Piyasa Döngüsü (Market Cycle) Nedir?

Piyasa Döngüsü (Market Cycle) Nedir?

Piyasa döngüsü, finansal piyasaların zaman içinde geçirdiği genişleyen ve daralan dönemlerin doğal ritmi olarak tanımlanabilir. Döngülerin temelinde yatan başlıca husus, piyasaların durağan olmadığı, bunun yerine sürekli değişim içinde olduğu gerçeğidir.

Piyasa döngülerini doğru analiz edebilmek, yatırımcılara finansal varlıklardan daha optimize getiriler elde etme imkânı verir. Örneğin, birikim dönemleri genellikle hisse senedi piyasalarında yükseliş eğilimlerine işaret ederken daralma dönemleri, potansiyel fiyat düşüşlerine ifade ediyor olabilir. Bu noktaları doğru şekilde tespit edebilmek, bilinçli yatırım kararları almanızı sağlayabilir.

Siz de dalgalanmaların kaçınılmaz olduğu piyasa döngülerinin dünyasında yön bulmaya çalışıyorsanız yazımızı inceleyerek bu kavram hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Piyasa Döngüsü Ne Demek?

Piyasa döngüsü; ekonomik aktivitelerin, piyasa fiyatlarının ve yatırımcı davranışlarının zaman içinde gösterdiği periyodik artış ve azalış döngülerini ifade eder. Belirli bir menkul kıymetin veya aynı varlık sınıfına ait birden fazla varlığın, diğerlerinden daha iyi performans göstermesi olarak da tanımlanabilir.

Piyasa Döngüsü Nasıl Çalışır?

Piyasa döngüleri, adından da anlaşılabileceği üzere zaman içinde tekrar tekrar meydana gelir ve çok çeşitli türleri kapsar. Ayı piyasaları, boğa piyasaları, satışlar ve ralliler bunlardan bazılarıdır. Tüm bu döngüler; farklı şekillerde, boyutlarda ve sürelerde ortaya çıkabilir, dolayısıyla hiçbirinin tamamen aynı olduğundan söz etmek mümkün değildir.

Yine de döngüler arasında ortak bir işleyişten bahsetmek mümkündür. Genel olarak hisse senedi fiyatları, yatırımcıların bu varlıklara ilişkin değerlemelerindeki inanç ve görüşlerindeki dalgalanmalara dayanır.

Ayrıca sektöre özel dönemsel gelişmeler, yatırımcıların belli dönemlerde belli hisselere daha fazla ilgi göstermesine neden olabilir. Bu dönemlerde gelirler ve net kârlar, doğası gereği döngüsel olan belirli bir sektördeki birçok şirket arasında benzer büyüme modelleri sergileyebilir.

Buna karşılık piyasa döngülerinin, süreç tamamlanana kadar kesin olarak belirlenmesi genellikle zordur. Nadir olarak spesifik bir başlangıç ve bitiş noktasına sahip olan döngüler, bu nedenle yatırımcılar için yanıltıcı da olabilir.

Piyasa Döngüsü Aşamaları

Piyasa döngülerinin genel olarak dört farklı aşamada oluştuğu kabul edilir. Bu dört aşamayı şu şekilde sıralamak mümkündür:

1. Birikim (Accumulation)

Birikim fazı, piyasanın dip yaptığı ve daha bilinçli yatırımcıların, piyasa genelindeki pesimizme rağmen değerli varlıkları düşük fiyatlarla toplamaya başladığı dönemi ifade eder. Bu dönem, genellikle önemli düşüşlerden sonra ortaya çıkar. Piyasanın yavaş yavaş toparlanmaya başladığının ilk işaretlerini gösterir.

Birikim fazı, düşük profilli ve sessiz bir dönemdir. Çünkü çoğu yatırımcı hala piyasaya güvensizdir, bu nedenle aktif olmaktan kaçınır.

2. Yükseliş (Mark-up)

Birikim fazının sonunda piyasa genelinde iyimserlik artmaya başlar. Buna bağlı olarak da fiyatlar yükselişe geçer. Bu fazda daha geniş bir yatırımcı kitlesi piyasadaki potansiyeli fark eder. Dolayısıyla varlıklara olan talep artar.

Yükseliş dönemi, genellikle güçlü ve istikrarlı fiyat artışlarıyla karakterize edilir. Yani, piyasanın genelinde olumlu bir duygu hâkimdir.

3. Dağıtım (Distrubition)

Piyasa zirveye ulaştığında daha tecrübeli yatırımcılar yüksek fiyatlardan varlıklarını satmaya başlar. Bu faz, piyasanın tepe noktasına yakın olduğunu ve kısa zamanda bir düşüşün başlayabileceğini gösterir.

Dağıtım fazı, yatırımcıların kazançlarını realize etmeye ve pozisyonlarını azaltmaya başladıkları bir dönemdir. Piyasa genelindeki duygu hala olumlu olsa da fiyatlarda istikrarın azaldığı ve volatilitenin arttığı görülür.

4. Düşüş (Mark-down)

Dağıtım fazının sonunda piyasada genel bir satış baskısı başlar ve fiyatlar hızlı bir düşüşe geçer. Bu faz, genellikle korku, belirsizlik ve olumsuz piyasa duyarlılığıyla karakterize edilir.

Düşüş dönemi, piyasa değerlerinin önemli ölçüde azaldığı ve birçok yatırımcının zarar ettiği bir zamanı temsil eder. Bu faz, sonraki birikim fazına kadar devam eder, ardından ise piyasa döngüsü tekrar başlar.

Piyasa Döngüsü Türleri

Piyasa döngüleri; piyasa koşullarının, yatırımcı davranışlarının ve ekonomik faktörlerin etkisi altında şekillenir. Bu koşullara bağlı olarak yatırımcıların, döngüye farklı noktalardan tanıklık etmesi veya dahil olması söz konusu olabilir.

En yaygın piyasa döngüsü türlerini aşağıdaki 3 başlıkta ele almak mümkündür:

1. Boğa Piyasası

Boğa sezonu, fiyatların uzun bir dönem boyunca sürekli olarak arttığı piyasa koşullarını ifade eder. Yatırımcı güveninin yüksek olduğu, ekonomik göstergelerin pozitif seyrettiği ve piyasa katılımcılarının gelecek hakkında iyimser olduğu dönemlerde görülür.

Boğa piyasasında yatırımcılar, fiyatların yükseleceği beklentisiyle alım yapmaya meyilli olurlar, bu da fiyatların daha da artmasına neden olur.

2. Ayı Piyasası

Ayı sezonu, fiyatların uzun bir süre boyunca düşüş eğiliminde olduğu trendi tanımlar. Bu dönemlerde yatırımcılar, gelecek hakkında genellikle pesimisttir. Aynı şekilde ekonomik göstergeler de zayıflık işaretleri gösterebilir. Tüm bunlara bağlı olarak yatırımcıların satışa yönelmesi fiyatları daha da düşürür.

3. Halving Döngüsü

Halving (yarılanma), özellikle Bitcoin gibi kripto para birimlerinde görülen özel bir piyasa döngüsüdür. Bu döngü, belirli bir zaman aralığından sonra madencilik ödüllerinin yarıya düşürülmesi olayını ifade eder.

Teorik olarak halving, kripto para biriminin arzını etkileyerek uzun vadede fiyat üzerinde yükseltici bir etki yapabilir. Nitekim geçmişte, bunu doğrulayacak şekilde, halving olaylarının piyasalarda önemli fiyat artışlarına yol açtığı görülmüştür.

Piyasa Döngüleri Neden Olur?

Piyasa döngüleri, finansal piyasaların doğal bir parçasıdır. Dolayısıyla zaman içinde ekonomik aktivitelerdeki genişleme ve daralmaları yansıtır. Bu açıdan bir dizi ekonomik, finansal ve psikolojik faktörlerin etkileşimi sonucu meydana geldiklerini söylemek mümkündür.

Piyasa döngülerinin başlıca nedenleri arasında şu faktörler sayılabilir:

 • Ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik oranları ve faiz oranları gibi makroekonomik göstergeler, piyasa döngülerini tetikleyen ana faktörlerdir. Örneğin, ekonomik büyüme dönemlerinde genellikle piyasalar yükselirken ekonomik daralma dönemlerinde piyasalar düşüş eğilimi gösterir.
 • Merkez bankalarının para politikaları, özellikle faiz oranları ve para arzı üzerindeki düzenlemeler, piyasa döngülerini önemli ölçüde etkileyebilir. Faiz oranlarının düşürülmesi genellikle ekonomiyi canlandırırken faiz oranlarının artırılması ekonomik aktiviteyi yavaşlatabilir.
 • Yatırımcıların beklentileri, duyguları ve davranışları da piyasa döngülerinde önemli bir rol oynar. İyimserlik ve pesimizm dalgaları, piyasaların yükseliş ve düşüşlerine neden olabilir. FOMO (Kaçırma Korkusu) gibi psikolojik faktörler, yatırımcı davranışlarını ve dolayısıyla piyasa trendlerini etkileyebilir.
 • Teknolojik yenilikler ve endüstriyel dönüşümler, yeni ekonomik fırsatlar yaratarak piyasa döngülerini tetikleyebilir. Yeni teknolojilerin benimsenmesi veya önemli endüstriyel değişiklikler, piyasalarda yeni yükseliş döngülerine yol açabilir.
 • Savaşlar, politik çalkantılar, uluslararası ticaret anlaşmazlıkları ve pandemiler gibi küresel olaylar, piyasa döngülerini hızlandırabilir veya tersine çevirebilir. Bu tür olaylar, ekonomik belirsizliği artırabilir ve piyasa volatilitesini tetikleyebilir.
 • Mal ve hizmetlerin arzı ile talebi arasındaki değişimler, fiyatlar üzerinde doğrudan etkiye sahip olabilir. Arzın talebi aşması fiyatların düşmesine, talebin arzı aşması ise fiyatların yükselmesine neden olabilir.

Bu gerekçelerin dışında bazı sektörlerin piyasa döngülerine daha eğilimli olduğunu da vurgulamak gerekir. Genellikle ekonomik değişimlerden daha kolay etkilenen bu tür sektörlere döngüsel sektörler adı verilir. Bunlar arasında tüketici malları, inşaat, gayrimenkul, enerji ve teknoloji gibi sektörlerin hisselerini saymak mümkündür.

Ekonomik büyüme dönemlerinde, bu sektörlerdeki şirketler genellikle artan gelir ve kârlılık gösterirken ekonomik daralmalar sırasında kârlılıklarında önemli düşüşler yaşayabilirler. Bu döngüsel doğa, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler sunar.

Piyasa Döngüsü Ne Kadar Sürer?

Piyasa döngülerinin süresine dair kesin bir yargıda bulunmak pek mümkün değildir. Döngüler, çeşitli faktörlere bağlı olarak farklı sürelerde uzayabilirler. Bu faktörler arasında ekonomik politikalar, merkez bankası faaliyetleri, küresel ekonomik koşullar, teknolojik gelişmeler ve sosyo-politik olaylar sayılabilir.

Genel olarak bir piyasa döngüsünün birkaç aydan birkaç yıla kadar farklı sürelerde devam edebileceğini ifade etmek mümkündür. Bu noktada mark-up ve mark-down fazlarının çoğunlukla daha kısa, birikim ve dağıtım aşamalarının ise daha uzun sürme eğiliminde olduğu söylenebilir.

Piyasa Döngüsü ve Yatırımcı Psikolojisi

Piyasa döngülerinin her bir aşaması, yatırımcıların duygusal tepkileri ve davranış biçimleriyle yakından ilişkilidir. Bu dinamikler, piyasa trendlerinin nasıl oluştuğunu ve neden bazı yatırım fırsatlarının zaman içinde değiştiğini anlamaya yardımcı olur.

Birikim ve mark-up dönemlerinde piyasa genelinde bir iyimserlik hakimdir. Yatırımcılar, geleceğe dair olumlu beklentilerle hareket ederler. Buna bağlı olarak yatırım kararlarında da daha cesur olma eğilimindedirler. Nitekim bu durum, fiyatların gerçek değerlerinin üzerine çıkmasına yol açabilir.

Piyasa, daralma ve nihayetinde mark-down fazına girdiğindeyse yatırımcılar arasında korku ve endişe yayılır. Fiyatlar düşmeye başladıkça bazı yatırımcılar, ilk başta olan biteni inkâr edebilir veya kayıplarını kabullenmekte zorlanabilir. Bu dönemde korku, yatırımcıları daha savunmacı yatırım kararları almaya itebilir. Beraberinde piyasadan çıkışlar artabilir.

Piyasalar, yeni bir birikim fazına girme belirtileri göstermeye başladığında ise yatırımcılar arasında umut yeniden canlanır. Ancak bu umut genellikle şüpheyle karışıktır. Çünkü yatırımcılar son düşüşten dolayı hâlâ tedirgindirler ve piyasaya tekrar güvenmekte zorlanabilirler. Bu dönemde, bazı yatırımcılar fırsatları erken yakalamaya çalışırken diğerleri daha temkinli davranmayı tercih eder.

Piyasa Döngülerine Nasıl Hazırlanabilirsiniz?

Piyasa döngüsü sırasında fiyat hareketlerini doğru bir şekilde analiz edebilmek, yatırımcıların ekonomik dalgalanmalardan en iyi şekilde yararlanmalarını ve potansiyel zararları minimize etmelerini sağlar. Stratejik bir yaklaşımla döngüler karşısında duygusal kararlar vermekten kaçınmanız ve yatırım hedeflerinizi korumanız mümkündür.

Genel olarak piyasa döngülerine hazırlıklı olmak için uygulayabileceğiniz bazı stratejiler şunlardır:

 • Portföy çeşitlendirme, herhangi bir piyasa koşulunda riskinizi azaltmanın anahtarıdır. Farklı varlık sınıflarına ve sektörlere yayılan bir portföy, belirli bir piyasa segmentindeki olumsuz hareketlerin etkilerini dengeleyebilir.
 • Likiditesi yüksek varlıklar, piyasa düşüşleri sırasında fırsatları değerlendirebilmenizi sağlar. Ayrıca beklenmedik finansal ihtiyaçlarınızı karşılama konusunda da size esneklik sunar.
 • Piyasa döngülerinin kısa vadeli dalgalanmaları, uzun vadeli yatırım hedeflerinizi etkilememelidir. Uzun vadeli bir perspektif benimsemek, geçici piyasa düşüşlerine karşı sabırlı olmanıza ve panik yapmadan kararlar almanıza yardımcı olur.
 • Piyasa döngüleri sırasında yatırımcı psikolojisi önemli bir faktördür. Piyasa zirvelerinde aşırı iyimserlik ve dip noktalarında aşırı karamsarlık, kötü yatırım kararlarına yol açabilir. Duygusal karar verme eğiliminden kaçınmak ve objektif bir yaklaşım benimsemek önemlidir.
 • Döngüler ve ekonomik göstergeler hakkında bilgi sahibi olmak, piyasa trendlerini daha iyi anlamanıza ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.
 • Yatırım stratejinizi, risk toleransınıza ve finansal hedeflerinize uygun olarak planlamak adına stop-loss emirleri ve pozisyon boyutlandırma gibi risk yönetimi araçlarından yararlanmanız, potansiyel kayıpları sınırlamanızı kolaylaştırabilir.
 • Piyasa koşulları değiştikçe yatırım stratejinizi gözden geçirmeye ve gerektiğinde ayarlamalar yapmaya açık olun. Esneklik, piyasa döngülerinin sunduğu fırsatlardan yararlanmanıza ve riskleri yönetmenize destek olur.

Piyasalarda sıklıkla ani ve beklenmedik, volatil hareketler yaşanır. Bu noktada kişisel risk toleranslarınızı iyi anlamanız ve piyasaları değerlendirirken tarihsel bir bakış açısı kullanmanız, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Yatırımınızı yaparken potansiyel getiriyi değil, tüm olası senaryoları değerlendirerek piyasalara daha bütünsel bir perspektiften bakabilirsiniz.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu