Halka Arz Nedir?

Halka Arz Nedir?

Halka arz, bir şirketin borsada işlem görülmek üzere, hisselerini halka açması yani satışa çıkarmasıdır. Bu süreçte şirket, belirli bir oranda hisse senedini arz ederek, halka açık bir şirket haline gelir. Bu sayede, şirket büyüme hedeflerine doğru daha hızlı yürüyebilir, işletme sermayesini artırabilir, daha fazla yatırımcıya ulaşılabilir ve kamuoyundaki bilinirliğine katkı sağlayabilir.

>>> ÜNLÜ Menkul Değerler'de Ücretsiz Yatırım Hesabı Açın!

Halka arz, şirketlerin büyüme hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olurken, borsa yatırımcıları için de birtakım fırsatlar sunar. Yatırımcılar, halka arz edilen şirketlerin hisselerine yatırım yaparak, onların büyüme potansiyelinden ve gelecekteki karlılığından yararlanabilirler. Bu hisseler, daha sonra borsada işlem göreceği için kolayca alınıp satılabilirler.

Halka arz süreci, genellikle bir banka ya da SPK yetkili aracı kurum tarafından organize edilir ve yürütülür. Bu kurumlar, gerekli işlemlerinin koordinasyonunu yaparlar ve yatırımcıları şirket hakkında bilgilendirirler. Hisse senedinin fiyatlandırması da aracı kurumlar tarafından belirlenir ve SPK tarafından onaylandığında yatırımcılara ve kamuaoyuna ilan edilir.

Halka Arza Aracılık Faaliyeti Nedir?


Halka arza aracılık faaliyeti, bir şirketin halka arz işlemini gerçekleştirmesi sırasında, borsa aracı kurumlarının bu işlemi yürütmeleri ve şirkete aracılık etmeleri anlamına gelir. Bu faaliyet, borsada işlem gören bir şirketin, hisse senetlerinin genel satışına hazırlanması, yasal süreçlerin takibi, yatırımcılarla iletişimin sağlanması ve hisse senedi ihracı sürecinin yönetilmesi gibi aşamaları içerir.

Borsa aracı kurumları, halka arz öncesinde şirketin finansal analizlerinin yapılmasına, şirketin doğru bir değerlemesinin yapılmasına, hisse senetlerinin işlrm göreceği piyasa ve yatırımcı profillerinin belirlenmesine yardımcı olurlar. Bu süreçte, borsa aracı kurumları, yatırımcılara şirket hakkında detaylı bilgi sunan araştırma raporları ve tanıtım materyalleri hazırlarlar. Bu raporlar, yatırımcıların karar vermelerinde yardımcı olur ve yatırımcıların şirketin faaliyetleri, mali durumu ve geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlar.

Halka arz işlemi gerçekleştirilirken, borsa aracı kurumları, hisse senetlerinin satışını organize ederler. Bu işlem, borsa aracı kurumlarının yatırımcılardan talep ettikleri komisyonlar karşılığında gerçekleşir. Bu aşamadan sonra yatırımcılar, hisse senetlerini satın alarak şirketin geleceğine yatırım yapabilirler.

Halka arza aracılık faaliyeti, tüm bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için önemlidir. Borsa aracı kurumları, yatırımcıların doğru bilgiye erişimini sağlayarak, şirketlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesine ve yatırım kararlarının doğru bir şekilde verilmesine yardımcı olurlar.

Adım Adım Halka Arz Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Halka arz süreci şu adımları takip ederek gerçekleşir:

 • Şirketin hazırlığı: İlk olarak, halka açılmak isteyen şirketin, detaylı bir plan yapması ve gerekli hazırlıkları tamamlaması gerekir. Bu hazırlıklar arasında, şirketin finansal durumunun değerlendirilmesi, hisse senetlerinin fiyatlandırılması, gerekli belgelerin düzenlenmesi ve uygun bir borsanın seçilmesi yer alabilir.
 • Aracı kurum seçimi: Şirket, bu şamada konsorsüyum liderliğini yürütmesi için aracı kurum seçimini yapmalıdır. Aracı kurum, tüm süreçlerin yürütülmesi aşamasında şirkete yardımcı olacak ve elde edilen gelirlerin şirkete aktarılmasını sağlayacaktır.
 • Başvuru: Şirket, aracı kurumun yardımıyla halka arz için başvurusunu yapar. Başvuru sürecinde, gerekli belgeler hazırlanarak SPK'ya sunulur ve SPK tarafından onay alınır.
 • Halka Arz Duyuruları: Şirket, SPK onayından sonra duyuru yapar. Bu duyuruda, hisse senetlerinin fiyatı, halka arzın gerçekleştirileceği tarihler ve diğer önemli bilgiler paylaşılır.
 • Hisse senetleri fiyatlandırması: Süreç içerisindeki en önemli adımlardan biri, hisse senetlerinin fiyatlandırılmasıdır. Bu adım, aracı kurumlar tarafından yapılır ve hisse senetlerinin fiyatı, şirketin finansal durumu, piyasa koşulları ve benzeri faktörlere göre belirlenir.
 • Talep toplama: Talep toplama süreci çoğu zaman birkaç gün sürer. Belirlenen tarihler arasında, yatırımcılar hisse senetlerini satın alabilirler.
 • Hisse senetlerinin dağıtımı: Halka arzın tamamlanmasının ardından, hisse senetleri yatırımcılara dağıtılır ve yatırımcılar hisse senetlerini satın aldıkları fiyattan satma ya da tutma seçeneğiyle karşı karşıya kalırlar.

Yatırımcılar Nelere Dikkat Etmelidir?

Yatırımcıların halka arz hisselerine yatırım yapmadan önce birtakım detaylara dikkat etmeli ve kapsamlı bir araştırma yapmaları gerekir.

 • Şirketin finansal durumu: Şirketin finansal durumunun iyi olması önemlidir. Şirketin gelirleri, borçları, karlılığı ve nakit akışı gibi finansal göstergeler, yatırımcıların şirketin performansı hakkında fikir sahibi olmalarına yardımcı olur.
 • Hisse senedi fiyatı: Yatırımcıların hisse senedi fiyatını dikkatle değerlendirmeleri gerekir. Hisse senetlerinin fiyatı, şirketin piyasa değerini yansıtır ve yatırımcıların yatırım getirisini etkiler.
 • İlgili sektör ve rekabet: Şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve rekabet ortamı, yatırımcıların şirketin büyüme potansiyeli ve performansı hakkında fikir sahibi olmalarına yardımcı olur.
 • Şirketin yönetimi: Yatırımcıların, şirketin yönetim kadrosunu ve yönetim tarzını dikkatle değerlendirmeleri gerekir; çünkü yönetim kadrosu ve bu kadronun vizyonu, şirketin uzun vadeli performansını etkileyebilir.
 • Halka arzın amacı: Şirketin borsaya açılma kararının ardındaki gerekçeler de yatırımcılar için önemlidir. Halka arzla elde edilen fonların nasıl kullanılacağı, şirketin büyüme stratejileri ve benzeri faktörler, hisse senetlerinin uzun vadeli performansı için son derece önemlidir
 • Riskler: Yatırımcıların, şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki riskleri, şirketin yönetimine ve finansal durumuna ilişkin riskleri, hisse senetleri fiyatının düşmesine neden olabilecek riskleri dikkatle değerlendirmeleri gerekir.

Halka Arzlara Girilir mi? Nasıl?

Halka arz alınır mı? Halka arzlara katılmak mantıklı mı gibi sorular yatırımcılar tarafından hemen her şirket için gündeme gelir. Bu hisselere erken aşamada bir miktar yatırım yağmak çoğu zaman pozitif getiri sağlasa da birtakım riskler de barındırır.

Bu hisselerinin performansı, genellikle o şirketin büyüme potansiyeline bağlıdır. Şirket, bu işlme ile genellikle kaynak yaratmayı ve büyüme planlarını gerçekleştirmeyi amaçlar. Yatırımcılar ise şirketin büyüme potansiyelini ve getirilerini değerlendirerek, hisse senetlerine yatırım yapabilirler. Borsa İstanbul'daki bütün halka arza ÜNLÜ & Co'nun yeni nesil yatırım uygulaması Piapiri ile kolayca katılabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ücretsiz yatırım hesabınızı oluşturmak, halka arz duyurularını takip etmek talep toplama tarihleri içerisinde alım emri vermek!

Finansal piyasalarla ilgili deneyiminiz yeterli değilse yatırım kararı vermeden önce, yatırım danışmanlığı hizmeti almayı düşünebilirsiniz. Deneyimli kadrosu ile ÜNLÜ Menkul Değerler, “DAHA” Yatırım Danışmanlığı ekibi ile sizlere butik bir anlayış ile destek vermeye devam ediyor

Halka Arzda Riskler Nelerdir?

Borsaya açılan şirketlere erken aşamada yatırım yapmak birçok fırsat sunar ancak aynı zamanda belirli riskleri de içerir.

 • Şirketin hisseleri piyasada işlem görürken fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların yatırım getirisini etkileyebilir. Piyasada yaşanan geniş çaplı düşüşler, hisse senetlerinin değerinde düşüşe neden olabilir.
 • Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki değişimler, yönetim kadrosundaki değişiklikler, hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar ve benzeri faktörler, hisse senetlerinin fiyatını etkileyebilir.
 • Şirketin yönetim kadrosundaki hatalar veya yanlış kararlar, şirketin uzun vadeli performansını etkileyebilir ve yatırımcıların yatırım getirisini azaltabilir.
 • Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki değişiklikler, rekabet, yasal düzenlemeler ve benzeri faktörler, şirketin uzun vadeli performansını etkileyebilir.
 • Şirketin hisse senetleri, borsada işlem gördüğü sürece yatırımcılar için likidite oluşturur. Ancak bazı hisse senetleri, borsada düşük işlem hacimleri nedeniyle likidite sorunları yaşayabilir.

Hisse Senedi Fiyatlandırması Nasıl Yapılır?

Halka arzda hisse senedi fiyatlandırması, şirketin değerini ve yatırımcıların hisse senetleri için ödemeye istekli oldukları fiyatı dikkate alarak yapılır. Sabit fiyat ve arz-talep yöntemleri, hisse senedi fiyatlandırmasında kullanılan iki yaygın yöntemdir.

Sabit fiyat yöntemi, şirketin hisse senetleri için sabit bir fiyat belirlenmesine dayanır. Şirket, piyasa araştırmalarına ve finansal analizlere dayanarak hisse senedi fiyatını belirler ve yatırımcılara bu fiyat üzerinden hisse senetleri satılır.

Arz-talep yöntemi ise, hisse senedi fiyatının arz ve talep dengesi ile belirlendiği bir yöntemdir. Şirket, hisse senetlerini satışa sunar ve piyasadaki arz ve talep dengesi göz önünde bulundurularak hisse senedi fiyatı belirlenir. Talebin yüksek olduğu durumlarda hisse senedi fiyatı yükselirken, talebin düşük olduğu durumlarda hisse senedi fiyatı düşer.

Hisse senedi fiyatlandırması için belirleyici olan faktörler arasında şirketin mali performansı, büyüme potansiyeli, sektördeki konumu, yönetim kadrosu ve makroekonomik faktörler yer alır.

Yaklaşan halka arzlar için fiyatlandırma yapılırken, şirketin rekabetçi bir fiyat belirlemesi ve yatırımcıların da doğru bir fiyatlandırma yapması için şirketin finansal verileri, sektör analizleri ve borsa koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.

Başarılı Olmak İçin Ne Yapılmalı?

Halka arzda başarılı olmak için şirketin finansal durumunun güçlendirilmesi, doğru bir strateji belirlenmesi, güçlü bir yönetim ekibi oluşturulması, etkili bir pazarlama stratejisi uygulanması ve süreç sonrasında yatırımcı ilişkilerine özen gösterilmesi gereklidir.

 • Şirketin finansal durumunun güçlendirilmesi, yatırımcıların şirkete güven duymalarını sağlar. Şirketin karlılığını arttırmak, borç oranını düşürmek, likiditeyi arttırmak gibi adımlar atılabilir.
 • Şirketin stratejisi, halka arz öncesi ve sonrası faaliyetlerin planlanması, arzın ne kadarlık bir oranla gerçekleştirileceği, kullanılacak fiyatlandırma yöntemi gibi faktörleri kapsamalıdır.
 • Şirketin güçlü bir yönetim ekibi oluşturması, yatırımcıların şirkete olan güvenini artırır. Yönetim ekibi, yatırımcılara şirketin vizyonunu ve hedeflerini açıkça iletmelidir.
 • Bu süreçte yatırımcıların dikkatini çekmek için etkili bir pazarlama stratejisi uygulanmalıdır. Şirkete ilişkin bilgilerin kolayca erişilebilir olması, yatırımcıların hisse senetlerine daha fazla ilgi göstermesine yol açabilir.
 • Şirketin halka arz sonrası yatırımcı ilişkileri, yatırımcıların şirket hakkında doğru bilgiye sahip olmalarını ve güvenlerinin artmasını sağlar. Şirketin yatırımcılarla düzenli olarak iletişim kurması, yatırımcıların sorularına cevap vermesi ve şeffaf bir iletişim ortamı yaratması önemlidir.

Halka Arz Vergi Avantajları Nelerdir?

Türkiye'de halka arz edilen şirketler için vergi avantajları aşağıdaki gibidir. Ancak bu vergi mevzuatı değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, uzman bir danışmanla çalışmak gerekebilir.

 • Vergi indirimleri: Türkiye'de, halka arz edilen şirketler, Vergi Usul Kanunu'nun 94. maddesi kapsamında belli bir oranda indirimden yararlanabilirler. Bu oran, şirketin sermaye yapısına ve piyasa koşullarına göre değişebilir.
 • Vergi muafiyeti: Türkiye'de, halka arz edilen şirketler, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-d maddesi kapsamında, halka arz tarihinden itibaren 2 yıl süreyle kurumlar vergisinden muaf tutulabilirler.
 • Serbest bırakılan sermaye: Şirketler bu süreçte sermaye artırımı yoluyla elde ettikleri fon için faiz ödemezler ve bu sayede finansal durumlarını güçlendirebillir ve yatırımlarına odaklanabilirler.
 • Kredi kolaylıkları: Borsaya açılan şirketler kredi almak istediklerinde bunu daha kolay ve daha uygun koşullarla elde edebilirler.
 • Yatırımcıların vergi avantajları: Türkiye'de, hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlar, 2 yıl süreyle %0 vergi oranına tabi tutulur.


Yatırımcılara sunulan fırsatlar nelerdir?

Halka arz, yatırımcılara birçok fırsat sunabilir.

 • Büyüme Potansiyeli: Halka arz edilen şirketler, genellikle büyüme fırsatlarını değerlendirmek için yatırıma ihtiyaç duyarlar. Yatırımcılar, şirketin büyüme potansiyelini değerlendirerek, talep toplama günlerinde ve sonrasında hisse senedi alarak şirketin gelecekteki değerine ortak olabilirler.
 • Likidite: Süreç sonrasında şirketin hisseleri borsada herkese açık bir şekilde işlem görmeye başlar. Bu da yatırımcıların, bu varlıkları istedikleri zaman alıp satabilecekleri ve likidite yaratılabileceği anlamına gelir.
 • Fiyatlandırma şeffaflığı: Hisse senetlerinin fiyatlandırılması süreci, yatırımcıların şirket hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve hissenin piyasa değerinin adil bir şekilde belirlenmesine yardımcı olabilir.
 • Çeşitlendirme: Borsaya yeni açılan şirketlere yatırım yapmak, portföy çeşitlendirme stratejilerine yardımcı olabilir. Yatırımcılar, bu sayede farklı bir risk-getiri profili elde edebilirler.

Halka Arzda Öncelikli Hisse Senedi Nedir?

Halka arzda öncelikli hisse senetleri, bazı durumlarda öncelikli olarak sahiplerine kar payı dağıtımı veya şirketin yönetiminde daha etkin bir rol oynama hakkı veren hisse senetleridir. Bu hisse senetleri genellikle A sınıfı hisse senetleri olarak adlandırılır ve arz süreci öncesinde özel olarak belirlenirler.

Öncelikli hisse senetleri, gerçekleştirilen arzdan sonra da genellikle öncelikli haklara sahip olurlar. Örneğin, şirketin karından dağıtılacak olan temettü öncelikle öncelikli hisse senedi sahiplerine ödenir. Ayrıca, şirket yönetiminde de daha etkin bir rol oynayabilirler.

Öncelikli hisseler, çıkarılan hisse senetlerinin sadece bir kısmını temsil edebilirler. Bu durumda, öncelikli hisse senetleri, yönetimde daha fazla söz sahibi olabildikleri gibi, şirket karlarından daha fazla pay alırlar. Ancak, bu durum, diğer yatırımcıların oy hakkı ve kar payı haklarını kısıtlayabilir. Bu hisse senetleri, halka arzda çıkarılan diğer hisse senetleriyle birlikte işlem görürler ve yatırımcılar, yatırım yapacakları şirketin hisse senedi yapısını ve ayrıntılarını araştırmalıdırlar.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu