Golden Cross ve Death Cross Nedir?

Golden Cross ve Death Cross Nedir?

Yatırımcılar, fiyat hareketlerini ve piyasa trendlerini anlamak için çeşitli teknik analiz araçlarından yararlanır. Bu araçlar arasında yer alan Golden Cross ve Death Cross gibi hareketli ortalama kesişimleri, piyasanın gelecekteki yönü hakkında ipuçları sunar.

Gelin, trend değişikliklerine işaret eden bu iki önemli sinyalin ne anlama geldiğini birlikte inceleyelim.

Golden Cross Nedir?

Golden Cross, bir hisse senedi veya finansal varlığın kısa vadeli hareketli ortalamasının, uzun vadeli hareketli ortalamasını yukarı yönlü kesmesi durumudur.

Bu durum, genellikle piyasada yükseliş trendinin başladığının ve alıcıların hâkim olduğunun bir göstergesi olarak yorumlanır. Dolayısıyla yatırımcılara potansiyel alım fırsatlarını işaret edebilir. Genellikle artan piyasa momentumunun bir işareti olarak görülür.

Death Cross Nedir?

Death Cross ise, bir varlığın kısa vadeli hareketli ortalamasının uzun vadeli hareketli ortalamasını aşağı yönlü kesmesidir.

Genel olarak bu tür bir hareket, piyasada düşüş trendinin başlamakta olduğunu ve satıcıların piyasayı kontrol altına aldığını gösterir. Dolayısıyla yatırımcılar için potansiyel satış fırsatı olarak yorumlanır. Zayıflayan piyasa momentumunun bir belirtisi olarak kabul edilir.

Golden Cross ve Death Cross Nasıl Yorumlanır?

Golden Cross ve Death Cross, finansal piyasalarda trend değişikliklerini belirlemek için kullanılan önemli teknik analiz araçlarıdır. Bu iki sinyal, hareketli ortalamaların kesişimiyle oluşur. Yatırımcılara piyasadaki potansiyel yükseliş veya düşüş trendlerini gösterir.

Golden Cross Nasıl Yorumlanır?

Golden Cross, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesiyle meydana gelir. Genellikle bir yükseliş trendinin başlangıcını işaret eder.

Sinyal şu şekilde yorumlanabilir:

 • Piyasada alıcıların hâkim olduğu ve fiyatların artış gösterdiği bir dönemi temsil edebilir.
 • Yatırımcılar için uzun vadeli pozisyonlar açma veya mevcut pozisyonlarını artırma fırsatı olarak değerlendirilebilir.
 • Genellikle piyasa momentumunun arttığını ve alıcıların güç kazandığını gösterir.

Death Cross Nasıl Yorumlanır?

Death Cross, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağı yönlü kesmesi durumunda ortaya çıkar. Genellikle bir düşüş trendinin işaretidir.

Death Cross genel olarak şu şekilde yorumlanır:

 • Piyasada satıcıların yön verici olduğu ve fiyatların düşüş eğiliminde girdiği bir dönemi gösterir.
 • Pozisyon kapatma veya kısa pozisyonlar açma fırsatı olarak düşünülebilir.
 • Piyasa momentumunun zayıfladığına ve satıcıların güç kazandığına işaret edebilir.

Golden Cross ve Death Cross Karşılaştırması

Hareketli ortalama analizinde kullanılan iki sinyalin farklarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Golden Cross

Death Cross

Kısa vadeli hareketli ortalama (örneğin 50 günlük), uzun vadeli hareketli ortalamayı (örneğin 200 günlük) yukarıdan keser.

Kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan keser.

Boğa sezonunun başlangıcına işaret edebilir.

Ayı sezonunun başlangıcına işaret edebilir.

50 günlük SMA 200 günlük SMA'nın üzerine çıkar.

50 günlük SMA 200 günlük SMA'nın altına düşer.

Golden Cross, yükselen bir trendin başlangıcını işaret edebilir.

Death Cross, düşen bir trendin başlangıcını gösterebilir.

Golden Cross ve Death Cross Analizinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Golden Cross ve Death Cross, piyasalarda önemli trend değişikliklerini gösteren güçlü sinyaller olmasına rağmen, bu teknik analiz araçlarını kullanırken dikkate alınması gereken önemli noktalar bulunmaktadır.

Doğru bir yorumlama için dikkat etmeniz gereken başlıca faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Hareketli ortalamalar geçmiş fiyat verilerine dayandığı için Golden Cross ve Death Cross sinyalleri gecikmeli olabilir. Bu nedenle piyasa dönüş noktalarını tam olarak zamanlamakta yanıltıcı olabilirler.
 • Sinyallerin güvenilirliğini artırmak için RSI, MACD, Bollinger Bantları gibi diğer teknik göstergeler ve piyasa analizleriyle birlikte değerlendirilmeleri önerilir.
 • Makroekonomik faktörler, şirket haberleri ve global olaylar gibi dış faktörlerin de piyasa hareketlerini etkileyebileceği unutulmamalıdır.
 • Golden Cross veya Death Cross sinyallerinin hacim verisiyle onaylanması, sinyalin gücünü değerlendirirken önemlidir. Yükseliş veya düşüş trendi sinyallerinin yüksek işlem hacmiyle desteklenmesi, bu trendlerin daha güvenilir olduğunu gösterir.

Grafik Üzerinde Golden Cross ve Death Cross

golden cross ve death cross grafiği

Grafikte görebileceğiniz üzere 50 günlük kısa vadeli hareketli ortalama, 200 günlük uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarı doğru kesiyor. Golden Cross yani altın kesişme olarak adlandırılan bu durum, genellikle bir yükseliş trendinin başlangıcı olarak kabul edilir.

Bu kesişimin ardından kısa vadeli hareketli ortalamanın yükselişinin devam etmesi beklenir. Yaşanabilecek kısa vadeli düşüşler ise hareketli ortalama trend çizgisinde destek haline gelir ve bu durum yatırımcılar açısından alım fırsatı olarak yorumlanabilir.

Golden Cross’un oluşumu genel olarak aşağıdaki aşamalarla ilerler:

 • Grafikte de görebileceğiniz gibi düşüş trendinin içindeyken trendin yavaşlamasının ve bir dip noktasının oluşumunun gözlemlendiği ilk evre yaşanır.
 • İkinci aşamada 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarken bir yükseliş eğilimi başlar. Bu hareketin yüksek işlem hacmiyle desteklenmesi güçlü bir analiz sinyali olarak yorumlanabilir.
 • Son aşamada, fiyatlar uzun vadeli bir yükseliş trendi ile daha yüksek zirvelere doğru ilerler. Kısa vadeli düşüşlerde hareketli ortalama çizgileri destek görevi görerek trendin yukarı yönlü devamını sağlar.

Grafikteki diğer fiyat hareketlerini incelediğimizde kısa vadeli hareketli ortalamanın, uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağı yönlü kestiğini de görmekteyiz. Death Cross yani ölüm kesişmesi olarak adlandırılan bu durum, genellikle bir düşüş trendinin başlangıcı olarak kabul edilir.

Death Cross’un oluşumunu ise aşağıdaki 3 adımla açıklayabiliriz:

 • Grafikte de görüldüğü üzere yükseliş trendinin içindeyken trendin zayıfladığının ilk belirtisi, alımlardaki ivme kaybı ve bir zirve oluşumudur.
 • Trend dönüşünün ikinci evresinde, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalama altına düşmesiyle bir düşüş eğilimi başlar. Bu aşamada, kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesi, özellikle yüksek işlem hacmiyle desteklendiğinde güçlü bir teknik analiz sinyali olarak kabul edilir.
 • Son evrede fiyatlar uzun vadeli bir düşüş trendi ile dip noktalara doğru hareket ederken olası kısa vadeli yükselişlerde hareketli ortalamalar direnç rolü üstlenir ve trendin yeniden yükselişe geçmesini engeller.

Kesişim noktasının ardından, hareketli ortalama çizgisinin aşağı yönlü bir hareket sergilemesi beklenir. Burada hareketli ortalama trend çizgisi, anlık yükselişlere karşı direnç noktası görevini üstlenmektedir.

Tarihten Golden Cross ve Death Cross Örnekleri

Piyasa tarihinde özellikle önemli dönüm noktalarında ortaya çıkan bu sinyaller için en popüler örnekler şu şekilde sıralanabilir:

 • S&P 500 ve diğer büyük endeksler, 2008 yılında bir Death Cross yaşadı. Bu sinyal, küresel finansal krizin derinleştiğine ve piyasalarda büyük düşüşlerin yaşanacağına dair bir uyarı olarak değerlendirildi.
 • 2008'de yaşanan finansal krizin ardından 2009 yılının ortalarında pek çok hisse senedi endeksi için bir Golden Cross sinyali meydana geldi. Bu sinyal, küresel piyasalarda uzun vadeli bir yükseliş trendinin başlangıcını simgeliyordu. Nitekim sonraki yıllarda devam eden güçlü bir ralli, sinyali izledi.
 • 2000 yılında Dot-com balonu olarak adlandırılan teknoloji hisselerinin aşırı değerlenmesinin ardından gelen çöküş, NASDAQ'da bir Death Cross ile işaretlendi. Bu sinyal, teknoloji sektöründeki hisselerde büyük bir düzeltmenin ve piyasada uzun süreli bir düşüş trendinin başladığını gösteriyordu.

RSI (Relatif Güç Endeksi) ile Birlikte Kullanımı

Relatif Güç Endeksi (RSI), bir varlığın alım veya satım baskısını ölçen bir momentum osilatörüdür. Genellikle 14 günlük bir periyot üzerinden hesaplanır ve 0 ile 100 arasında bir değer alır. 30'un altı aşırı satım ve 70'in üzeri aşırı alım şeklinde yorumlanabilir.

Golden Cross ve Death Cross'un RSI ile birlikte kullanılması, yatırımcılara daha doğru alım veya satım kararları verme konusunda yardımcı olabilir. Örneğin, bir Golden Cross oluşumu ve RSI değerinin 30'un altından yükselişe geçmesi, yükseliş trendinin başlangıcına işaret edebilir ve alım sinyali olarak yorumlanabilir.

Benzer şekilde bir Death Cross oluşumu ve RSI değerinin 70'in üzerinden düşüşe geçmesi, düşüş trendinin başlangıcını gösterir ve satış sinyali olarak değerlendirilebilir.

MOM (Momentum Göstergesi) ile Birlikte Kullanımı

Golden Cross ve Death Cross, hareketli ortalamaların kesişim noktalarını belirleyerek piyasadaki trend değişikliklerine işaret eden önemli teknik analiz araçlarıdır. Bunları Momentum Göstergesi (MOM) ile birlikte kullanmak, yatırımcılara piyasa hareketlerine dair daha derinlemesine bir bakış açısı sunabilir.

Momentum Göstergesi, bir varlığın fiyatının ne kadar hızlı ve hangi yönde değiştiğini ölçer. Genellikle fiyatın belirli bir zaman dilimindeki değişim miktarını gösterir ve fiyat hareketlerinin gücünü ve potansiyel devamını veya tersine dönüşünü sinyalize edebilir.

Eğer bir Golden Cross oluşumu esnasında Momentum pozitif ve artıyorsa bu genellikle alım sinyali olarak güçlü bir gösterge olarak yorumlanabilir. Bir Death Cross oluşumu sırasında Momentum negatif ve azalıyorsa, bu da satış sinyali olarak değerlendirilebilir.

BB (Bolinger Bantları) ile Birlikte Kullanımı

Bollinger Bantları, bir varlığın fiyatının belirli bir hareketli ortalama etrafında ne kadar dalgalanabileceğini gösteren bir göstergedir. Orta bant genellikle basit bir hareketli ortalamayı, üst ve alt bantlar ise bu hareketli ortalamadan belirli bir standart sapma kadar uzakta olan çizgileri temsil eder.

Golden Cross'un ortaya çıkması ve fiyatın Bollinger Bantlarının üst bandına doğru hareket etmesi, piyasanın güçlü bir yükseliş eğiliminde olduğunu ve alım fırsatları olabileceğini gösterebilir. Öte yandan Death Cross'un meydana gelmesi ve fiyatın Bollinger Bantlarının alt bandına doğru hareket etmesi, piyasanın güçlü bir düşüş eğiliminde olduğunu ve satış fırsatları olabileceğini işaret edebilir.

Golden Cross ve Death Cross Kullanımının Sınırlamaları Nelerdir?

Her iki grafik oluşumu da trendleri belirlemek için kullanılan popüler teknik göstergelerdir. Ancak ikisinin de avantajları ve dezavantajları olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Genel olarak her iki sinyal de güçlü bir yükseliş/düşüş trendinin başlangıcını tespit etmede kullanılmaya uygundur. Ancak her zaman diğer göstergelerle birlikte analizinizi desteklemenizde yarar vardır.

Golden Cross ve Death Cross’un en önemli kısıtlaması ise gecikmeli olmalarıdır. Tüm göstergeler gibi hareketli ortalamalar da gelecekteki fiyat hareketlerine yönelik kesin sonuçlar veremez. Dolayısıyla geçmiş fiyat hareketleri üzerinden oluşan bu grafikler, yalnızca birer sinyal olarak değerlendirilmelidir.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu