Bilanço Nedir? Borsada Bilanço Analizi

Bilanço Nedir? Borsada Bilanço Analizi

Günümüzün karmaşık ekonomik dünyasında şirketlerin finansal sağlığını anlamak ve değerlendirmek için kullanılan araçlardan biri bilançodur. Bir işletmenin bilançosu, onun varlıklarını, borçlarını ve öz kaynaklarını aynı çatı altında toplayarak mali performansını şeffaf şekilde sunmaya yarar.

Bilanço, sadece sayısal bir cetvel değil, aynı zamanda bir şirketin stratejik yönetimi ve gelecekteki kararlarını şekillendiren kritik bir araçtır. Bir finansal tablolar bütünü olarak da değerlendirilebilecek olan bilanço, iş dünyasında yolunu kaybetmemek, sürdürülebilir bir büyüme elde etmek isteyenler için rehber niteliğindedir.

Bilanço Nedir?

Bilanço, şirketin finansal durumunu belirlemek ve değerlendirmek amacıyla hazırlanan oldukça detaylı bir finansal tablodur. Şirketin varlıklarını, borçlarını ve öz kaynaklarını belirli tarih itibariyle sistematik şekilde sıralar. Genellikle bir dönemin sonunda oluşturulan bu tablo, işletmenin mali sağlığını anlama, finansal performansını değerlendirme, geleceğe dair stratejik kararlar alma için önemli araçtır.

Bilançoda varlıklar ve kaynaklar şeklinde iki ana bölüm bulunur. Varlıklar, şirketin elinde bulunan, mülkiyetindeki veya hakimiyetindeki değerleri temsil eder. Nakit, alacaklar, stoklar, taşınabilir varlıklar, gayrimenkul gibi unsurları da içerir.

Öte yandan kaynaklar ise şirketin varlıklarını finanse etmek için kullandığı fonlardır. Bu kısımda borçlar ve öz sermaye bulunur. Dolayısıyla bilanço kalemleri dönen / duran varlıklar, kısa /uzun vadeli borçlar ve sermayedir.

Bilanço, şirketin finansal durumunu net bir şekilde ortaya koyarak yatırımcılara, kredi verenlere ve diğer paydaşlara şirketin likiditesi, karlılığı, finansal dayanıklılığı hakkında önemli bilgiler sunar. Ayrıca şirketin sahip olduğu varlıkları finanse etmek için kullanılan kaynakların dağılımını göstererek işletmenin varlık yönetimi ve finansal stratejilerini anlama konusunda kılavuzluk eder.

Şirketin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmek, riskleri değerlendirmek ve gelecekteki kararları şekillendirmek adına eşsiz bir kaynaktır. Finansal profesyoneller ve iş liderleri, bu kapsamlı tabloyu inceleyerek şirketlerinin sağlığını anlama, sürdürülebilir büyüme stratejisi oluşturma konusunda önemli bilgiler elde edebilir.

Borsada Bilanço Analizi

Bilanço analizi, yatırımcıların ve finansal profesyonellerin şirketin mali sağlığını, performansını değerlendirmek amacıyla ilgili verileri incelediği bir stratejidir. Analiz; şirketin varlıklarını, borçlarını ve öz kaynaklarını detaylı bir şekilde gözden geçirerek yatırım yapmayı düşünenler için önemli bilgiler sağlar.

Bilanço Nasıl Yorumlanır? Bilanço Analizi Nasıl Yapılır?

Şirketin mali olarak her detayının incelendiği bilanço verilerinin analizi kapsamlı bir süreçtir. Dolayısıyla yapılması birkaç adımdan oluşur. Temel adımları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Şirketin likidite durumu, dönen varlıkların dönen borçlara oranı üzerinden değerlendirilir. Bu oranın yüksek olması, işletmenin kısa vadeli borçlarına karşı daha iyi likiditeye sahip olduğunu gösterebilir.
 • Şirketin finansal yapısını anlamak için öz sermaye ve borçlar arasındaki denge önemlidir. Yüksek öz sermaye oranları, şirketin kendi kaynaklarıyla finanse edilme yeteneğinin göstergesi olarak okunabilir.
 • Brüt kar marjı, net kar marjı gibi oranlar, şirketin kârlılık seviyesini değerlendirmek için kullanılır. Bu oranlar, şirketin satışlarından ne kadar kar elde ettiğini gösterir.
 • Varlık devir hızı, stok devir hızı gibi oranlar ise şirketin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını kanıtlar. Yüksek varlık devir hızları, etkin varlık yönetimi olduğunu belirtebilir.
 • Şirketin önceki yıllara ait bilanço verileri incelenerek performans trendleri belirlenir. Bu tür bir analiz, işletmenin gelecekteki performansını öngörmeye yardımcı olabilir.

Bilanço Analizinde Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Analizi doğru şekilde değerlendirebilmek adına dikkat edilmesi gereken birkaç önemli unsuru vurgulamak gerekir.

İlk olarak likidite oranlarına odaklanmak önemlidir. Dönen varlıkların dönen borçlara oranı, şirketin kısa vadeli ödeme taahhütlerini karşılayabilme kapasitesini gösterir. Ayrıca likidite hakkında bilgi edinebilmek için öz sermaye ve borçlar arasındaki dengeyi de incelemekte fayda vardır.

Sağlıklı finansal yapı, uzun vadeli sürdürülebilirliği destekler. Kârlılık oranları ise brüt kâr / net kâr marjı gibi şirketin gelirlerini ne kadar etkili şekilde dönüştürebildiğini ortaya koyar.

Bunlarla birlikte varlık verimliliği de dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu analiz, varlıkların etkin şekilde kullanılmasını gösterir.

Göz önünde bulundurulması gereken diğer başlıklar olan geçmiş performans ve trend analizi ise gelecekteki potansiyeli değerlendirmek adına önem taşır. Tüm bu faktörlere odaklanmak, analizin daha bütünsel ve etkili şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Bilanço Analizinin Önemi ve Avantajları Nedir?

Bilanço analizinin sağladığı önemli bilgiler, işletmelerin başarılı şekilde yönetilebilmesi ve sürdürülebilir mali performans elde edilmesi için vazgeçilmezdir. Yatırımcı penceresinden baktığımızda ise temel analiz açısından son derece değerli bir veri seti sağlar.

Genel olarak bu analizin getirdiği başlıca kazanımları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Kapsamlı değerlendirme sağlayan analiz, yatırımcılara, kredi verenlere ve diğer paydaşlara, şirketin likidite, kârlılık, finansal dayanıklılık gibi önemli unsurlarını anlama imkanı tanır.
 • İş liderlerine stratejik kararlar almak, riskleri yönetmek, işletmenin uzun vadeli başarısını planlamak konusunda önemli bilgiler sağlar.
 • Şirketin mali durumunu derinlemesine inceleyerek iş dünyasındaki değişen koşullara uyum sağlama, sürdürülebilir büyüme stratejisi oluşturma konusunda yol gösterir.

Bilanço Dönemi Hisse Fiyatlarını Nasıl Etkiler?

Periyodik şekilde gerçekleşen bilanço dönemlerinin hisse fiyatları üzerinde belirgin etkilere yol açması beklenir.

Örneğin, eğer şirketin bilançosu güçlüyse ve kârlılığı artıyorsa yatırımcılara güven verir. Bu da hisse fiyatlarını destekleyebilir. Diğer yandan zayıf bilanço veya beklenenden düşük kârlılık, yatırımcılarda endişe yaratarak hisse fiyatlarını olumsuz etkileyebilir.

Bilanço döneminde hisse fiyatlarını etkileyen diğer faktör ise beklentilerdir. Yatırımcılar, şirketin bilanço raporunu beklerken açıklanan finansal performans, geleceğe dair beklentiler, hisse senedi değerlemesini etkileyebilir. Eğer şirket, beklentileri karşılayabilir veya aşabilirse bu genellikle olumlu etki yaratır. Ancak beklenen performansın altında kalması durumunda hisse fiyatlarında düşüş gözlemlenebilir.

Genel piyasa koşulları, bilanço dönemiyle birleştiğinde hisse fiyatları üzerinde normalden daha sert fiyat hareketleri gözlemlenebilir. Eğer genel olarak piyasalar olumlu bir seyir izliyorsa, şirketin güçlü bilanço raporu, çok büyük bir olasılıkla hisse fiyatını yukarı yönlü destekleyecektir. Bununla birlikte, olumsuz bir piyasa ortamında paylaşılan güçlü bilanço bile hissedeki düşüşü engellemeye yetmeyebilir.

Tüm bu nedenlerle bilanço dönemi, yatırımcılar için hem spesifik faktörleri hem de genel piyasa koşullarını dikkate alarak stratejilerini belirleme açısından önemli bir zaman dilimidir.

Bilanço Nasıl Yorumlanır?

Şirket bilançosunu yorumlamak için öncelikle raporların derinlenmesine incelenmesi gerekir. Bazı önemli verileri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • İlk olarak dönen varlıkların dönen borçlara oranı, şirketin kısa vadeli ödeme taahhütlerini karşılamak için ne kadar likiditesi olduğunu gösterir. Yüksek likidite oranına bakarak, şirketin taahhütleri karşılayabileceği anlaşılabilir.
 • Öz sermaye oranları ve borçlar da şirketin finansal yapısını değerlendirmek adına önemlidir. Düşük borç seviyeleri ve yüksek öz sermaye şirketin geleceği hakkında olumlu izlenim yaratır.
 • Kârlılık oranları, brüt kar marjı ve net kar marjı gibi unsurlar, şirketin operasyonel verimliliğini yansıtarak, yatırımcılara kârlılık potansiyeli hakkında bilgi sunar.

Bilanço yorumlamak, bu ve benzeri oranları dikkatlice değerlendirerek şirketin güçlü yönlerini belirleyip potansiyel riskleri tespit etme yeteneğine dayanır.

Bilanço Türleri

Temel olarak tek taraflı (yatay) ve iki taraflı (dikey) bilanço olmak üzere iki farklı türden bahsetmek mümkündür.

Tek taraflı bilanço, varlıkları ve kaynakları sıralayan geleneksel tablodur. Varlıklar ve kaynaklar yatay çizgi üzerinde belirtilir.

İki taraflı bilanço ise varlıkları ve kaynakları dikey olarak listeleyen tablodur. Bu yöntemde varlıklar solda, kaynaklar ise sağda sıralanır.

İki taraflı bilanço şirketin varlıklarının nasıl finanse edildiğini daha açık şekilde gösterirken tek taraflı bilanço genellikle daha basit bir format sunar. Her iki tür de şirketlerin finansal durumunu değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılsa da tercih edilen bilanço türü genellikle şirketin özel gereksinimlerine, endüstri standartlarına bağlıdır.

Bilanço neleri gösterir?

Şirketin varlıklarını, borçlarını, öz sermayesini ayrıntılı şekilde gösterir. Nakit, alacaklar, stoklar gibi varlıklar ve borçlar, krediler, tedarikçi borçları gibi yükümlülükler bu tabloda yer alır.

Bilanço ve gelir tablosu arasındaki fark nedir?

Bilanço, şirketin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkları, borçları, öz sermayeyi detaylıca gösterirken gelir tablosu, belirli dönem içindeki gelirleri, giderleri, net kârı ifade eder. Bilanço daha çok anlık fotoğraf sunarken gelir tablosu şirketin performansını geniş zaman içinde gösterir.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu