Halka Arz Nedir?

Halka Arz Nedir?

Halka arz, bir şirketin borsada işlem görülmek üzere, hisselerini halka açması yani satışa çıkarmasıdır. Bu süreçte şirket, belirli bir oranda hisse senedini arz ederek, halka açık bir şirket haline gelir. Halka arz sayesinde, şirket büyüme hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilir, işletme sermayesini artırabilir, daha fazla yatırımcıya ulaşılabilir ve kamuoyundaki bilinirliğine katkı sağlayabilir.

Halka arz, şirketlerin büyüme hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olurken, yatırımcılar için de bir fırsat sunar. Yatırımcılar, halka arz edilen şirketin hisselerine yatırım yaparak, şirketin büyüme potansiyelinden ve gelecekteki karlılığından yararlanabilirler. Halka arz edilen şirketlerin hisseleri, borsada işlem gördüğü için yatırımcılar, hisse senetlerini kolayca alıp satabilirler.

Halka arz süreci, genellikle bir aracı kurum aracılığıyla gerçekleştirilir. Aracı kurumlar, şirketin halka arz işlemlerinin koordinasyonunu yaparlar ve yatırımcıları şirket hakkında bilgilendirirler. Halka arz edilecek hisselerin fiyatlandırması, aracı kurumlar tarafından belirlenir ve yatırımcılara sunulur.

Halka Arza Aracılık Faaliyeti Nedir?


Halka arza aracılık faaliyeti, bir şirketin halka arz işlemini gerçekleştirmesi sırasında, borsa aracı kurumlarının bu işlemi yürütmeleri ve şirkete aracılık etmeleri anlamına gelir. Bu faaliyet, borsada işlem gören bir şirketin, hisse senetlerinin genel halka satışına hazırlanması, yasal süreçlerin takibi, yatırımcılarla iletişimin sağlanması ve hisse senedi ihracı sürecinin yönetilmesi gibi aşamaları içerir.

Borsa aracı kurumları, halka arz öncesinde şirketin finansal analizlerinin yapılmasına, şirketin doğru bir değerlemesinin yapılmasına, hisse senetlerinin halka arz edileceği piyasa ve yatırımcı profillerinin belirlenmesine yardımcı olurlar. Halka arz sürecinde, borsa aracı kurumları, yatırımcılara şirket hakkında detaylı bilgi sunan araştırma raporları ve tanıtım materyalleri hazırlarlar. Bu raporlar, yatırımcıların karar vermelerinde yardımcı olur ve yatırımcıların şirketin faaliyetleri, mali durumu ve geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlar.

Halka arz işlemi gerçekleştirilirken, borsa aracı kurumları, hisse senetlerinin satışını organize ederler. Bu işlem, borsa aracı kurumlarının yatırımcılardan talep ettikleri komisyonlar karşılığında gerçekleşir. Yatırımcılar, borsa aracı kurumları aracılığıyla hisse senetlerini satın alır ve böylece şirkete yatırım yaparlar.

Halka arza aracılık faaliyeti, şirketlerin halka arz işlemlerinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için önemlidir. Borsa aracı kurumları, yatırımcıların doğru bilgiye erişimini sağlayarak, şirketlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesine ve yatırım kararlarının doğru bir şekilde verilmesine yardımcı olurlar.

Adım Adım Halka Arz Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Halka arz süreci şu adımları takip ederek gerçekleşir:

 • Şirketin hazırlığı: İlk olarak, halka arz etmek isteyen şirketin, halka arzın detaylı bir planını yapması ve gerekli hazırlıkları tamamlaması gerekir. Bu hazırlıklar arasında, şirketin finansal durumunun değerlendirilmesi, hisse senetlerinin fiyatlandırılması, gerekli belgelerin düzenlenmesi ve halka arz etmek için uygun bir borsanın seçilmesi yer alabilir.
 • Aracı kurum seçimi: Halka arz etmek isteyen şirket, aracı kurum seçimini yapmalıdır. Aracı kurum, halka arzın gerçekleştirilmesi için şirkete yardımcı olacak ve halka arzdan elde edilen gelirlerin şirkete aktarılmasını sağlayacaktır.
 • Halka arz için başvuru: Şirket, aracı kurumun yardımıyla halka arz için başvurusunu yapar. Başvuru sürecinde, gerekli belgeler hazırlanarak SPK'ya sunulur ve SPK tarafından onay alınır.
 • Halka arz duyurusu: Şirket, SPK onayından sonra halka arz duyurusunu yapar. Halka arz duyurusunda, hisse senetlerinin fiyatı, halka arzın gerçekleştirileceği tarihler ve diğer önemli bilgiler paylaşılır.
 • Hisse senetleri fiyatlandırması: Halka arzda en önemli adımlardan biri, hisse senetlerinin fiyatlandırılmasıdır. Bu adım, aracı kurumlar tarafından yapılır ve hisse senetlerinin fiyatı, şirketin finansal durumu, piyasa koşulları ve benzeri faktörlere göre belirlenir.
 • Halka arz talep toplama: Halka arz tarihi, duyurudan sonra belirlenir. Halka arz tarihi, genellikle birkaç gün süren bir süreçtir ve bu süreçte yatırımcılar hisse senetlerini satın alabilirler.
 • Hisse senetlerinin dağıtımı: Halka arzın tamamlanmasının ardından, hisse senetleri yatırımcılara dağıtılır ve yatırımcılar hisse senetlerini satın aldıkları fiyattan satma ya da tutma seçeneğiyle karşı karşıya kalırlar.

Halka Arzda Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmelidir?

Yatırımcıların halka arz hisselerine yatırım yapmadan önce birtakım detaylara dikkat etmeli ve  kapsamlı bir araştırma yapmaları gerekir.

 • Şirketin finansal durumu: Halka arz edilen şirketin finansal durumunun iyi olması önemlidir. Şirketin gelirleri, borçları, karlılığı ve nakit akışı gibi finansal göstergeler, yatırımcıların şirketin performansı hakkında fikir sahibi olmalarına yardımcı olur.
 • Hisse senedi fiyatı: Yatırımcıların hisse senedi fiyatını dikkatle değerlendirmeleri gerekir. Hisse senetlerinin fiyatı, şirketin piyasa değerini yansıtır ve yatırımcıların yatırım getirisini etkiler.
 • İlgili sektör ve rekabet: Halka arz edilen şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve rekabet ortamı, yatırımcıların şirketin büyüme potansiyeli ve performansı hakkında fikir sahibi olmalarına yardımcı olur.
 • Şirketin yönetimi: Yatırımcıların, halka arz edilen şirketin yönetim kadrosunu ve yönetim tarzını dikkatle değerlendirmeleri gerekir. Şirketin yönetim kadrosu, şirketin uzun vadeli performansını etkileyebilir.
 • Halka arzın amacı: Şirketin halka arz etme amacı da yatırımcılar için önemlidir. Şirketin halka arzla elde ettiği fonların nasıl kullanılacağı, şirketin büyüme stratejileri ve benzeri faktörler, yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilir.
 • Halka arzın yapıldığı borsa: Halka arzın yapıldığı borsa da yatırımcılar için önemlidir. Farklı borsaların farklı kuralları ve düzenlemeleri olabilir ve bu kurallar yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilir.
 • Riskler: Yatırımcıların, halka arz edilen şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki riskleri, şirketin yönetimine ve finansal durumuna ilişkin riskleri, hisse senetleri fiyatının düşmesine neden olabilecek riskleri dikkatle değerlendirmeleri gerekir.

Halka Arz Hissesi Alınır mı?

Halka arz alınır mı? Halka arza katılmak mantıklı mı gibi sorular yatırımcılar tarafından hemen her halka arz öncesi gündeme gelir. Halka arzlara katılmak çoğu zaman, pozitif getiri sağlasa da her yatırım gibi birtakım riskler barındırır.

Halka arz hisselerinin performansı, genellikle o şirketin büyüme potansiyeline bağlıdır. Şirket, halka arz işlemiyle genellikle kaynak yaratmayı ve büyüme planlarını gerçekleştirmeyi amaçlar. Yatırımcılar ise şirketin büyüme potansiyelini ve getirilerini değerlendirerek, halka arz hisselerine yatırım yapabilirler.

Finansal piyasalarla ilgili deneyiminiz yeterli değilse yatırım kararı vermeden önce, yatırım danışmanlığı hizmeti almayı düşünebilirsiniz. Deneyimli kadrosu ile ÜNLÜ Menkul Değerler, “DAHA” Yatırım Danışmanlığı ekibi ile sizlere butik bir anlayış ile destek vermeye devam ediyor

Halka Arzda Riskler Nelerdir?

Halka arz, yatırımcılar için birçok fırsat sunar ancak aynı zamanda belirli riskleri de içerir. Halka arzda riskler şunlardır:

 • Piyasa riski: Halka arz edilen şirketin hisseleri piyasada işlem görürken fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların yatırım getirisini etkileyebilir. Piyasada yaşanan geniş çaplı düşüşler, hisse senetlerinin değerinde düşüşe neden olabilir.
 • Şirket özel riskleri: Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki değişimler, yönetim kadrosundaki değişiklikler, hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar ve benzeri faktörler, hisse senetlerinin fiyatını etkileyebilir.
 • Yönetim riskleri: Şirketin yönetim kadrosundaki hatalar veya yanlış kararlar, şirketin uzun vadeli performansını etkileyebilir ve yatırımcıların yatırım getirisini azaltabilir.
 • İşletme riskleri: Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki değişiklikler, rekabet, yasal düzenlemeler ve benzeri faktörler, şirketin uzun vadeli performansını etkileyebilir.
 • Likidite riski: Halka arz edilen şirketin hisse senetleri, borsada işlem gördüğü sürece yatırımcılar için likidite oluşturur. Ancak bazı hisse senetleri, borsada düşük işlem hacimleri nedeniyle likidite sorunları yaşayabilir.
 • İşlem maliyetleri: Halka arz işlemi, şirketin maliyetlerini artırabilir. Halka arz sürecinde, bankalar ve avukatlar gibi birçok farklı kuruluşla çalışılması gerekebilir.
 • İşlem yapılacak borsa: Halka arz edilen şirketin hisse senetleri, farklı borsalarda işlem görebilir. Farklı borsaların farklı kuralları ve düzenlemeleri olabilir ve bu faktörler, yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilir.
 • Sektör riskleri: Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki geniş çaplı düşüşler veya değişiklikler, şirketin performansını ve hisse senetlerinin değerini etkileyebilir.

Halka Arzda Hisse Senedi Fiyatlandırması Nasıl Yapılır?

Halka arzda hisse senedi fiyatlandırması, şirketin değerini ve yatırımcıların hisse senetleri için ödemeye istekli oldukları fiyatı dikkate alarak yapılır. Sabit fiyat ve arz-talep yöntemleri, hisse senedi fiyatlandırmasında kullanılan iki yaygın yöntemdir.

Sabit fiyat yöntemi, şirketin hisse senetleri için sabit bir fiyat belirlenmesine dayanır. Şirket, piyasa araştırmalarına ve finansal analizlere dayanarak hisse senedi fiyatını belirler ve yatırımcılara bu fiyat üzerinden hisse senetleri satılır.

Arz-talep yöntemi ise, hisse senedi fiyatının arz ve talep dengesi ile belirlendiği bir yöntemdir. Şirket, hisse senetlerini satışa sunar ve piyasadaki arz ve talep dengesi göz önünde bulundurularak hisse senedi fiyatı belirlenir. Talebin yüksek olduğu durumlarda hisse senedi fiyatı yükselirken, talebin düşük olduğu durumlarda hisse senedi fiyatı düşer.

Hisse senedi fiyatlandırması için belirleyici olan faktörler arasında şirketin mali performansı, büyüme potansiyeli, sektördeki konumu, yönetim kadrosu ve makroekonomik faktörler yer alır.

Halka arz edilecek hisse senetleri için fiyatlandırma yapılırken, şirketin rekabetçi bir fiyat belirlemesi ve yatırımcıların da doğru bir fiyatlandırma yapması için şirketin finansal verileri, sektör analizleri ve borsa koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca şirketin halka arz öncesi yaptığı yol gösterici fiyat aralığı belirlemesi de hisse senedi fiyatlandırmasında belirleyici bir rol oynayabilir.

Halka Arzda Başarılı Olmak Için Ne Yapılmalı?

Halka arzda başarılı olmak için şirketin finansal durumunun güçlendirilmesi, doğru bir halka arz stratejisi belirlenmesi, güçlü bir yönetim ekibi oluşturulması, etkili bir pazarlama stratejisi uygulanması ve halka arz sonrası yatırımcı ilişkilerine özen gösterilmesi gereklidir.

 • Şirketin finansal durumunun iyileştirilmesi: Şirketin finansal durumunun güçlendirilmesi, yatırımcıların şirkete güven duymalarını sağlar. Şirketin karlılığını arttırmak, borç oranını düşürmek, likiditeyi arttırmak gibi adımlar atılabilir.
 • Doğru bir halka arz stratejisi belirlemek: Şirketin halka arz stratejisi, halka arz öncesi ve sonrası faaliyetlerin planlanması, halka arzın ne kadarlık bir oranla gerçekleştirileceği, halka arzda kullanılacak fiyatlandırma yöntemi gibi faktörleri kapsamalıdır.
 • Güçlü bir yönetim ekibi oluşturmak: Şirketin güçlü bir yönetim ekibi oluşturması, yatırımcıların şirkete olan güvenini artırır. Şirketin halka arz öncesi ve sonrası yönetim ekibi, yatırımcılara şirketin vizyonunu ve hedeflerini açıkça iletmelidir.
 • İyi bir pazarlama stratejisi uygulamak: Şirketin halka arzını duyurmak ve yatırımcıların dikkatini çekmek için etkili bir pazarlama stratejisi uygulanmalıdır. Şirketin halka arzına ilişkin bilgilerin kolayca erişilebilir olması, yatırımcıların şirket hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlar.
 • Halka arz sonrası yatırımcı ilişkilerine özen göstermek: Şirketin halka arz sonrası yatırımcı ilişkileri, yatırımcıların şirket hakkında doğru bilgiye sahip olmalarını ve güvenlerinin artmasını sağlar. Şirketin yatırımcılarla düzenli olarak iletişim kurması, yatırımcıların sorularına cevap vermesi ve şeffaf bir iletişim ortamı yaratması önemlidir.

Halka Arzda Vergi Avantajları Nelerdir?

Türkiye'de halka arz edilen şirketler için vergi avantajları aşağıdaki gibidir. Ancak, her halka arz öncesi ve sonrası vergi mevzuatı değişkenlik gösterebilir ve bu nedenle halka arzdan önce uzman bir danışmanla çalışmak gerekebilir.

 • Vergi indirimleri: Türkiye'de, halka arz edilen şirketler, Vergi Usul Kanunu'nun 94. maddesi kapsamında belli bir oranda indirimden yararlanabilirler. Bu oran, halka arz edilen şirketin sermaye yapısına ve piyasa koşullarına göre değişebilir.
 • Vergi muafiyeti: Türkiye'de, halka arz edilen şirketler, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-d maddesi kapsamında, halka arz tarihinden itibaren 2 yıl süreyle kurumlar vergisinden muaf tutulabilirler.
 • Serbest bırakılan sermaye: Halka arz eden şirketler, sermaye artırımı yoluyla elde ettikleri sermaye için faiz ödemezler ve bu nedenle finansal durumlarını iyileştirmek için daha fazla sermaye elde edebilirler.
 • Kredi kolaylıkları: Halka arz eden şirketler, daha iyi finansal durumları nedeniyle kredi almak için daha iyi koşullar elde edebilirler.
 • Yatırımcıların vergi avantajları: Türkiye'de, hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlar, 2 yıl süreyle %0 vergi oranına tabi tutulur.


Halka arzda yatırımcılara sunulan fırsatlar nelerdir?

Halka arz, yatırımcılara birçok fırsat sunabilir. Bazıları şunlardır:

 • Şirketlerin büyüme potansiyelini yakalama fırsatı: Halka arz edilen şirketler, genellikle büyüme fırsatlarını değerlendirmek için yatırıma ihtiyaç duyarlar. Yatırımcılar, şirketin büyüme potansiyelini değerlendirerek, halka arzda yer alarak ve hisse senedi sahibi olarak bu büyüme potansiyelinden yararlanabilirler.
 • Halka arz sonrası likidite: Halka arz edilen şirketlerin hisse senetleri halka arz sonrasında halka açık bir şekilde işlem görür. Bu da yatırımcıların, hisse senetlerini istedikleri zaman alıp satabilecekleri ve likidite yaratılabileceği anlamına gelir.
 • Fiyatlandırma şeffaflığı: Halka arz, şirketlerin hisse senetlerinin piyasa değerini belirlemek için bir fiyatlandırma süreci kullanır. Bu süreç, yatırımcıların şirket hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve hisse senedinin piyasa değerinin adil bir şekilde belirlenmesine yardımcı olabilir.
 • Çeşitlendirme: Halka arz edilen şirketlere yatırım yapmak, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine yardımcı olabilir. Yatırımcılar, halka arz edilen şirketlere yatırım yaparak, diğer yatırımlarına göre farklı bir risk-getiri profili elde edebilirler.
 • Hisse senedi sahipliği: Halka arz edilen şirketlere yatırım yapmak, yatırımcılara hisse senedi sahipliği sağlar. Bu, yatırımcıların şirketin kar payı dağıtımından, oy haklarına kadar birçok faydadan yararlanmalarına olanak tanır.

Halka Arzda Öncelikli Hisse Senedi Nedir?

Halka arzda öncelikli hisse senetleri, bazı durumlarda öncelikli olarak sahiplerine kar payı dağıtımı veya şirketin yönetiminde daha etkin bir rol oynama hakkı veren hisse senetleridir. Bu hisse senetleri genellikle A sınıfı hisse senetleri olarak adlandırılır ve halka arz öncesinde özel olarak belirlenirler.

Öncelikli hisse senetleri, halka arzdan sonra da genellikle öncelikli haklara sahip olurlar. Örneğin, şirketin karından dağıtılacak olan temettü öncelikle öncelikli hisse senedi sahiplerine ödenir. Ayrıca, şirket yönetiminde de daha etkin bir rol oynayabilirler.

Öncelikli hisseler, halka arzda çıkarılan hisse senetlerinin sadece bir kısmını temsil edebilirler. Bu durumda, öncelikli hisse senetleri, yönetimde daha fazla söz sahibi olabildikleri gibi, şirket karlarından daha fazla pay alırlar. Ancak, bu durum, diğer yatırımcıların oy hakkı ve kar payı haklarını kısıtlayabilir. Bu hisse senetleri, halka arzda çıkarılan diğer hisse senetleriyle birlikte işlem görürler ve yatırımcılar, yatırım yapacakları şirketin hisse senedi yapısını ve ayrıntılarını araştırmalıdırlar.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu