Akreditif Nedir?

Akreditif Nedir?

Uluslararası ticarette şeffaf ve güvenilir işlem yapma imkanına sahip olmak taraflar için vazgeçilmezdir. İşte tam bu noktada akreditif kavramı devreye girer. Akreditif, satıcı ve alıcı arasındaki ödeme sürecini düzenleyerek beklenmedik durumlara karşı ticaretin taraflarını korur.

Akreditif Nedir?

Akreditif, ticaretin karmaşıklığını ve risklerini en aza indirerek taraflar arasında güvenilir ortam oluşturmayı amaçlayan bir ödeme yöntemidir. Günümüz küresel ticaretinde iş dünyasını bir araya getiren ve özellikle uluslararası ticarette güveni sağlamak adına sıklıkla kullanılan finansal araçlardan biridir. Kısaca uluslararası ticarette ödeme güvencesi sağlayan enstrümandır.

Bu finansal enstrüman, satıcı ile alıcı arasında gerçekleşen işlemlerde para aktarım güvenliğini sağlamak üzere düzenlenen bir belge niteliğindedir. Bu belge, alıcının ödeme yapabilmesi için genellikle banka tarafından verilir ve belirli koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak para transferinin gerçekleşmesini sağlar.

Akreditif Özellikleri

Uluslararası ticarette önemli bir rol oynayan ve ticaretin tarafları arasında güvenilir ödeme mekanizması oluşturan akreditif, birçok özelliğe sahiptir. Başlıca özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Belirli koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak ücret transferinin gerçekleşmesini sağlar. Belirli belgelerin ibraz edilmesi veya işlemlerin tamamlanması gibi koşullar, tahsilatın güvenli şekilde yapılmasını temin eder.
 • Genellikle banka tarafından verilir. Bu nedenle ödemeler, banka güvencesi altında gerçekleşir. Dolayısıyla satıcı ve alıcı arasında güvenilir tahsilat mekanizması oluşturur.
 • ICC yani Uluslararası Ticaret Odası’nın belirlediği standart kurallara tabidir. Bu standartlar, ticaretin dünya genelinde benzer şekilde uygulanmasını sağlarken şeffaf şekilde yürütülmesine de katkıda bulunur.
 • Farklı ülkeler arasındaki ticaretin karmaşıklığına uyum sağlayabilme yeteneğine sahiptir. Ülkelerin hukuki düzenlemeleri ve ticaret alışkanlıkları göz önüne alındığında akreditif bu çeşitlilikle başa çıkma kabiliyeti sunar.
 • İşlemler genellikle belgeler üzerinden yürütülür. Satıcı, belirli belgeleri ibraz ettiğinde alacak talep edebilir.
 • Özellikle taraflar arasındaki dil, ödeme alışkanlıkları ve ticaret düzenlemeleri gibi konulardan kaynaklanan riskleri en aza indirir.

Akreditif Tarafları

Ticaretin sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilmesi için tarafların, belirli kurallar ve standartlara uygun hareket etmesi gerekir. Standart olarak akreditif tarafları ise şöyle sıralanabilir:

Amir (Applicant)

Akreditifi talep eden ve mal veya hizmetin alıcısı olan kişi veya şirket.

Lehdar (Beneficiary)

Akreditiften yararlanan, mal veya hizmeti sağlayan kişi veya şirket.

Amir Banka (Issuing Bank)

Akreditifi amir adına açan ve ödeme yapmayı taahhüt eden banka.

İhbar Bankası (Advising Bank)

Lehdarın bulunduğu ülkede yer alan ve akreditifi lehdara ileten banka.

Görevli Banka (Nominated Bank)

İhbar bankası ya da başka bir banka tarafından akreditife teyit ekleyen, böylece lehdara ek bir ödeme güvencesi sağlayan banka.

Teyit Bankası (Confirming Bank)

Şartları yerine getiren belgeleri kabul etmek ve ödemeyi gerçekleştirmek üzere amir banka tarafından belirlenen banka.

Rambursman Banka (Reimbursing Bank)

Amir banka tarafından ödemeyi yapmak üzere belirlenen banka.

Temel Akreditif Kavramları

Taraflar dışında alıcı ve satıcı tarafından bilmesi gereken bazı kavramlar da söz konusudur. Başlıca kavramları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Rezerv (Discrepancy)

Şartlara uygun olmayan belgelerin sunulması durumunda, belgelerdeki uyumsuzlukları ifade eder.

Akreditif Vadesi (Expiry Date)

Geçerlilik süresinin son günüdür.

Yükleme Vadesi (Last Date of Shipment)

Malların sevk edilmesi için belirlenen son tarih.

İbraz Süresi (Presentation Period)

Malların yüklenmesinden veya belirtilen diğer olayların gerçekleşmesinden sonra, lehdarın uygun belgeleri sunmak için sahip olduğu süre.

Akreditif Finansmanı Nedir?

Akreditif finansmanı, ticaretin tarafları arasında ödeme güvencesi sağlamak amacıyla kullanılan finansal araçtır. Söz konusu yöntemde, alıcının bankası, belirli koşullara uygun düzenlenen akreditifi teminat şeklinde kullanıp satıcının bankasına ödeme yapmayı taahhüt eder. Satıcı, belgeleri şartlara uygun şekilde sunarak ödeme alırken alıcı da mal veya hizmeti aldığından emin olur.

Finansman, ticaretin tarafları arasında güven sağlar. Aynı zamanda satıcıya para aktarım güvencesi / alıcıya mal veya hizmetin teslimini garantileyerek işlemlerin sorunsuz şekilde gerçekleşmesine olanak tanır.

Akreditifli Ödeme Ne Demek?

Akreditifli ödeme; alıcının mal veya hizmeti teslim alması karşılığında ödeme yapmayı taahhüt eden bankanın bu işlemi yerine getirmesi olarak tanımlanabilir.

Alıcı, genellikle kendi bankası aracılığıyla akreditifi düzenler ve satıcının bankasına gönderir. Satıcının bankası belirtilen şartlara uygun olarak belgeleri kontrol eder. Alıcı lehine düzenlenmiş belge doğrultusunda ödemeyi gerçekleştirir.

Süreç, ticaretin tarafları arasında güveni artırır. Çünkü satıcı, belgeleri akreditif şartlarına uygun şekilde sunduğunda ödemesini garantileyebilir, alıcı ise mal veya hizmeti almadan önce ödemenin yapılacağına dair güvence elde eder.

Akreditiften Kimler Faydalanabilir?

Genellikle uluslararası ticarette yer alan her iki taraf (ihracat / ithalat alanında faaliyet gösteren herkes) yararlanabilir. Özellikle satıcılar, mal veya hizmetlerini uluslararası alanda güvenli şekilde ticaret yapma imkanı sağlayan bu şartlı banka garantisinden faydalanabilir.

Satıcılar, para transfer güvencesi sayesinde ticaretlerini daha güvenilir, risklerden arındırılmış ortamda gerçekleştirebilir. Aynı zamanda alıcılar da akreditifi kullanarak mal veya hizmetlerini satın alırken ödeme yapma konusunda güvence elde eder.

Akreditif, uluslararası ticaretin karmaşıklıklarına karşı korunmak isteyen her iki taraf için etkili bir finansal araç olarak hizmet verir. Bu olanaktan perakende, otomotiv, tekstil, elektronik ve diğer endüstrilerde faaliyet gösteren ithalat ve ihracatçılar yararlanabilir.

İhracatçı için Akreditifli Ödeme

İhracatçılar için akreditifli ödeme, uluslararası ticarette ödeme güvencesi sağlamak açısından önemli rol oynar. İhracatçı, alıcının bankası tarafından düzenlenen bu belgeyi kullanarak para transfer garantisi alır. Bu durum, mal veya hizmetin zamanında, doğru şekilde teslim edilmesini kolaylaştırırken aynı zamanda finansal güvenlik sağlar.

Akreditifli ödeme, ihracatçının ticaret partnerine karşı riskleri en aza indirmesine yardımcı olur. Özellikle farklı coğrafi bölgelerdeki ticaret ortaklarıyla olan işlemlerde güvenin artmasına katkıda bulunur.

İthalatçı için Akreditifli Ödeme

İthalatçılar için mal veya hizmetlerin teslim alınması öncesinde ödeme yapma taahhüdünü içeren finansal düzenleme anlamına gelir. İthalatçı, kendi bankası aracılığıyla düzenlenen akreditifi kullanarak satıcının bankasına ödeme yapmayı taahhüt eder.

Böylece ithalatçıya mal veya hizmetleri almadan önce ödeme güvencesi sağlarken aynı zamanda satıcıya da belirli şartlar karşılandığında para transferi yapılacağına dair güvence sunar.

Akreditif Finansmanı Kullanmanın Avantajları

Taraflar arasında güvenilir ortam oluşturarak uluslararası ticaretin daha etkili ve sorunsuz şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunan akreditif finansmanı, pek çok avantaja sahiptir. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Satıcılara ödeme güvencesi sağlayarak ticarette riskleri en aza indirir.
 • Ticareti şeffaf hale getirir, taraflar arasında anlaşmazlığa yol açabilecek birçok unsuru ortadan kaldırır.
 • Standartları ve aşamaları belli bir ticarete imkan verir.
 • Belgelerin doğru ve eksiksiz şekilde sunulması durumunda hızlı para aktarımlarını mümkün kılar.
 • İşletmelerin uluslararası ticarette daha büyük ölçekli ve çeşitli işlemler yapmalarına olanak tanır, ticaret ağlarını genişletmelerine yardımcı olur.

Dış Ticarette Akreditifin Yeri

İş dünyasında karşılaşılan dil, hukuki düzenlemeler ve ödeme alışkanlıkları gibi zorlukları aşmak adına büyük öneme sahip olan akreditif, özellikle uluslararası ticaretteki belirsizlikleri azaltıp ticaretin tarafları arasında güveni artırır. Satıcılar, bu sayede alacak garantisi elde eder. Alıcılar da mal veya hizmetleri almadan önce para transferi yapma konusunda güvende hisseder.

Akreditif, belirli şartlara bağlı olarak ödemenin gerçekleşeceği taahhüdü ile ticaretin düzenli yürütülmesinin temelidir. Bu finansal araç, dış ticarette taraflar arasında adil, şeffaf ve güvenilir ortam oluşturup küresel ticaretin sürdürülebilir şekilde gelişmesine katkıda bulunur. Dolaylı olarak şirketlerin daha büyük ölçekli anlaşmalar yapıp büyümesine olanak tanır.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu