunun dışında ikincil piyasalarda gerçekleşen faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:

 • Yatırımcılar, ikincil piyasada portföylerini yönetme amacıyla çeşitli stratejiler kullanabilir. Örneğin, varlık dağılımını güncelleme, riskleri dengeleme, getiri hedeflerini takip etme gibi faktörler, yatırımcıların piyasa faaliyetlerini şekillendiren unsurlardır.
 • Aracı kurumlar, yatırımcıların ikincil piyasada işlem yapmalarına yardımcı olur. Bu kurumlar, alım-satım işlemlerini kolaylaştırır, piyasa analizleri sunar ve yatırımcılara genel olarak finansal danışmanlık hizmeti sağlar.
 • Yatırımcılar, varlık fiyatlarını yakından takip edebilirler. Fiyat analizi, sonraki fiyat değişimlerini öngörmeye yardımcı olabilir. Teknik analiz ve temel analiz gibi yöntemler, yatırımcılara piyasa trendlerini değerlendirme konusunda rehberlik eder.
 • İkincil piyasada işlem yapılabilen araçlar arasında hisse senetleri, tahviller, ETF’ler vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi çeşitli finansal enstrümanlar bulunur. Bu enstrümanlar, yatırımcılara çeşitli varlık sınıflarında işlem yapma ve portföylerini çeşitlendirme imkânı sağlar.

İkincil Piyasada Likidite Etkisi

Likidite etkisi, finansal varlıkların ne kadar hızlı ve düşük maliyetle alınıp satılabildiğidir. Bir varlığın likit olması, yatırımcılar için büyük avantajdır. Varlığın kolay alınıp satılabilir olması, yatırımcılara istedikleri zaman pozisyonlarını değiştirme esnekliği sunar.

Örneğin, likit varlıklar hızlı şekilde alınıp satılabildiğinden yatırımcıları fiyat değişimleri konusunda daha hızlı tepki verebilir ve portföylerini anında ayarlayabilir.

Öte yandan likit varlıkların alınıp satılması da genellikle düşük maliyetlidir. Piyasada likidite fazlaysa spread (alım-satım fiyatları arasındaki fark) genellikle daralır, bu da yatırımcıların işlem yaparken daha az maliyetle karşılaşmasına neden olur.

Likiditesi düşük varlıkların fiyatlarında büyük dalgalanmalar ve volatileyle karşılaşmanın daha kolay olduğunu söylenebilir. Bu durum yatırımcıların beklenmedik fiyat hareketleriyle karşılaşarak istenmeyen risklere maruz kalmasına neden olabilir.

Likidite, aynı zamanda risk yönetimi açısından da kritiktir. Hızlı likidite, yatırımcılara beklenmeyen durumlar karşısında daha hızlı şekilde pozisyonlarını kapatma veya değiştirme imkânı sunar.

İkincil piyasalarda öne çıkan bir diğer unsur ise herhangi bir varlıkta işlem yapmak isteyen alıcı ve satıcıların sayısını ifade eden piyasa derinliğidir. Daha derin piyasalar, daha fazla katılımcının bulunması demektir ve bu da likiditenin artmasına katkı sağlar.

Tüm bunlar nedeniyle likidite etkisi, yatırımcılar için büyük önem taşır. Likit varlıklara yatırım yapmak, portföylerin daha etkin şekilde yönetilmesine, ani piyasa değişikliklerine karşı daha dirençli olunmasına yardımcı olabilir. Ancak her yatırımcının risk toleransı, hedefleri farklı olduğundan likidite etkisinin doğru anlaşılması, yönetilmesi kişisel strateji oluşturmak açısından önemlidir.

Birincil ve İkincil Piyasa Farkı Nedir?

Finansal piyasalarda iki temel konsept olan birincil ve ikincil piyasa, yatırımcıların varlıkları alıp satabilecekleri farklı aşamaları temsil eder.

Temel tanımlarından hareket edersek birincil piyasa, yeni finansal varlıkların ilk kez ihraç edildiği halka arz süreçleri için kullanılan bir terimken ikincil piyasa ise varlıkların el değiştirdiği, daha önce ihraç edilmiş finansal enstrümanların yatırımcılar arasında alınıp satıldığı yerdir.

Birincil ve ikincil piyasa arasındaki farkları aşağıdaki tabloda daha net görebilirsiniz:

Birincil Piyasa

İkincil Piyasa

Varlıkların ilk kez yatırımcılara sunulduğu aşamayı temsil eder.

Daha önce ihraç edilmiş varlıkların alınıp satıldığı aşamadır.

Yatırımcılar, genellikle şirket veya devletle doğrudan etkileşimde bulunurlar.

Alıcı ve satıcı arasında doğrudan şirket veya devlet ilişkisi yoktur, işlemler genellikle yatırımcılar arasında gerçekleşir.

Elde edilen gelir genellikle şirket veya devlete geçerek sermaye artırımına katkıda bulunur.

El değiştiren varlık sahipleri arasında gerçekleşir ve şirketin bu işlemlerden doğrudan geliri olmaz.

Birincil ve İkincil Piyasa Örnekleri

Bir şirketin ilk kez hisse senetlerini kamuya arz etmesi, birincil piyasa örneğidir. Örneğin, "ABC Şirketi"nin halka arz sürecine bakalım.

ABC Şirketi, büyüme potansiyeline inanan yatırımcılardan sermaye toplamak amacıyla ilk defa hisse senetlerini halka arz eder. Yatırımcılar, şirketin değerlenmesini ve büyüme stratejilerini inceleyerek birincil piyasada yeni hisse senetlerini satın alabilirler.

Halka arz süreci bittikten sonra yatırımcının birincil piyasada satın aldığı bu hisse senetlerini başka yatırımcıya satmak istediğini düşünelim. Hisse senetleri ikincil piyasada alınıp satılan varlıklardır. Alıcı ve satıcılar, ellerindeki hisse senetlerini likiditeye dönüştürebilir veya yeni alım fırsatlarını değerlendirebilirler.

Hisse senetlerinin dışında bir de tahvile göz atabiliriz. Devlet veya şirket, finansman ihtiyacını karşılamak için tahvil de ihraç edebilir. Yatırımcılar ilk defa ihraç edilen bu tahvilleri birincil piyasada satın alabilir. Tahvil sahipleri, ihraç eden kuruluşa borç verir. Belirli faiz oranı karşılığında belirli vade boyunca faiz ödemeleri ve anaparayı geri alma hakkına sahip olurlar.

Eğer yatırımcı, birincil piyasada ihraç edilen tahvilin sahibiyse ve tahvilleri elinden çıkarmak istiyorsa ikincil piyasada bunu yapması mümkündür. Başka bir yatırımcı da söz konusu tahvilleri satın alabilir ve tahvilin vadesi boyunca faiz artı anapara ödemelerini alabilir.

İkincil Piyasayı Kimler Oluşturur?

İkincil piyasa, çok çeşitli katılımcılardan oluşan dinamik bir ortamdır. Her bir oyuncunun hedefleri, stratejileri ve risk toleransları farklıdır, bu da piyasanın dinamiklerini çeşitlendirir.

Aşağıda ikincil piyasalardaki katılımcılar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

 • Bireysel yatırımcılar, ikincil piyasanın en önemli katılımcılarıdır. Hisse senetleri, tahviller veya diğer finansal enstrümanlar üzerinden yatırım yapan bireysel yatırımcılar, kendi finansal hedeflerine ulaşmak ve portföylerini çeşitlendirmek amacıyla piyasada faaliyet gösterebilirler.
 • Büyük fonlar, sigorta şirketleri, emeklilik fonları ve benzeri kurumsal yatırımcılar, ikincil piyasada önemli rol oynar. Kurumlar genellikle büyük hacimli alım-satım işlemleri gerçekleştirir ve portföylerini çeşitlendirmek, likidite sağlamak veya risk yönetimi yapmak amacıyla piyasaya katılır.
 • Broker firmaları, ikincil piyasada alıcı ve satıcıları bir araya getirerek işlem yapmalarına aracılık eder.
 • Aracı kurumlar, yatırımcılara piyasa analizleri, emir iletimi, genel finansal danışmanlık gibi hizmetler sunar.

İkincil Piyasaların Özellikleri

İkincil piyasalar, bireysel ve kurumsal yatırımcılara getiri fırsatları sunan pek çok özellik barındırır. Genel olarak özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Yatırımcıların ellerindeki varlıkları hızlı bir şekilde nakde çevirmelerini sağlayan yüksek likiditeye sahiptir.
 • Hisse senetleri, tahviller, vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi farklı varlık sınıflarında geniş bir yelpazede finansal enstrümanları içerir.
 • Hızlı alım-satım stratejilerini destekler.
 • Fiyatlar genellikle şeffaf bir şekilde belirlendiğinden yatırımcılara doğru fiyat bilgisi sunar.
 • Alıcı ve satıcı arasındaki fiyat farkı olan spread, ikincil piyasalarda genellikle rekabetçi düzeyde olduğundan işlem maliyetlerini minimize eder.
 • Yatırımcılar, ikincil piyasalarda fiyat değişimlerini öngörerek spekülasyon yapabilir veya farklı piyasalardaki fiyat uçurumlarından faydalanarak arbitraj stratejileri uygulayabilir.
 • Düzenleyici otoriteler tarafından denetlenir ve belirli kurallar çerçevesinde faaliyet gösterir.

İkincil Piyasalarda Vade

Vade, finansal varlıkların ilk ihraç edildiği tarihten itibaren geçen zamanı ifade eder. Genellikle yatırımcıların risk toleransı, likidite ihtiyaçları ve getiri hedefleri gibi faktörlere bağlı olarak değerlendirildiğini söylemek mümkündür.

Varlık fiyatlarındaki değişimler, vade sonuna yaklaştıkça genellikle daha belirgin hale geldiğinden yatırımcıların risk yönetimi ve getiri potansiyeli açısından dikkatli olmalarını gerektirir.

İkincil Piyasalarda Nasıl İşlem Yapılır?

İkincil piyasalarda işlem yapmak için öncelikle aracı kurumda hesap açmanız gereklidir. Ardından işlem yapmak istediğiniz finansal varlıkları belirleyip alım veya satım emirleri verebilirsiniz.

Aracı kurumun platformu üzerinden alım satım dışında fiyatları takip edebilir, analiz yapabilir ve işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için Piapiri uygulamasına göz atarak ikincil piyasalarda işlem yapmaya hemen başlayabilirsiniz.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu