Ekonomik Güven Endeksi Nedir?

Ekonomik Güven Endeksi Nedir?

Ekonomik güven endeksi, bir ülkenin ekonomik durumu ve geleceği hakkında genel bir fikir vermek için kullanılan önemli bir göstergedir. Bu endeks; tüketicilerin, iş dünyasının ve bazı durumlarda analistlerin mevcut ekonomik durum ve gelecekteki ekonomik beklentileri hakkında hissettikleri genel memnuniyeti ve güveni ölçer.

Endeksin değeri, belirli bir dönemde ekonomik durum hakkında genel bir memnuniyet seviyesini gösterir. Yüksek bir ekonomik güven endeksi değeri, genel olarak ekonominin sağlıklı olduğunu ve tüketicilerin harcama yapmaya daha istekli olduğunu gösterirken düşük bir değer ekonomik durgunluk ya da kötümserlik sinyalleri verebilir.

Endeks, aynı zamanda ekonomik politikaların değerlendirilmesinde de kullanılır. Politika yapıcılar, ekonomik güven endeksini takip ederek mevcut politikaların etkisini ölçebilir ve gerekirse yeni stratejiler geliştirip uygulayabilirler.

Ekonomik Güven Ne Demek?

Ekonomik güven, bireylerin, işletmelerin ve analistlerin mevcut ve gelecek ekonomik koşullara yönelik algıları ve beklentileriyle ilgili genel bir duygusal durumu ifade eder. Ekonomik faaliyetlere olan genel inanç ve güveni ölçer. Dolayısıyla bir ekonominin sağlığı hakkında önemli ipuçları sunar.

Ekonomik güven, tüketicilerin işlerini koruma, gelirlerini artırma ve harcama yapma eğilimleri ile iş dünyasının yatırım yapma, işe alma ve genişleme kararları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yüksek bir güven seviyesi, genellikle ekonominin büyüme potansiyeline işaret ederken düşük güven seviyeleri ekonomik durgunluk veya resesyon dönemlerinde görülebilir.

Ekonomik Güven Endeksi Ne Demek?

Ekonomik güven endeksi, bir ekonominin mevcut ve gelecek dönem sağlığı hakkında bilgi veren göstergedir. Tüketicilerin, işletmelerin, yatırımcıların ve analistlerin genel ekonomik durum ve geleceğe dair beklentilerini kapsamlı bir şekilde ölçer. Dolayısıyla tüketici güveni, üretici güveni, perakende sektörü güveni, inşaat sektörü güveni ve hizmet sektörü güveni gibi farklı alt endekslerden derlenir.

Endeks, belirli bir dönemde ekonomik aktörlerin ekonomiye olan güvenlerinin bir göstergesi olarak kullanılır ve genel ekonomik eğilimleri, yatırım ortamını ve tüketici harcamalarını etkileyebilecek trendleri ortaya koyar.

Ekonomik Güven Endeksi Ne İşe Yarar?

Ekonomik güven endeksi, ekonominin genel sağlık durumu hakkında kapsamlı bir bakış sağlar ve birçok farklı açıdan ekonomi yöneticileri, yatırımcılar ve politika yapıcılar için faydalıdır. Endeksin kullanım alanları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Hükümet ve Merkez Bankası, ekonomik güven endeksini, ekonomi politikalarını şekillendirirken ve ayarlamalar yaparken kullanabilir. Örneğin, endeks düşükse teşvik önlemleri veya faiz oranı indirimleri gibi ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlar atılabilir.
 • Yatırımcılar ve iş dünyası liderleri, endeksi, genel ekonomik ortam hakkında bilgi edinmek ve yatırım stratejilerini buna göre şekillendirmek için kullanır. Güçlü bir ekonomik güven ortamı, yeni yatırımlar yapma veya genişleme planları için olumlu bir işaret olarak değerlendirilir.
 • Ekonomik güven endeksi, tüketicilerin mevcut ve gelecekteki ekonomik koşullar hakkında ne hissettiğini gösterir. Bu bilgi, perakendeciler ve diğer işletmeler için tüketici harcamalarını tahmin etmede ve pazarlama stratejilerini planlamada önemlidir.
 • Ekonomistler ve analistler için endeks, ekonomik döngülerin ve trendlerin izlenmesinde değerli bir araçtır. Ekonomik güvenin zaman içindeki değişimleri, ekonomik büyüme veya daralma dönemlerini öngörmek için kullanılabilir.
 • Farklı ülkelerdeki ekonomik güven endeksleri, uluslararası karşılaştırmalar yaparak global ekonomik durumu değerlendirmek için bir araç olarak kullanılabilir.

Ekonomik Güven Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Ekonomik güven endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak hazırlanır. Ekonomiye dair genel bir güven ölçümü sağlamak için tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerini içeren çeşitli alt endekslerden oluşur.

Aşağıda endeksin içinde yer alan alt endekslerin dağılımı ve tanımlarını görebilirsiniz:

Alt Endeks

Oran

Tanım

Tüketici

%20

Tüketicilerin ekonomiye ilişkin algı ve beklentilerini içerir.

Reel Kesim

%40

İmalat sanayiindeki işletmelerin üretim, sipariş durumu ve genel işleyişi kapsar.

Hizmet

%30

Hizmet sektörü işletmelerinin mevcut durum ve gelecek dönem beklentileri değerlendirilir.

Perakende

%5

Perakende sektörünün satış hacmi ve beklentilerine yönelik bilgiler yer alır.

İnşaat

%5

İnşaat sektörünün mevcut proje ve gelecek dönem projeksiyonları analiz edilir.

Ekonomik Güven Endeksi Nasıl Yorumlanır?

Ekonomik güven endeksi, ekonomiye yönelik genel güvenin bir göstergesidir. Endeks değeri, ekonomik aktörlerin mevcut durum ve gelecek dönem beklentilerini yansıtarak ekonominin genel sağlığı hakkında önemli bilgiler verir.

Endeks değerinin 100'den büyük olması genel olarak ekonomik optimizm anlamına gelirken 100'ün altında olması ekonomik pesimizmi işaret eder.

Ayrıca endeksin farklı farklı sektörlerden gelen alt endekslerin ağırlıklı ortalamasıyla hesaplandığını da unutmamak gerekir. Bu sektörlerin her birinin endekse olan katkısı, sektörlerin ekonomik durum ve beklentilere olan etkisini gösterir.

Endeksin zaman içindeki değişimlerini izlemek, ekonomik eğilimler hakkında daha derin anlayışlar sağlayabilir. Örneğin, endeksin sürekli artması ekonominin iyileşmekte olduğuna, sürekli azalması ise zayıflamakta olduğuna işaret edebilir.

Ekonomik Güven Endeksi Yükselirse Ne Olur?

Ekonomik güven endeksinin yükselmesi genellikle ekonomideki olumlu beklentileri ve güvenin arttığını gösterir. Dolayısıyla daha çok pozitif sonuçları beraberinde getirmesi beklenir:

 • Yüksek güven endeksi hem yerel hem de yabancı yatırımcıların ülkeye olan ilgisini artırabilir. Güvenin artması, daha fazla sermaye yatırımı ve iş geliştirme faaliyetleri anlamına gelebilir.
 • Tüketicilerin ekonomiye olan güveni arttıkça geleceğe yönelik beklentileri iyimserleşir ve daha fazla harcama yapmaya meyilli olurlar. Bu durum, özellikle perakende, otomobil ve konut gibi sektörlerde talebi canlandırabilir.
 • Finansal piyasalar üzerinde stabilizasyon etkisi yaratabilir. Hisse senetleri ve diğer varlık fiyatlarında olumlu hareketler görülebilir.
 • Bankaların ve diğer finans kuruluşlarının kredi verme şartlarını gevşetmesine yol açabilir. Daha düşük faiz oranları, kredi almayı daha cazip hale getirir ve ekonomik aktiviteleri teşvik eder.
 • İş dünyasının güveninin artması, şirketlerin genişleme ve daha fazla iş gücü istihdam etme eğilimini güçlendirir.
 • Yükselen bir ekonomik güven endeksi genellikle diğer makroekonomik göstergelerde de iyileşmeyle ilişkilendirilir. Örneğin; GSYİH büyümesi, perakende satışlar ve sanayi üretimi gibi alanlarda olumlu değişimler gözlenebilir.

Ekonomik Güven Endeksi Düşerse Ne Olur?

Endeksin düşmesi, ekonomik aktörlerin geleceğe dair endişelerini ve güven eksikliğini yansıtır. Bu durum, ekonomi üzerinde bir dizi olumsuz etki yaratabilir:

 • Düşük güven seviyeleri hem yerli hem de yabancı yatırımcıların piyasaya olan ilgisini azaltabilir. Bu da özellikle riskli yatırımlarda gerilemeye yol açabilir ve ekonomik büyümeyi sınırlayabilir.
 • Tüketicilerin ekonomik güveni azaldığında daha temkinli harcama eğilimleri gösterirler. Bu durum perakende satışlar üzerinde baskı oluşturabilir ve genel ekonomik aktiviteleri yavaşlatabilir.
 • Ekonomik güvenin düşmesi, hisse senedi ve diğer finansal varlıklarda volatiliteyi artırabilir. Yatırımcılar, daha güvenli varlıklara yönelebilir ve bu durum borsalarda düşüşlere neden olabilir.
 • Bankalar ve finansal kurumlar, artan risk algısı nedeniyle kredi verme koşullarını sıkılaştırabilir.
 • Şirketler, düşük ekonomik güven ortamında işe alımları azaltabilir veya işten çıkarmalar yapabilir.
 • GSYİH büyümesi yavaşlayabilir, sanayi üretimi ve perakende satışlar düşebilir.
 • Ekonomik güvenin düşmesi, politika yapıcılar için ek tedbirler almayı gerektirebilir. Bu durum, mali teşviklerin artırılması veya para politikasında değişiklikler yapılması gibi ekonomik politika müdahalelerini zorunlu kılabilir.

Ekonomik Güven Endeksi Kaç Olmalı?

Endeks için ideal bir değerlemek genellikle bağlamsal faktörlere bağlıdır. Ancak yine de 100 puanı baz alarak genel bir değerlendirme yapmak mümkündür.

Endeksin 100 değerini aşması, genel ekonomik güvenin pozitif olduğunu gösterir. Bu değer, ekonomik aktörlerin geleceğe yönelik iyimser beklentilerini ve ekonomik faaliyetlerin genişleyeceğine olan inancını ifade eder.

Buna karşılık endeksin 100 değerinin altında olması, genel ekonomik güvenin zayıflığı ve ekonomik aktörlerin geleceğe dair daha temkinli veya kötümser beklentilere sahip olduğu şeklinde yorumlanabilir.

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre Nisan 2024 ekonomik güven endeksi 99 şeklindeydi. Bir önceki ay, nötr olarak tanımlanabilecek 100 değerini bulmuş olsa da Nisan ayında %1’lik bir düşüş gerçekleşti.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu