Leasing Nedir?

Leasing Nedir?

Leasing, şirketlerin operasyonlarını yürütebilmek için ihtiyaç duydukları varlıkları edinmelerine yardımcı olurken aynı zamanda finansal akışlarını optimize etmelerine imkân tanıyan bir finansman yöntemidir. İş dünyasında finansal planlama ve strateji oluşturmanın önemli bir parçası olan model, çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.

Gelin, organizasyonların büyümesine yardımcı olan bu finansman aracına yakından bakalım.

Leasing Ne Demek?

Leasing, bir varlığın kullanım hakkının bir kişi veya şirkete belirli bir süre boyunca kiralanması işlemidir. Malın mülkiyetini devretmeden sadece kullanım hakkını kiracıya veren bir anlaşma türüdür.

Temel olarak bir leasing işlemi; kiracı (lessee), kiraya veren (lessor) ve varlık (asset) bileşenlerinden oluşur. Genellikle belirli bir süre ve kira bedeli üzerinden gerçekleşir. Kiracı, kira süresi boyunca varlığı kullanır ve kiraya verene belirli aralıklarla kira ödemesi yapar.

Leasing Ne İşe Yarar?

İş dünyasında yaygın bir finansman yöntemi olarak kullanılan leasing, varlık edinme sürecini kolaylaştıran bir araçtır. Finansal işlem, genellikle makine, araç veya gayrimenkul olmak üzere bir varlığın mülkiyetini geçici olarak kiralamayı içerir.

Kiralayan, belirli bir süre boyunca söz konusu varlığı kiracıya sunar. Kiracı da bu süre zarfında varlığın kullanım hakkına sahip olur.

Finansal kiralama, işletmelerin varlıkları kısa sürede edinmelerine ya da güncellemelerine olanak tanıyarak mali esneklik sunar. Bu yönüyle işletmelerin sermaye bütçesi kısıtlamalarını aşmalarına yardımcı olabilir. Aynı şekilde uzun vadeli mülkiyet taahhütlerine girmeden ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştırabilir.

Leasing Nasıl Yapılır?

İşletmelerin önemli varlıkları kiralamak ve iş faaliyetlerini sürdürmek için finansman sağlama yöntemi olarak öne çıkan leasing, popüler bir finansal işlemdir. Belirli varlığın mülkiyetini devretmeksizin genellikle uzun vadeli anlaşma çerçevesinde kiralamak demektir.

Genel olarak leasing sürecinin altı ana adımdan oluştuğunu söylemek mümkündür. İlk adım, varlık seçimi ve tedarikçi incelemesidir.

İşletme, kiralamak istediği varlığı ve tedarikçiyi seçer. Ardından da kiralama süresi, kira bedeli ve diğer finansal koşullar gibi şartlar belirlenir.

Kiracı, kredi değerlendirmesi ve onay sürecini geçtikten sonra leasing anlaşması imzalanır. Böylece işlem yasal olarak bağlayıcı hale gelir.

Anlaşmanın ardından kiracı, kiralanmış varlığı kullanmaya başlar. Leasing süresi sona erdiğinde ise varlığı iade etmek, satın almak veya leasing anlaşmasını yenilemek gibi farklı seçeneklere sahip olur.

Leasing Süreci Nasıl İşler?

Leasing süreci, işletmelerin finansal ihtiyaçlarına ve operasyonel gereksinimlerine göre çeşitli varyasyonlarda uygulanabilir. Sürecin her aşamasını dikkatle yönetmek, işletmelerin finansal esnekliği ve operasyonel etkinliği artırmalarına yardımcı olabilir.

1. Varlık Seçimi ve Tedarikçi İncelemesi

İlk aşamada işletme; yeni bir araç, makine veya diğer ekipmanları kiralamaya karar verirse bu varlığı tedarik etmek için güvenilir tedarikçi bulmalıdır.

2. Leasing Şartlarının Belirlenmesi

Finansal veya operasyonel leasing gibi farklı modeller için öncelikle kiracı ve kiraya veren (leasing şirketi) arasında anlaşma koşulları tarafların ihtiyaç ve beklentilerine göre netleştirilmelidir. Kiralama süresi, aylık kira bedeli, varlığın sonunda satın alma seçeneği ve diğer finansal detaylar bu aşamada belirlenir.

3. Kredi Değerlendirmesi ve Onay Süreci

Leasing başvurusu yapılırken kiracının kredi geçmişi ve mali durumu değerlendirilir. Ödeme yapma kapasitesi ve güvencesi göz önünde bulundurularak leasing onayı verilir veya reddedilir.

4. Leasing Anlaşmasının İmzalanması

Taraflar anlaşmaya varırsa leasing anlaşması imzalanır. Anlaşma; varlığın kiralanma süresini, ödeme koşullarını ve diğer taahhütleri belirler. Yasal olarak bağlayıcıdır, her iki tarafın haklarını ve sorumluluklarını korur.

5. Varlığın Kullanımı ve Bakımı

Süreç devam ederken kiracı, kiralanmış varlığı kullanmaya başlar. Kiracının, varlığı düzenli olarak bakım yaparak tüm gereksinimlere uygun şekilde kullanması beklenir.

6. Kiralama Süresinin Sonu ve Seçenekler

Kira için ayrılan süre sona erdiğinde kiracı genellikle birkaç seçeneğe sahiptir. Varlığı iade edebilir, sözleşme koşullarına göre satın alma seçeneğini kullanabilir veya anlaşmayı yenileyebilir.

Leasing Avantajları

İş dünyasında finansal planlamada önemli rol oynayan leasing, işletmelere operasyonel verimliliklerini artırmak ve rekabet avantajlarını sürdürmek için değerli bir araç sunar.

Genel olarak leasing işleminin sağladığı başlıca avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İşletmelere, sermaye bütçelerini etkilemeden varlıklara erişim avantajı sağlar. Böylece nakit akışlarını ve sermaye kaynaklarını korumalarına yardımcı olur. İşlerini büyütme, operasyonel gereksinimlerini karşılama konusunda daha fazla esneklik sağlar.
 • Varlıkları belirli süre sonunda geri verme veya yenileme seçeneği sunar. Teknolojiyi veya ekipmanı güncel tutma ve iş süreçlerini optimize etme olanağı tanır.
 • Kira ödemeleri, işletmenin vergi mükellefiyetini düşürebilir. Bu da maliyeti düşürerek finansal avantajlar sunabilir.
 • İşletmelerin nakitlerini operasyonel faaliyetlerine yönlendirmelerine olanak tanır. Aynı şekilde likiditeyi koruyarak diğer kritik finansal gereksinimleri karşılamak için kullanmaya imkân verir.
 • İşletmelerin varlık mülkiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerini azaltır. Finansal tablolarını iyileştirerek kaldıraç oranlarını düşürebilir.
 • Süreç, genellikle satın almadan daha hızlı ve basittir. İşletmeler, ihtiyaç duydukları varlıkları daha hızlı edinebilir ve operasyonlarında pratiklik kazanabilirler.

Leasing Mantığı Nasıldır?

İşletmelerin, varlıkları kiralama yoluyla kullanmak için ödeme yapma yöntemi olarak tanımlayabileceğimiz leasingin temel mantığı, bir varlığı satın almak yerine kullanım hakkını edinmeye dayanır.

Bu finansman yöntemi işletmelere mali esneklik sunar. Çünkü varlığı satın almak için ayrılacak büyük sermaye yatırımını gerektirmez. Ayrıca işletmeler, genellikle finansal kiralama sürecinin sonunda varlığı satın alma seçeneğine de sahip olur. Dolayısıyla işletmelere operasyonlarını sürdürme ve büyütme konusunda daha fazla kontrol ve hareket özgürlüğü sağlar.

Leasing Türleri Nelerdir?

Leasing veya finansal kiralama, işletmelerin ihtiyaçlarına ve mali stratejilerine göre farklılaşabilen çeşitli türlerden oluşur. Başlıca türleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Finansal leasing, genellikle varlığın tam mülkiyetini kazanmaya yönelik uzun vadeli bir anlaşmadır. Kiracı, varlığı belirli süre kullandıktan sonra satın alma hakkına sahiptir.
 • Operasyonel leasing, genellikle kısa vadeli ve esnek bir sözleşmedir. Kiracı, varlığı belirli süre boyunca kullanır, ancak tipik olarak varlığı satın alma seçeneğine sahip değildir.
 • Net leasing, kiracının kira ödemelerine ek olarak bakım, sigorta ve vergi gibi işletme maliyetlerini üstlendiği türdür.
 • Sat ve geri kirala seçeneğinde işletme önceden sahip olduğu varlıkları satar, ardından bu varlıkları geri kiralar.
 • Yap-işlet-devret modeli de özellikle altyapı projelerinde kullanılan leasing seçeneklerinden biridir. Kiracı, altyapı projesini inşa eder, işletir ve daha sonra belirli süre sonunda işi devreder.

Kimler Leasing ile Yatırım Yapabilir?

Gerek işletmeler gerekse bireysel girişimciler leasing modeliyle yatırım yapabilir. İşletmeler, operasyonel gereksinimlerini karşılamak ve sermaye bütçelerini optimize etmek için finansman yöntemini sıklıkla kullanır. Girişimciler ise yeni işletmelerini başlatırken veya büyütürken varlık edinme, maliyetleri yönetme konusunda finansal kiralama tercih edebilir.

Bu seçeneklerin dışında yatırım amacıyla bireyler de özellikle araç veya ev eşyası gibi kişisel varlıkları kiralamak için bu modeli seçebilir. Dolayısıyla yöntemin, son derece geniş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini söylemek mümkündür.

Leasing İşlemlerinde Masraflar

Leasing masrafları arasında çoğunlukla kira ödemeleri, faiz, bakım, sigorta, vergi ve işlem ücretleri gibi maliyetler yer alır.

Kiralama süreci boyunca kiracının bu masrafları dikkatle yönetmesi ve planlaması gerekir. Söz konusu masrafların anlaşma koşullarına ve kiralama türüne bağlı olarak nasıl şekillendiği de dikkate alınmalıdır.

Leasing Hakkında Merak Edilenler

Teşvikli leasing ne demek?

Hükümetler veya yerel otoriteler tarafından teşvik edilen özel leasing türüdür. Genellikle belirli sektörleri veya bölgeleri desteklemek amacıyla vergi avantajları gibi teşvikler sunar.

Leasing işlemleri için ne tür sigortalar yapılması gerekir?

Kiralama sigortaları genellikle varlığın güvencesini içerir. Zorunlu olarak kasko, iş kaybı ve genel mülkiyet sorumluluk sigortası yapılması gerekebilir. Sigortalar, kiracının ve kiralama yapan şirketin korunmasını sağlar.

Leasing işlemlerinde erken kapama yapılabilir mi?

Leasing işlemlerinde erken kapama genellikle mümkündür, ancak bu işlem, sözleşmenin koşullarına ve şirketin politikalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Erken kapama, genellikle ek maliyetlerle beraber gelir.

Leasing işlemlerinde kiracı değişikliği yapılabilir mi?

Finansal kiralamada kiracı değişikliği mümkün olabilir, ancak leasing şirketinin onayına ve yeni kiracının kredi değerlendirmesine bağlıdır. Çünkü işlem süreci belirli kurallara ve şartlara tabidir.

Finansal kiralamaya konu malın sigortalanması zorunlu mudur?

Finansal kiralamaya tabi malın sigortalanması, genellikle zorunludur. Sigorta, malın güvencesini sağlar. Ayrıca gerek kiracı gerekse kiraya verenin çıkarlarını korur. Sigorta maliyetleri çoğu zaman kiracıdan talep edilir.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu