Dayanak Varlık Ne Demek?

Dayanak Varlık Ne Demek?

Dayanak varlıklar, finansal piyasalarda işlem gören enstrümanların temelini oluşturur. Çeşitli finansal ürünlerin değerinin belirlenmesinde rol oynayan bu varlıklar, yatırım dünyasında derinlemesine bir anlayış ve stratejik düşünce gerektiren, aynı zamanda finansal araçların çeşitliliğini ve işlevselliğini artıran bir özelliktir.

Türev piyasaların temel taşlarından biri olan dayanak varlık kavramını yakından tanımak için yazımızı incelemeye devam edin.

Dayanak Varlık Ne Demek?

Dayanak varlık, finansal piyasalarda işlem gören türev ürünlerin değerinin belirlenmesinde esas alınan, üzerine sözleşme kurulan varlığı ifade eder. Türev ürünlerin temelini oluşturur. Bu ürünlerin değeri, dayanak varlığın piyasa fiyatındaki değişikliklere bağlı olarak dalgalanır.

Örneğin, ABC şirketinin hisse senedi üzerine yapılan bir opsiyon sözleşmesi, sahibine bu hisse senedini opsiyon vadesi sona erene kadar alma veya satma hakkı verir. Burada opsiyon sözleşmesinin değerini belirleyen dayanak varlık ise ABC hissesi olmuş olur.

Dayanak Varlık Türleri

Türev ürünlerin temelini oluşturan dayanak varlıklar, farklı varlık çeşitlerini kapsar. Temel türlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Hisse Senetleri ve Endeksler: Bireysel şirketlerin hisse senetleri veya borsa endeksleri, dayanak varlık olarak kullanılabilir. Hisse senetleri, şirketin performansına doğrudan bağlıyken endeksler bir piyasanın veya sektörün genel performansını yansıtır.
 • Tahviller ve Diğer Borç Enstrümanları: Hükümet veya şirket tahvilleri gibi sabit getirili menkul kıymetler, faiz oranlarındaki değişikliklere duyarlı olan türev ürünler için dayanak varlık olabilir.
 • Emtialar: Altın, petrol, doğal gaz, tarım ürünleri, metaller gibi fiziksel veya ham mallar, emtia türev ürünlerinin dayanak varlığıdır.
 • Döviz Kurları: Farklı ülkelerin para birimleri arasındaki değişim oranları, döviz kurları üzerine yazılmış türev ürünler için dayanak varlık olarak işlem görür.
 • Faiz Oranları: Kısa, orta ve uzun vadeli faiz oranları, faiz oranı türevlerinin dayanak varlığını oluşturur. Bu türevler, faiz oranlarındaki değişikliklere karşı korunma amacı taşır.
 • Kredi Riski: Kredi türevleri, alacaklıların kredi riskini yönetmelerine olanak tanır.

Bu çeşitlilik sayesinde türev ürünlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, portföylerinde diversifikasyona giderek beklentileriyle uyumlu bir risk yönetimi stratejisi geliştirebilirler.

Dayanak Varlık Fiyatı Ne Demek?

Dayanak varlık fiyatı, türev ürünlerin değerlemesinde temel alınan, türev ürünün üzerine yazıldığı varlığın piyasa fiyatıdır.

Türev ürünlerin değeri, doğrudan dayanak varlığın piyasa fiyatındaki değişikliklere bağlı olarak dalgalanır. Dayanak varlık fiyatındaki herhangi bir değişiklik, türev ürününün maliyetini ve kâr potansiyelini doğrudan etkiler.

Varlığın fiyatı, çeşitli nedenlerle değişebilir. Bu faktörler arasında piyasa arz ve talebi, genel ekonomik koşullar, faiz oranları, döviz kurları ve ilgili sektördeki gelişmeler sayılabilir.

Örneğin, bir opsiyon sözleşmesinde dayanak varlık olarak alınan bir hisse senedinin fiyatı, şirketin finansal performansı, piyasa duyarlılıkları ve makroekonomik etkiler gibi çeşitli unsurlar tarafından etkilenebilir.

Dayanak varlık fiyatındaki değişimler, türev ürünlerle yapılan işlemlerde risk ve fırsatı beraberinde getirir. Yatırımcılar, fiyat hareketlerini doğru tahmin ederek kar elde etmeyi amaçlarlar. Ancak piyasadaki volatilite yüksek olduğunda dayanak varlık fiyatındaki ani değişimler yatırımcılar için beklenmedik zararlara yol açabilir.

Dayanak Varlık Ne İşe Yarar?

Dayanak varlık, finansal piyasalarda türev ürünlerin temelini oluşturarak çeşitli işlevler üstlenir. Bu varlıkların kullanımı hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara piyasa koşullarına göre esneklik ve stratejik avantajlar sunar.

Genel olarak dayanak varlıkların işlevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Piyasadaki belirsizliklerden korunmak için kullanılabilir. Örneğin, bir yatırımcı, portföyündeki hisse senedi riskini azaltmak için ilgili hisse senetlerine dayalı opsiyon sözleşmeleri satın alabilir. Bu şekilde, olası piyasa düşüşlerine karşı korunma sağlanır.
 • Yatırımcılar, piyasa hareketlerinden kâr elde etmek amacıyla dayanak varlıklara dayalı türev ürünler kullanabilirler. Bu ürünler, kaldıraç özelliği sayesinde küçük fiyat hareketlerinden dahi önemli kazançlar elde etme potansiyeli sunar.
 • Dayanak varlıklar, yatırımcılara genellikle doğrudan erişimin zor olduğu piyasalarda veya varlık sınıflarında işlem yapma imkânı verir. Bunlara yabancı hisse senetleri veya emtialar örnek gösterilebilir.
 • Türev piyasalar, dayanak varlıkların gelecekteki fiyatları hakkında önemli bilgiler sunar. Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarındaki fiyatlar, piyasa katılımcılarının dayanak varlıkların gelecekteki arz ve talep beklentilerini yansıtır.
 • Varlığa dayalı türev ürünler, yatırımcılara kaldıraçlı pozisyonlar oluşturma olanağı sunar. Böylece yatırımcılar, sınırlı sermaye kullanarak daha büyük pozisyonlar açabilirler.

Dayanak Varlık Kavramının Finansal Piyasalardaki Yeri

Dayanak varlık kavramı, finansal piyasaların temel taşlarından biridir. Piyasaların işleyişi, likiditesi ve verimliliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Dayanak varlıklar en başta opsiyonlar, vadeli işlemler, swaplar gibi türev ürünlerin temelini oluşturur. Türev piyasalar, dayanak varlıkların fiyat hareketlerinden korunma, spekülasyon ve arbitraj yapma gibi çeşitli finansal faaliyetleri mümkün kılar.

Dayanak varlıklara dayalı türev ürünler, kurumlar ve bireyler için önemli risk yönetimi araçları sunar. Özellikle volatil piyasalarda, bu ürünler sayesinde yatırımcılar fiyat dalgalanmalarına karşı korunabilir ve risklerini minimize edebilirler.

Bunların yanı sıra dayanak varlıklar, yatırımcılara farklı enstrümanlara erişim imkânı sunar. Türev ürünler aracılığıyla yatırımcılar; uluslararası piyasalara, farklı varlık sınıflarına ve zor erişilebilir finansal enstrümanlara kolaylıkla yatırım yapabilirler.

Varantlarda Dayanak Varlık

Varantlar, yatırımcılara belirli bir dayanak varlığı, önceden belirlenmiş bir fiyat üzerinden belirli bir vadede alma veya satma hakkı veren finansal araçlardır. Bu türev ürünler, yatırımcıların piyasa beklentilerine göre yatırım yapmalarını sağlar. Genellikle hisse senetleri, endeksler, döviz kurları veya emtialar gibi çeşitli dayanak varlıklar üzerine ihraç edilirler.

X bir varant olduğunu varsayalım ve bu varantın dayanak varlığı ABC Şirketi'nin hisse senetleri olsun. Bu durumda X varantı, yatırımcıya ABC Şirketi'nin hisse senetlerini önceden belirlenen bir fiyat üzerinden belirli bir tarihe kadar alma (alış varantı) veya satma (satış varantı) hakkı verir.

Örneğin, X varantının kullanım fiyatı 10 TL ve vadesi 3 ay sonrası olsun. Eğer X varantı bir alış varantı ise yatırımcı 3 ay içinde herhangi bir zamanda ABC Şirketi'nin hisse senetlerini 10 TL'den satın alma hakkına sahip olur. Bu süre zarfında ABC Şirketi'nin hisse fiyatı 12 TL'ye yükselirse yatırımcı 10 TL'den alıp piyasa fiyatı olan 12 TL'ye satarak farktan kâr edebilir.

Eğer X varantı bir satış varantı ise yatırımcı ABC Şirketi'nin hisse senetlerini 10 TL'den satma hakkına sahiptir. Bu durumda, hisse fiyatı 8 TL'ye düşerse yatırımcı piyasa fiyatından daha yüksek olan 10 TL'den satış yaparak farktan kâr sağlayabilir.

Dayanak varlık, varantın değerini ve performansını doğrudan etkileyen en önemli faktördür. Bu nedenle yatırımcılar, varant yatırımları öncesinde dayanak varlık hakkında derinlemesine bir anlayışa sahip olmalı, piyasa dinamiklerini ve varlığın fiyatını etkileyebilecek faktörleri dikkatle değerlendirmelidir.

VİOP’ta Dayanak Varlık

VİOP, çeşitli dayanak varlıklar üzerine yazılmış vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımının yapıldığı bir piyasadır. Bu piyasada işlem gören dayanak varlıklar, yatırımcılara hem risk yönetimi hem de yatırım fırsatları sunar.

Piyasa hakkında daha fazla bilgi almak için “VİOP nedir?” yazımıza da göz atabilirsiniz.

VİOP’ta hisse senetleri, endeksler, döviz kurları, emtialar ve faiz oranları gibi çeşitli dayanak varlıklardan bahsetmek mümkündür.

Bir örnek vermek gerekirse Y varantının VİOP'ta işlem gören bir vadeli işlem sözleşmesi olduğunu düşünelim. Bu sözleşmenin dayanak varlığı XYZ Endeksi olsun. Y vadeli işlem sözleşmesi, yatırımcıya XYZ Endeksi'ni önceden belirlenen bir fiyat üzerinden, belirli bir tarihte alıp satma hakkı verir.

Varsayalım ki Y vadeli işlem sözleşmesinin kullanım fiyatı 100.000 puan ve vadesi 6 ay sonrası olsun. Yatırımcı, vadeli işlem sözleşmesini satın alarak 6 ay sonra XYZ Endeksi'ni 100.000 puandan alma ya da satma hakkına sahip olur.

Eğer XYZ Endeksi'nin fiyatı vade sonunda 110.000 puana yükselirse ve yatırımcı bu sözleşmeyi alış pozisyonuyla satın almışsa endeksi 100.000 puandan alıp 110.000 puandan satabilir ve aradaki 10.000 puanlık farktan kâr elde edebilir.

Tersine eğer yatırımcı sözleşmeyi satış pozisyonuyla satın almışsa ve XYZ Endeksi'nin fiyatı 90.000 puana düşerse, endeksi 100.000 puandan "satma hakkı" kullanarak 90.000 puandan geri alabilir ve aradaki 10.000 puanlık farktan kâr sağlayabilir.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu