Faktoring Nedir?

Faktoring Nedir?

İş dünyası, mali dengelerin karmaşıklığı içinde her geçen gün yeni finansal stratejilere yönelir. Bu stratejilerden biri olan faktoring, şirketlerin likidite ihtiyaçlarını karşılamak ve finansal dengelerini sağlamak için kullanılan etkili bir araçtır.

Faktoring, sadece bir finans terimi olmanın ötesinde iş dünyasında dönüşüm yaratma potansiyeli taşıyan araçlardan biridir.

Ticaretin hız kazandığı günümüzde şirketlerin nakit akışını sağlama ve risklerini minimize etme arayışı, faktoringin önemini daha da artırır. Ancak bu finansal enstrümanın karmaşıklığı ve stratejik değeri, sadece mali profesyonellerin değil, aynı zamanda iş dünyasına yön veren liderlerin de dikkatini çeker.

Faktoring kavramına dair merak edilenleri içeriğimizde bulabilirsiniz.

Faktoring Nedir?

Faktoring, işletmelerin finansal esnekliklerini artırmak, likidite ihtiyaçlarını karşılamak ve alacak riskini azaltmak amacıyla başvurdukları stratejik bir finansal araçtır.

Şirketler, ihtiyaç duyduklarında faktoring firmalarına ticari alacaklarından oluşan alacak hesaplarını devreder. Firma da bu alacakları teminat olarak kabul ederek karşılığında işletmeye likidite sağlar.  İşlem, şirketlerin uzun vadeli alacaklarını anında nakde çevirmelerine, böylece iş süreçlerini hızlandırmalarına ve nakit akışlarını güçlendirmelerine olanak verir.

Genellikle recourse (geri alma hakkı olan) ve non-recourse factoring (geri alma hakkı olmayan) olmak üzere iki ana türde gerçekleşir. Her iki model de hızlı likidite sağlama, alacak yönetimindeki riskleri azaltma, işletmelerin daha fazla satış yapmasını destekleme ve maliyetleri düşürme gibi avantajlara sahiptir.

Tüm bunlara karşılık faktoringin doğru şekilde uygulanabilmesi için işletmelerin dikkatli şekilde faktoring şirketi seçmeleri ve sözleşmeleri incelemeleri önemlidir. Ayrıca uzun vadeli finansal stratejilerle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek de şirket için hayati önem taşır.

Faktoringin Tarihçesi

Kökenleri antik çağlara kadar uzanan faktoringin, modern anlamda kullanılmaya başlanması 17. yüzyılı bulmuştur. İngiltere'de tekstil ticareti yapan tüccarlar, alacaklarını tahsil etmekte zorlandıkları için benzer yöntemlere başvurmuşlardır. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, faktoring endüstrisi daha da şekillenmiş ve büyümüştür.

İlk faktoring şirketlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte bu finansal araç giderek daha yaygın şekilde benimsenmiş, iş dünyasının vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Teknolojik gelişmelerin etkisiyle işlemler daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirilebilir bir forma kavuşmuş, bu da işletmelerin likidite yönetimini daha etkili şekilde sürdürmelerine olanak tanımıştır.

Türkiye'de Faktoring

Faktoring ülkemizde de iş dünyasının finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve likidite yönetimini güçlendirmek amacıyla önemli bir yere sahiptir.

Türk faktoring sektörü, ekonomik büyüme ve ticaretin artmasıyla birlikte hızla gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Bankacılık sektörüyle paralel olarak genişleyen Türk faktoring piyasası, işletmelerin nakit akışlarını optimize etmelerine, alacak yönetimini geliştirmelerine ve finansal esnekliklerini artırmalarına olanak tanır. Ülkedeki faktoring şirketleri ise çeşitli sektörlerden işletmelere hizmet sunarak ticaretin canlanmasına katkıda bulunur.

Faktoring İşlemi Nasıl Yapılır?

İşletmelerin ticari alacaklarını hızlı şekilde nakde çevirmek, finansal esnekliklerini artırmak için başvurdukları karmaşık bir süreç olduğundan faktoring için öncelikle işletmenin bir firmayla anlaşma sağlaması gerekir.

İşletme, alacaklarını belirli oranda bir indirimle devreder. Faktoring şirketi, alacakları teminat olarak kabul eder ve işletmeye anında likidite sağlar.

Faktoring işlemi, genellikle şu adımları içerir:

 • İşletme, faktoring şirketine başvuruda bulunur.
 • Ardından şirket tarafından işletmenin finansal durumu incelenir. Şirket, işletmenin alacaklarını, müşteri tabanını değerlendirerek faktoring limiti belirler.
 • İki taraf arasında anlaşma sağlandığında sözleşme imzalanır. Sözleşme, işletmenin şirkete belirli süre içinde devredeceği alacakları, indirim oranlarını ve diğer önemli detayları içerir.
 • İşletme, faktoring şirketine müşterilerinden gelecek olan ödemeleri belirli indirimle devreder. Böylece işletme hemen nakit elde eder.
 • Alacakları devralan şirket, tahsilata başlar. Tahsil edilen miktar, işletmeye gönderilir ve süreç, işletmenin finansal durumunu güçlendirmesine olanak tanır.
 • Alacak tahsilinin yanı sıra faktoring şirketi tarafından sağlanan raporlar, işletmeye müşteri alacaklarının durumu hakkında detaylı bilgi sunar.

Faktoring Fonksiyonları Nelerdir?

Alacak devralma işlemi, başlıca fonksiyonu olsa da factoring aslında çok daha fazlasını içerir. Çünkü satıcı firmaya çeşitli hizmetler sunarak finansal yönetimi güçlendirebilir.

Faktoring hizmetinin başlıca fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir:

 • İşlevler arasında satıcı firmanın muhasebe kayıtlarının tutulması önemli bir yer tutar. Factoring şirketleri, satıcı firmanın alacaklarını yönetir ve bu süreçte muhasebe kayıtlarını düzenleyerek takip eder.
 • Buna ek olarak faktoring işlemi sırasında şirket, satıcı firmanın müşterilerinin kredi geçmişini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda sağlanan finansal hizmetlerin riskini belirler.
 • Tahsilat hizmetleri de faktoring işleminin önemli parçasıdır. Şirketler, satıcı firmanın adına alacak tahsilatını gerçekleştirdiğinden süreci etkin şekilde yönetebilir.
 • Piyasa istihbaratları, faktoring işleminin bir diğer hizmet fonksiyonudur. Alıcı şirketler, sektörel gelişmeleri ve piyasa koşullarını yakından takip ederek satıcı firmaya rekabet avantajı sağlayacak stratejik bilgiler sunabilir.
 • En önemli factoring fonksiyonlarından biri de teminattır. Şirketler, satıcı firmaya likidite sağlarken aynı zamanda alacaklar üzerinden teminat oluşturur, bu da işletmenin finansal güvenliğini artırır.

Tüm bu fonksiyonlar, factoring işleminin kompleks yapıdaki hizmet yelpazesini oluşturarak işletmelere finansal açıdan stratejik avantajlar sağlayabilir.

Faktoring Avantajları

Faktoring işleminin işletmeler için sağladığı pek çok avantajdan bahsetmek mümkündür:

 • İşlemin en önemli özelliği işletmelerin likidite ihtiyaçlarını hızla karşılayarak anında nakit elde etmelerini sağlamaktır. Bu da günlük operasyonlarını sürdürebilmeleri, acil finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve genel likidite yönetimlerini güçlendirebilmeleri açısından büyük önem taşır.
 • Alacak tahsilatı ve kredi riski yönetimi konularda da işletmelere büyük bir kolaylık sağlayan faktoring şirketleri, alacak tahsilatını üstlenerek işletmelerin süreçle ilgili operasyonel yüklerini hafifletir.
 • Müşteri kredi riskini değerlendirir ve böylece işletmelerin güvenilir müşterilere odaklanmasına yardımcı olur.
 • Müşteri ilişkileri açısından ise satıcı firmaların ödeme koşullarını esnetmelerine imkân tanıyarak müşteri memnuniyetini artırabilir. Bu durum satışları destekleyerek işletmelerin rekabet avantajını güçlendirebilir.
 • Faktoring aynı zamanda işletmelere finansal esneklik kazandırır. Alacakların hızlı şekilde nakde çevrilmesi, işletmelerin ödeme taahhütlerini yerine getirmelerini ve yeni yatırımlara yönelmelerini kolaylaştırabilir.

Faktoring Türleri Nelerdir?

Recourse ve non-recourse şeklinde iki temel türde sınıflandırılan factoring, alacakların alınıp alınmaması durumunda farklılık gösterir.

Recourse modelde faktoring şirketi alacakları teminat olarak kabul eder. Ancak müşteri ödemeleri gerçekleşmezse veya tahsilat başarısız olursa satıcı firma bu alacakları geri almayı taahhüt eder. Bu durumda satıcı firma tahsilat riskini üstlenir.

Non-recourse modelde ise şirket alacakları devralır, müşteri ödemeleri gerçekleşmez veya tahsilat başarısız olursa satıcı firma bu kayıplardan sorumlu tutulmaz. Non-recourse, satıcı firmaya alacak riskinden kurtulma avantajı sağlar, fakat sorumluluk üstlenilmediğinden genellikle daha yüksek anlaşma maliyetine sahiptir.

Faktoring türleri ayrıca işletmenin ihtiyaçlarına ve sektöre özel gereksinimlere göre de çeşitlendirilebilir. Örneğin; ağır sanayi, dış ticaret ve spot faktoring gibi spesifik türler, işletmelerin özel gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiştir.

Faktoring Şirketleri Ne İş Yapar?

Faktoring şirketleri, işletmelerin ticari alacaklarını satın alır ve bu alacaklar üzerinden finansal hizmetler sunarak faaliyet gösterir. İşletmeler, bu şirketlerle anlaşma yaparak müşterilerinden bekledikleri ödemeleri hemen nakde çevirebilir. Hizmet veren şirketler, alacakları devralarak işletmelere anında likidite sağlarlar ve alacak tahsilat süreçlerini kendileri yürütür.

Aynı zamanda kredi riski yönetimi konusunda da uzmanlaşmış olan faktoring şirketleri, müşterilerin finansal geçmişlerini değerlendirir ve sonuca dayanarak finansal hizmetlerin riskini belirler. Dolayısıyla sunulan hizmetler, işletmelere likidite sağlama, alacak yönetimi sorumluluğunu hafifletme ve finansal stratejilerini optimize etme gibi avantajlar sağlayabilir.
Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu