Tahvil Nedir?

Tahvil Nedir?

Tahvil, devletlerin veya özel sektör kuruluşlarının borç almak amacıyla ihraç ettikleri, belirli bir vade sonunda ana paranın geri ödeneceği ve bu süre zarfında belirli aralıklarla faiz ödemesi yapılacak olan bir borç senedidir.

Güvenilir olmaları, düzenli getiri sağlama potansiyelleri ve likidite imkanları nedeniyle finansal piyasalarda öne çıkan bir enstrümandır.

Tahvillerin Temel Özellikleri

 • Her tahvilin bir nominal değeri veya anaparası bulunmaktadır. Bu değer, vade sonunda geri ödenecek olan tutardır. Vade süresi, birkaç yıldan başlayarak yirmi veya otuz yıla kadar uzayabilir.
 • Tahviller, belirli aralıklarla (örn. yılda bir veya altı ayda bir) faiz ödemesi yapar. Bu ödemeler, kupon oranına ve nominal değere göre hesaplanır. Faiz ödemesinin yüzdesi, kupon oranı olarak adlandırılır.
 • Piyasa fiyatları, nominal değerlerinden farklı olabilir.
 • Vadesi dolduğunda, ihraç eden kurum tahvil sahibine anaparayı geri öder.
 • İlk ihraç edildiklerinde birincil piyasada satılırken, sonrasında ikincil piyasada alınıp satılabilir. İkincil piyasada fiyat, piyasa koşullarına ve tahvilin kalan vadesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
 • Bazı tahviller, geri ödeme sırasında diğerlerine göre öncelikli olabilir. Bunlar genellikle daha düşük bir risk taşır ve bu nedenle faiz oranları daha düşük olabilir.
 • Tahvillerin riski, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenir. Bu derecelendirme, ihraç eden kuruluşun borcunu geri ödeyebilme kapasitesine göre yapılır.

Tahvil Çeşitleri Nelerdir?

Tahviller, hem ihraççıların ihtiyaçlarına hem de yatırımcıların risk ve getiri beklentilerine uygun olarak çeşitli şekillerde tasarlanmıştır. Bu çeşitlilik, yatırımcılara portföylerini dengede tutma ve farklı finansal koşullara adapte olma olanağı sağlar.

Sabit ve Değişken Faizli Tahviller

Sabit faizli tahviller, ihraç edildiği andan itibaren belirlenen faiz oranı üzerinden düzenli gelir sağlar. Faiz oranı, tahvilin vadesi boyunca sabittir. Değişken faizli tahvillerde ise faiz oranı, belirlenen referans faiz oranına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Devlet Tahvilleri ve Özel Sektör Tahvilleri

Devlet tahvilleri, merkezi yönetimler tarafından ihraç edilir ve genellikle daha düşük risk taşır. Özel sektör tahvilleri ise şirketler tarafından ihraç edilir ve getirisi daha yüksek olabilir. Elbette riskleri de daha yüksek olabilir.

Döviz Tahvilleri

Bu tür tahviller, yerel para birimi dışında bir para biriminde ihraç edilir. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan yararlanarak ek getiri elde edebilir.

Sıfır Kuponlu Tahviller

Bu tahviller, vadesi boyunca herhangi bir faiz ödemesi yapmaz. Bunun yerine, yatırımcılara vade sonunda birikmiş faizle birlikte ana para geri ödenir.

Yatırım Derecesi ve Yüksek Getirili (Junk) Tahviller

Yatırım derecesi tahvilleri, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından düşük riskli olarak değerlendirilen tahvillerdir. Yüksek getirili ya da diğer adıyla 'junk' tahviller ise daha yüksek risk taşır; ancak bu riskin karşılığında yatırımcılara daha yüksek getiri vaat ederler.

Tahvil Çıkarma Şartları

 • İlk olarak, bir şirket veya hükümet tahvil ihraç edebilmek için yasal olarak yetkilendirilmiş olmalıdır. Bu, genellikle ilgili ülkenin sermaye piyasası kurulu veya merkez bankası tarafından verilen bir izne bağlıdır.
 • İhraç eden kuruluşların finansal durumları sağlam olmalıdır. Ayrıca, birçok yatırımcı için kredi derecelendirme kuruluşlarından alınan derecelendirme de önemlidir. Yüksek bir kredi notu, tahvile olan talebi artırabilir.
 • Faiz oranı, vadesi, ihraç tarihi, geri ödeme şartları gibi detayların net bir şekilde belirlenmiş olması gerekir.
 • Bazı tahvil ihraçlarında, geri ödemeleri garanti altına almak için belirli teminatlar veya garantörler gerekebilir.
 • Başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi için etkili bir pazarlama stratejisi ve ihraç planının hazırlanmış olması gerekir.

Adım Adım Tahvil Çıkarma Süreci

Tahvil ihracı, hem şirketlerin hem de potansiyel yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği bir konudur. İhraç süreci, aşağıdaki 5 ana aşamadan oluşur ve her adımında karşılaşılabilecek zorluklara ve ayrıntılara dikkat edilmesi gerekir.

1. Ön Hazırlık ve Danışmanlık Aşaması

Bu aşamada, şirket veya hükümet, tahvil ihraç etme sürecini başlatmadan önce kapsamlı bir hazırlık sürecine girer. Finansal danışmanlar, hukuki uzmanlar ve muhasebecilerle görüşmeler yapılır. Bu süreçte, ürünün ihraç edilip edilemeyeceği, ne kadar tutarda bir ihraç yapılacağı ve bu ihraçtan ne kadar gelir elde edileceği gibi konular üzerinde durulur.

2. Fiyatlandırma ve Tahvil Özelliklerinin Belirlenmesi:

Tahvilin fiyatı, faiz oranı, vadesi, geri ödeme şartları gibi önemli detayları bu aşamada belirlenir. Piyasa koşulları, ekonomik göstergeler ve şirketin finansal durumu gibi faktörler bu kararların alınmasında rol oynar.

3. İhraç ve Kayıt İşlemleri

Tahvilin ihraç edilmesi için gerekli olan tüm yasal izinlerin alındığı ve kayıt işlemlerinin tamamlandığı bu aşamada, enstrüman resmi olarak piyasaya sunulmuş olur. İlgili sermaye piyasası kurulundan gerekli onayların alınmasının ardından, detaylar ilgili borsada kaydedilir.

4. Pazarlama ve Satış Aşaması

Bu aşamada, tahvilin potansiyel yatırımcılara tanıtılması ve satılması için gerekli olan pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilir. Yatırımcıların ilgisini çekmek ve onları bilgilendirmek için roadshow'lar, toplantılar ve reklam kampanyaları düzenlenebilir.

5. Tahvillerin Dağıtımı ve Takas İşlemleri

Tahvil satın alan yatırımcılara, bunların fiziksel veya elektronik olarak dağıtımı bu aşamada gerçekleştirilir. Ardından, yatırımcıların alım-satım yapabilmeleri için gerekli olan takas işlemleri tamamlanır.

Tahvil Almanın Avantajları ve Riskleri

Uzun vadede istikrarlı getiri arayışında olan yatırımcılar için tahviller, portföy çeşitlendirmesine katkı sağlayabilir. Ancak, potansiyel risklere karşı dikkatli olmak ve yatırımınızı çeşitlendirmek, olası zararları minimize edebilir.

Avantajlar:

 • Belirli aralıklarla faiz ödemeleri yaparlar. Bu nedenle, yatırımcılar için düzenli bir gelir akışı oluşturabilirler. Özellikle uzun vadeli tahvillerde bu getiriler, yatırımcının finansal planlamasına katkıda bulunabilir.
 • Devlet tahvilleri, genellikle ilgili hükümetin arkasında durduğu için oldukça güvenli kabul edilir. Bu nedenle, riskten kaçınan yatırımcılar için ideal bir yatırım aracı olabilir.
 • Farklı vade seçenekleriyle sunulur. Bu, yatırımcının finansal hedeflerine ve nakit akış ihtiyaçlarına göre en uygun vadeyi seçmesine olanak tanır.

Riskler:

 • Faiz oranlarındaki dalgalanmalar, piyasa değerini etkileyebilir. Faiz oranları yükseldiğinde tahvillerin değeri genellikle düşer ve tam tersi bir durumda değeri yükslebilir.
 • İhraç eden kuruluşun, anapara veya faiz ödemelerini zamanında yapamama ihtimali olabilir. Özellikle özel sektör tahvilleri bu riski taşıyabilir.
 • Bazı tahviller likidite riski taşıyabilir. Özellikle az bilinen veya az talep görenlerde bu risk unsurunu da göz önünde bulundurmak gerekir.
 • Uzun vadeli olanlarda, enflasyonun tahvilin getirisini aşması durumunda, reel getiri negatif olabilir. Bu da yatırımcının alım gücünün erimesine neden olabilir.

Portföy Çeşitlendirmede Tahvillerin Önemi

Finansal yatırımlarda, riski dağıtmak ve potansiyel getiriyi optimize etmek için portföy çeşitlendirmesi kavramı büyük bir öneme sahiptir. Bu çerçevede tahviller, çeşitlendirmenin önemli bileşenlerinden biridir ve birçok yatırımcı için istikrarlı getiri ve risk azaltma aracı olarak görev yapar.

Her yatırımcının risk toleransı, finansal hedefleri ve yatırım süresi göz önünde bulundurularak, bu enstrümanların portföydeki yeri ve oranı belirlenmelidir.

 • Hisse senetleri volatil bir yatırım aracıyken, tahviller genellikle daha istikrarlıdır. Bu sebeple, portföyde hem hisse hem de tahvil bulundurarak risk dengesi sağlanabilir.
 • Tahviller, belirli periyotlarla faiz ödemeleri yapar. Bu düzenli gelir, özellikle emeklilik gibi belirli finansal hedeflere yönelik olarak portföyü dengede tutar.
 • Ekonomik durgunluk veya belirsizlik dönemlerinde hisse senetleri olumsuz etkilenebilirken, tahviller bu tür dönemlerde genellikle daha dayanıklıdır.
 • Yatırımcılar, kısa, orta veya uzun vadeli tahviller arasından seçim yaparak, portföylerinin likidite ihtiyaçlarına uygun bir yapı oluşturabilirler.
 • Enflasyona endeksli tahviller gibi bazı özel türleri bulunur ve bunlar yatırımcılara avantajlar sunabilir.
Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu