Devam ve Dönüş Formasyonları

Devam ve Dönüş Formasyonları

Finans piyasaları, her geçen gün daha da karmaşık hale gelirken yatırımcılar için öngörü sağlayan formasyonlar ve araçlar hayati önem taşır. Piyasa hakkında ipuçları veren en önemli analiz modellerinden biri de devam ve dönüş formasyonlarıdır.

Devam ve dönüş formasyonları (continuation and reversal patterns),  fiyat hareketlerini analiz ederken mevcut trendin sona erip ermeyeceğine dair tahminlerde bulunmaya yardımcı olur. Dolayısıyla bu grafik desenlerini doğru şekilde yorumlamak, finansal piyasaları daha öngörülebilir ve kazançlı kılar.

Gelin, devam ve dönüş formasyonlarını yakından inceleyerek finans piyasalarındaki trendleri tanımak için neler yapılabileceğine birlikte bakalım.

Trend Devam Formasyonu Ne Demek?

Trend devam formasyonları (continuation patterns) finans piyasalarındaki mevcut fiyat trendinin devam edeceğini gösteren grafik desenleridir. Yatırımcılara fiyatın mevcut yönünde devam etme olasılığını değerlendirme ve buna göre strateji belirleme imkânı sağlar.

Bu formasyonlar, doğru yorumlandıklarında piyasanın belirli yönde hareket etmeye eğilimli olduğunu önceden öngörme şansını artırabilir. Ancak her yatırım kararı farklı analizler gerektirir. Bu nedenle formasyonları tek başına kullanmak yerine diğer analiz araçlarıyla birlikte değerlendirmek önemlidir.

Trend Devam Formasyonları Nelerdir?

Trendin devamı hakkında ipuçları veren formasyonlar temel olarak altı kategoriye ayrılır. Üçgen, bayrak, flama, fincan kulp, dikdörtgen ve takoz formasyonları trend devam formasyonlarını oluşturur. Üçgen formasyonlar da kendi içinde yükselen, alçalan ve simetrik üçgen şeklinde üçe ayrılır.

Analiz yaparken her biri farklı özellikler gösteren bu formasyonları tanımak ve doğru değerlendirmek piyasa hareketlerini daha iyi anlamanızı sağlayabilir.

Üçgen Formasyonu (Triangle Formation) Nedir? Üçgen Formasyon Türleri Nelerdir?

Üçgen formasyonu, finans piyasalarında sıkça karşılaşılan ve çoğunlukla fiyat hareketlerinin belirli sınıra sıkıştığı grafik desenidir. Bu formasyon genelde piyasanın belirli yönde birikim yaptığı ve bu birikimin sonunda patlama yaşanacağı şeklinde yorumlanır.

Aşağıda üç farklı üçgen formasyonu hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Yükselen Üçgen Formasyonu (Ascending Triangle)

Yükselen üçgen, genellikle yükselen trendin bir süreliğine durakladığı ve fiyatın belirli direnç seviyesine yaklaştığı formasyon çeşididir.

Üçgenin üst kenarı yatay çizgi oluştururken alt kenarı yükseliş eğilimindedir. Yatırımcılar, üst kenarın kırılması durumunda fiyatın yükselmeye devam etme olasılığını değerlendirebilir.

Alçalan Üçgen Formasyonu (Descending Triangle)

Alçalan üçgen, düşen trendin bir süreliğine duraklaması ve fiyatın belirli destek seviyesine yaklaştığı formasyon türüdür.

Üçgenin alt kenarı yatay çizgi oluştururken üst kenarı düşüş eğiliminde çizgi oluşturur. Yatırımcılar, alt kenarın kırılması durumunda fiyatın düşüşe devam etme olasılığını değerlendirebilir.

Simetrik Üçgen Formasyonu (Symetrical Triangle)

Simetrik üçgen, yatay destek ve direnç çizgilerinin birbirine yaklaştığı ve fiyatın birleşim noktasında belirsizlik yaşandığı formasyondur.

Bu formasyon, çoğunlukla piyasadaki belirsizlik dönemlerini temsil eder. Yatırımcılar, üçgenin bir tarafındaki çizginin kırılmasıyla birlikte yeni trendin başlayabileceğini göz önünde bulundurabilir.

Üç farklı üçgen formasyonunun birbirlerinden farklı yönlerini görmek için aşağıdaki tabloya da göz atabilirsiniz:

Formasyon

Tanım

Yatırımcı Beklentisi

Yükselen Üçgen (Ascending Triangle)

Yükselen trendin durakladığı, fiyatın belirli bir direnç seviyesine yaklaştığı formasyon. Üst kenar yatay, alt kenar yükseliş eğilimindedir.

Üst kenarın kırılması durumunda fiyatın yükselmeye devam etme olasılığı söz konusudur.

Alçalan Üçgen (Descending Triangle)

Düşen trendin durakladığı, fiyatın belirli bir destek seviyesine yaklaştığı formasyon. Alt kenar yatay, üst kenar düşüş eğilimindedir.

Alt kenarın kırılması durumunda fiyatın düşüşe devam etme olasılığı söz konusudur.

Simetrik Üçgen (Symmetrical Triangle)

Yatay destek ve direnç çizgilerinin birbirine yaklaştığı, fiyatın belirsizlik yaşadığı formasyon. Her iki kenar da birleşme noktasına doğru eğilimlidir.

Üçgenin bir tarafındaki çizginin kırılmasıyla yeni trendin başlayabileceği öngörülür.

Bayrak Formasyonu (Flag Patterns)

Bayrak formasyonu, finans piyasalarında sıkça gözlemlenen bir desendir ve genellikle kısa vadeli düzeltmeleri temsil eder.

Grafikte bayrağa benzeyen düzeltme sürecini ifade eden bu formasyon, önceki keskin fiyat hareketinin ardından meydana gelir. Bayrağın direği, önceki trendin yönünde olan ve fiyatın bir süre yatay şekilde hareket ettiği çubuk dizisidir. Formasyonun tamamlanması, bayrağın dikey direğinin sonundaki kırılmayla gerçekleşir.

Bayrak formasyonu, yatırımcılara trendin devam edeceği sinyalini vererek piyasa hareketlerini anlamalarına yardımcı olabilir.

Flama Formasyonu (Pennant Patterns)

Flama formasyonu, genellikle bayrak formasyonuna kıyasla çok daha kısa vadeli düzeltmeyi tanımlar. Adını, flamayı andıran simetrik şekilden alır.

Formasyon, önceki hızlı fiyat hareketinin ardından ortaya çıkar ve bir süre boyunca fiyatın dar aralıkta dalgalanmasıyla kendini gösterir. Flamanın üst ve alt çizgileri yüksek oranla paralel şekilde hareket eder. Formasyonun tamamlanması, flamanın sonundaki fiyat kırılmasıyla gerçekleşir.

Fincan Kulp Formasyonu (Cup With Handle)

Fincan kulp formasyonu ise flama ve bayrak formasyonlarının aksine uzun vadeli trend dönüşünü işaret eder.

Formasyon, önce fincan şeklinde tepeden başlar, ardından düzeltme yaşanır ve sonrasında kulp oluşturur. Fincan, çoğunlukla yavaş ve istikrarlı yükselişi, kulp ise hafif düşüşü temsil eder. Formasyonun tamamlanması ise kulp seviyesinin kırılmasıyla gerçekleşir.

Dikdörtgen Formasyonu (Rectangle Chart Patterns)

Dikdörtgen genellikle fiyatın bir süre boyunca yatay aralıkta dalgalanmasıyla kendini belli eder. Formasyon; fiyatın, direnç seviyesinin üstünde ve destek seviyesinin altında belirgin şekilde sınırlı bir alanda hareket ettiği grafik desenidir.

Dikdörtgen formasyonları, piyasadaki belirsizliği temsil eder ve çoğunlukla fiyatın bu sınırlı aralıktan çıkmasıyla trendin başlangıcını gösterebilir.

Takoz / Kama Formasyonu (Wedge Patterns)

Takoz veya kama formasyonu, finans piyasalarındaki grafik analizlerde karşımıza çıkan önemli bir desendir. Formasyon, genellikle bir varlığın fiyatının belirli yönde sıkıştığı ve birleşen iki trend çizgisinin oluşturduğu şekildir.

Takoz formasyonu, fiyatın sıkıştığı daralan aralıktan çıkması durumunda gelecek trendin yönü hakkında önemli ipuçları verebilir. Takoz, genellikle trend dönüşünü işaret eder ve bu nedenle yatırımcılara gelecekteki fiyat hareketlerine yönelik perspektif sunabilir.

Trend Dönüş Formasyonu Ne Demek?

Finans piyasalarında gözlemlenen trend dönüş formasyonları (reversal patterns), mevcut trendin tersine bir hareketin başlamak üzere olduğunu gösteren grafik desenleridir.

Bu formasyonlar, fiyatın mevcut eğilimini değiştirmeye hazırlandığına işaret eder. Dolayısıyla yatırımcılara piyasanın potansiyel ters yönlü hareketlerine karşı önceden hazırlıklı olma şansı verebilir.

Dönüş formasyonları, genellikle trendin zirvesinde ya da dip noktasında ortaya çıkar. Ancak desenlerin tek başına değerlendirilmemesi ve diğer analiz araçlarıyla birleştirilmesi daha sağlıklı finansal kararlar alabilmek açısından önemlidir.

Trend Dönüş Formasyon Türleri Nelerdir?

Trend dönüş formasyonları genellikle fiyatın belirli bir süreç sonunda yeni bir yöne doğru hareket etmeye başlayacağı noktaları işaret eder.

Bu formasyonlar, piyasanın dinamikleri ve yatırımcı davranışlarındaki değişikliklere bağlı olarak çeşitlenir. Her formasyon, piyasadaki belirli bir durumu temsil eder ve neden oluştuğu konusunda bize önemli bilgiler verir.

Trend dönüş formasyonları; ikili dip, dipte, omuz baş omuz, üçlü dip, elmas, V, dip ve tepede genişleme, çanak/ters çanak olmak üzere sekiz ana kategoriye ayrılır. Her formasyonun kendine özgü yorumlanma şekilleri olduğu için desenleri doğru tanımak yatırım konusunda stratejik avantajlar kazandırabilir.

İkili Dip/Tepe Formasyonu (Double Bottom/Top Chart)

İkili dip formasyonundaki dipler, genellikle düşen trendin sonunda ortaya çıkar ve iki dip seviyesinin benzer olduğu çıkış trendinin başlangıcını işaret eder.

Tam tersi olarak ikili tepe ise yükselen trendin sonunda görülür ve iki tepe seviyesi de dipler gibi benzer noktalardadır. Nitekim iki tepede de iki dipte olduğu gibi tersi yönde hareket beklenir.

Bu iki desen, fiyatın belirli seviyede destek veya direnç bulduğunu ve yeni eğilimin başlayabileceğini göstererek yatırımcılara önemli sinyaller sağlar.

Takoz Formasyonu (Wedge Pattern)

Takoz formasyonu, fiyatın daralan bir aralıkta hareket ettiği ve birleşen iki trend çizgisinin oluşturduğu bir desen şeklindedir. Kama formasyonu ismiyle de bilinmektedir.

Bu grafik oluuşumları genellikle varlığın fiyatındaki belirgin sıkışmanın ardından gelecek trend dönüşünü işaret eder. Takozun bir tarafındaki çizginin kırılmasıyla birlikte piyasanın gelecekteki hareketi hakkında önemli sinyaller elde etmek mümkündür.

Omuz Baş Omuz Formasyonu (Head & Shoulders)

Finans piyasalarında yaygın olarak gözlemlenen omuz baş omuz formasyonu, çoğunlukla varlığın fiyatının belirli süre içinde üç tepe seviyesi oluşturduğu bir modeldir.

İlk tepe seviyesi omuz, ortadaki daha yüksek tepe seviyesi baş, yeniden düşüşe geçerek oluşan üçüncü tepe seviyesi ise omuz olarak adlandırılır. Desen genellikle mevcut yükseliş trendinin sona erdiği ve düşüş eğiliminin başlayabileceği şeklinde yorumlanır.

Üçlü Dip/Tepe Formasyonu (Triple Bottom/Top Patterns)

Üçlü dip ya da tepe formasyonu, çoğunlukla trend dönüşlerini gösterir. Üç dip seviyesinin benzer olduğu desen, düşen trendin sona erdiği şeklinde yorumlanır. Diğer yandan üç tepe seviyesinin benzer olduğu üçlü tepe formasyonu da genellikle yükselen trendin sonlandığına işaret eder.

Elmas Formasyonu (Diamond Patterns)

Elmas formasyonu, fiyat hareketlerinin elmas şekli oluşturmasıyla tanınabilir. Genellikle yükselen trendin ardından ortaya çıkan desen, fiyatın belirgin sıkışma yaşadığını ve gelecekteki trend dönüşünü işaret ettiğini gösterir.

Elmas formasyonu, piyasa dinamikleri ve fiyatın belirli aralıkta dalgalanması hakkında ipuçları verir. Desenin tamamlanmasıyla birlikte çoğunlukla trend dönüşü veya yoğun hareket öngörülebilir.

V Formasyonu (V Pattern)

V formasyonu, finans piyasalarında sıklıkla gözlemlenen grafiklerden biridir. Fiyat hareketlerinin V şeklinde birleşmesiyle oluşur.

Formasyon genellikle düşen trendin ardından belirir ve ani yükselişin başlangıcını gösterir. Desenin tanımlanması düşüş eğiliminin tersine dönmesine dair bir beklentiyle açıklanır.

V formasyonu, hızlı toparlanmanın işareti olup fiyatların ani şekilde yeni yükseliş trendine girebileceği şeklinde yorumlanır. Dolayısıyla potansiyel alım fırsatını belirleme konusunda önemli bir sinyal olabilir.

Genişleme Formasyonu (Broadening Pattern)

Dip ve tepede genişleme formasyonu, fiyatın giderek genişleyen aralık içinde dalgalanmasıyla kendini belli eder. Düşük volatilite ile başlayan desen, zamanla fiyatın belirgin şekilde genişlediği bir model oluşturur.

Formasyonun, piyasadaki belirsizliği ve zıt görüşleri temsil ettiği söylenebilir. Desen, mevcut trendin zayıfladığını, fiyatın belirgin şekilde değişiklik gösterebileceğini işaret eder.

Çanak ve Ters Çanak Formasyonu (Rounding Bottom)

Çanak-ters çanak formasyonu, genellikle varlığın fiyatının yavaşça düştüğü veya yükseldiği grafik modelidir.

Çanak formasyonu fiyatın önceki düşüş trendinden yükselişe geçtiğini ve genellikle dip noktasının oluştuğunu gösterir. Ters çanak formasyonu ise yükseliş trendinin sonunda meydana gelir, fiyatın önceki yükseliş hareketinden düşüşe geçtiğini işaret eder.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu