Defter Değeri Nedir?

Defter Değeri Nedir?

Borsa ve sermaye piyasalarıyla ilgilenen yatırımcılar, doğru kararlar alabilmek için çok sayıda bilgiyi ve göstergeyi düzenli olarak incelemek ve analiz etmek durumundadır.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biri de şirketin Defter Değeri'dir. Bu değer, bir şirketin finansal açıdan sağlamlığını ve değerini incelerken size referans olabilir. Defter Değeri, bir şirketin özsermayesinin hisse senedi sayısına bölünerek hesaplanır ve şirketin varlıklarının ve borçlarının ne kadarının ortaklara ait olduğunu gösterir. Bu yüzden de bir şirketin gerçek değerini yorumlarken kullanılabilecek önemli bir araçtır.

Peki, Defter Değeri nedir, ne söyler, nasıl hesaplanır ve kaç olmalıdır? İçeriğin devamında, bu sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz.

Defter Değeri Ne İşe Yarar?

Defter Değeri, şirketlerin finansal durumunu değerlendirmede kullanılan bir ölçüt olup, şu bilgileri içerir:

 • Şirketin İşleyişi Hakkında İpucu Verir: Şirketin finansal yapısı ve faaliyetlerindeki başarı durumu hakkında bilgi sağlar. Yüksek Defter Değeri, şirketin sağlam bir temele sahip olduğuna yönelik bir işaret olarak yorumlanabilir.
 • Varlık Değerini Yansıtır: Şirketin varlık değerini gösterir. Şirketin maddi varlıklarının ne kadarını ortaklara ait olduğunu belirlemek için kullanılır.

Defter Değeri Önemli mi?

Şirketlerin finansal tablolarında yer alan Defter Değeri, bir şirketin sahip olduğu varlık değerini ve bu varlıkları finanse etmek için kullanılan borç miktarını göstermesi bakımından oldukça önemlidir.

Defter Değeri, şirketlerin finansal analiz ve değerleme süreçlerinde kullanılır. Bu göstergeye, bir şirketin mali sağlığını değerlendirmek, varlık değerini anlamak ve şirketin nakit akışlarını analiz etmek için de başvurulabilir. Ayrıca, yatırımcılar, finansal kurumlar ve analistler tarafından şirket değerlemesi ve karar verme süreçlerinde kullanılır.

Defter Değeri aynı zamanda şirketin hisse senedi fiyatını belirlemede de etkili bir faktördür.

Defter Değeri Nasıl Hesaplanır?

Defter Değeri, şirketin özsermayesi hisse senedi sayısına bölünerek elde edilir. Bu değeri hesaplamak, şirketin finansal tablolarında bulunan bilgileri kullanmayı gerektirir.

Defter Değeri = Özsermaye / Hisselerin Adedi

Örneğin, bir şirketin özsermayesi 10 milyon TL ve çıkarılmış hisse senedi sayısı 1 milyon ise, defter değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:

DD = 10,000,000 TL / 1,000,000 hisse = 10 TL

Bu durumda, her bir hisse senedi için şirketin defter değeri 10 TL olacaktır.

Defter Değeri Nasıl Yorumlanır?

Defter Değeri, tek başına bir yatırım kararı vermek için yeterli değildir. Ancak, diğer finansal göstergelerle birlikte değerlendirildiğinde önemli bir araç haline gelebilir. Genel olarak, defter değerinin hisse senedi fiyatına yakın veya altında olması, hisseyi yatırımcılar açısından cazip hale getirebilir.

Defter Değeri Kaç Olmalı?

Bu soruya verilecek kesin bir yanıt maalesef bulunmamaktadır çünkü optimum değer şirketin sektörüne, büyüklüğüne, iş modeline ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, şirketin Defter Değeri'nin hisse senedi fiyatına göre düşük olması, yatırımcılar için potansiyel bir değer fırsatı olarak görülebilir. Çünkü çoğu yatırımcı, hissenin gerçek değerinin Defter Değeri'nden daha yüksek olması gerektiğini düşürür.

Ayrıca, Defter Değeri'nin sektörler arasında ve şirketler arasında büyük farklılıklar gösterebileceği unutulmamalıdır. Bazı sektörlerde maddi varlıkların önemi daha yüksek olabilirken, diğer sektörlerde fikri mülkiyet hakları veya marka değeri gibi immateriyal varlıklar daha büyük bir öneme sahip olabilir.

Defter Değeri ve Piyasa Değeri Arasındaki Farklar

Defter Değeri ve Piyasa Değeri, şirketlerin değerini ölçmek için kullanılan iki farklı kavramdır. İşte Defter Değeri ve Piyasa Değeri arasındaki temel farklar:

Piyasa DeğeriDefter Değeri
Tanım ve Hesaplama FarkıŞirketin hisse senetlerinin toplam piyasa değerini temsil eder. Hisse senedinin piyasa fiyatı ile toplam hisse sayısı çarpılarak hesaplanır.Şirketin maddi varlıklarının (örneğin, makineler, binalar, araçlar) toplam değerini temsil eder. Şirketin finansal tablolarında yer alan bilanço kalemlerine dayanarak hesaplanır.

Değerlendirme Farkı

hisse senedinin gerçek piyasa fiyatını yansıttığı için şirketin gerçek değerini daha iyi yansıtabilir. Piyasa beklentileri, şirketin büyüme potansiyeli ve karlılık gibi faktörler, hisse senedinin piyasa değerini etkileyebilir.Şirketler arasında daha karşılaştırılabilir bir ölçüttür. Aynı sektördeki şirketlerin Defter Değerleri karşılaştırılarak değerlendirilebilir.

Karşılaştırılabilirlik Farkları

Şirketin popülaritesi ve yatırımcıların beklentileri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, farklı sektörlerdeki şirketlerin piyasa değerleri karşılaştırıldığında daha dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılması gerekebilir.

Şirketler arasında daha karşılaştırılabilir bir ölçüttür. Aynı sektördeki şirketlerin Defter Değerleri karşılaştırılarak değerlendirilebilir.

Risk Faktörü Açısından Farklar

Hisse senedinin piyasa fiyatına dayandığı için daha yüksek volatiliteye ve risklere sahip olabilir. Piyasa beklentileri, haberler veya diğer faktörler hisse senedinin değerinde hızlı değişimlere neden olabilir.

Şirketin varlıklarına dayandığı için genellikle daha az riskli bir ölçüttür. Şirketin maddi varlıkları, hissedarlar için bir güvence sağlayabilir.

Yatırımcı Perspektifi Farkları

Hisse senedinin gerçek piyasa fiyatını yansıttığı için büyüme potansiyeli ve spekülatif getiri arayan yatırımcılar için daha önemli olabilir. Yatırımcılar, hisse senedinin piyasa değerini dikkate alarak şirketin büyüme potansiyelini ve kazanç beklentilerini analiz edebilir.Şirketin maddi varlıklarını temsil ettiği için değeri daha çok teminat veya varlık bazlı düşünen yatırımcılar için önemli olabilir. Özellikle değer yatırımcıları, şirketin Defter Değerini analiz ederek yatırım kararlarını şekillendirebilir

Defter Değeri'nin Diğer Finansal Göstergelerle İlişkisi

Farklı finansal oranlarla ve göstergelerle birlikte, ele alındığında, defter değeri incelemesi yatırımcılar için daha faydalı bir veri haline gelecektir.

 • Defter Değeri ile Kar Marjı: Şirketin kar marjı (net kar / gelir) ile Defter Değeri karşılaştırılarak, şirketin varlıklarına göre elde ettiği karlılık oranı analiz edilebilir. Yüksek kar marjına sahip şirketlerin Defter Değeri genellikle daha yüksek olabilir.
 • Defter Değeri ile Brüt Kar Marjı: Şirketin brüt kar marjı (brüt kar / gelir) ile Defter Değeri karşılaştırılarak, şirketin üretim sürecindeki etkinliği ve karlılığı hakkında bilgi edinilebilir.
 • Defter Değeri ile Piyasa/Defter Oranı: Piyasa değeri ile Defter Değeri arasındaki oranı hesaplayarak, şirketin değerinin piyasa algısına göre primli mi yoksa iskontolu mu olduğu değerlendirilebilir. Piyasa/Defter oranı yüksek olan şirketler, genellikle büyüme potansiyeli ve beklentileri yüksek olan şirketler olarak kabul edilebilir.
 • Defter Değeri ile Fiyat/Kazanç Oranı: Fiyat/Kazanç oranı ile Defter Değeri karşılaştırılarak, yatırımcıların şirketin kazanç potansiyelini ne kadar değerlediği anlaşılabilir. Düşük Fiyat/Kazanç oranına sahip şirketlerin Defter Değeri genellikle daha düşük olabilir.
 • Defter Değeri ile Özsermaye Oranı: Özsermaye oranı (özsermaye / toplam varlıklar) ile Defter Değeri karşılaştırılarak, şirketin finansal stabilitesi ve borç kullanım düzeyi hakkında bilgi edinilebilir. Yüksek özsermaye oranına sahip şirketlerin Defter Değeri genellikle daha yüksek olabilir.
 • Defter Değeri ile Likidite Oranları: Şirketin likidite oranları (kısa vadeli varlıklar / kısa vadeli borçlar) ile Defter Değeri karşılaştırılarak, şirketin likidite durumu ve varlıklarının borçlara oranı analiz edilebilir. Düşük likidite oranına sahip şirketlerin Defter Değeri genellikle daha düşük olabilir.
 • Defter Değeri ile Büyüme Oranları: Şirketin gelir, kar veya varlık büyüme oranları ile Defter Değeri karşılaştırılarak, şirketin büyüme potansiyeli ve değeri hakkında bilgi edinilebilir. Yüksek büyüme oranlarına sahip şirketlerin Defter Değeri genellikle daha yüksek olabilir.
 • Defter Değeri ile Sektör Ortalaması Karşılaştırması: Şirketin Defter Değeri, ilgili sektörün ortalamasıyla karşılaştırılarak, şirketin sektörel konumunu değerlendirmek mümkündür. Sektör ortalamasına göre yüksek Defter Değerine sahip şirketler, sektörde değeri yüksek olarak kabul edilebilir.

Defter Değerinin Sınırlandırmaları

Defter Değeri hisse senedi fiyatını değerlemek dahil birçok alanda göz atabileceğiniz bir bilgi olmakla beraber tek başına yeterli bir gösterge değildir.

 • Maddi olmayan varlıkları yansıtmaz
 • Güncel piyasa koşullarını yansıtmaz
 • Amortisman ve değer düşüşü gibi faktörleri dikkate almaz
 • Şirketin gerçek performansını ve potansiyelini yansıtmaz
 • Farlı şirketler ve sektörler için karşılaştırılabilir bir değer değildir.


Sonuç:

Defter değeri şirketin maddi olmayan varlıklarını ve marka değerini yeterince yansıtmayabilir. Bu nedenle diğer finansal göstergelerle birlikte değerlendirilmeli ve analiz edilmelidir.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu