Carry Trade Nedir?

Yatırımcıların faiz oranı farklılıklarından yararlanarak kar elde etmeye çalıştığı bir yatırım stratejisi olan carry trade, uluslararası finans piyasalarında sıkça kullanılır. Bu strateji, düşük faiz oranlarına sahip bir ülkenin para birimini borçlanarak, yüksek faiz oranlarına sahip başka bir ülkenin para birimine yatırım yapmak olarak açıklanabilir.

Carry trade, genellikle uzun vadeli bir perspektif gerektirir. Yüksek getiri vaadiyle cazip gibi görünse de yüksek riskler de içerir. Kur dalgalanmaları beklenmedik şekilde yatırımcının aleyhine döndüğünde faiz gelirlerini aşan kayıplar yaşanabilir.

Bu nedenle yatırımcıların bu stratejiyi kullanırken oldukça dikkatli olmaları gerekir. Küresel ekonomik durum, politik olaylar ve merkez bankalarının faiz kararları gibi birçok dış etken yatırımın başarısını doğrudan etkiler.

Carry Trade Ne Demek?

Carry trade, düşük faiz oranlarına sahip bir para birimini ödünç alıp elde edilen fonları daha yüksek getiri sunan başka bir para birimine yatırarak faiz farkından kar elde etmeyi amaçlayan bir yatırım stratejisidir.

Carry trade stratejisinin çekiciliği, alınan düşük faizli para birimi ile yatırım yapılan yüksek faizli para biriminin getirisinden elde edilen pozitif net faiz marjından kaynaklanır.

Ancak bu strateji, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı oldukça hassastır. Eğer yüksek faizli para biriminin değeri düşük faizli para birimine karşı değer kaybederse oluşabilecek döviz kaybı, faiz gelirlerini aşarak yatırımcılara zarar verebilir.

Carry Trade (Arakazanç Ticareti) Mantığı

Dilimizde arakazanç ticareti olarak da isimlendirilebilen carry trade, temelde farklı ülkelerin faiz oranları arasındaki farktan kazanç sağlamayı hedefler. Yatırımcılar, düşük faizli para birimini kullanarak yüksek faizli para birimlerinde varlık satın alır ve bu varlıkların faiz gelirleriyle borçlanma maliyetleri arasındaki farktan kar elde eder.

Bu stratejinin çalışabilmesi için, yatırımcının borç aldığı para biriminin faiz oranının, yatırım yapılan para biriminin faiz oranından düşük olması gerekir.

Örneğin, Japon yeninde (düşük faiz) borç alınıp Avustralya dolarında (yüksek faiz) yatırım yapmak, bu stratejinin tipik bir örneğidir. Buradaki temel mantık, alınan borcun maliyetinin, yatırımın getirdiği faiz gelirinden düşük olmasıdır.

Carry trade stratejisinin başarıya ulaşması için döviz kuru riskinin yönetilmesi gerekir. Yatırımcılar, yüksek faizli para biriminin değerinin düşük faizli para birimine kıyasla değer kaybetmemesi gerektiğini umarlar. Değer kaybı yaşanırsa, elde edilen faiz geliri, döviz kaybı tarafından tüketilebilir.

Carry Trade ve Faiz Oranları Arasındaki İlişki

Carry trade stratejisi, temel olarak farklı ülkelerin para birimleri arasındaki faiz oranı farklılıklarını kullanarak kar elde etmeye dayanır. Bu strateji, yatırımcıların düşük faizli bir para biriminden borç alıp elde edilen fonları daha yüksek faiz oranları sunan başka bir para biriminde değerlendirmelerine olanak tanır.

Buradaki ana fikir, alınan borcun faiz maliyetinin, yatırımın getireceği faiz gelirinden daha düşük olmasıdır.

Örneğin, bir ülke merkez bankası faiz oranlarını artırdığında o ülkenin para birimi carry trade için daha cazip hale gelebilir. Çünkü yüksek faiz oranları, yatırımcılara o para biriminde tuttukları varlıklar üzerinden daha yüksek getiri sağlar.

Diğer yandan düşük faizli para birimleri genellikle borçlanma için tercih edilir. Bu durum, söz konusu para biriminden borç almanın maliyetini düşürür, böylece yatırımcılar daha az maliyetle daha fazla sermaye hareket ettirebilir.

Carry trade stratejileri, genellikle uzun vadeli faiz oranları beklentileri ve global risk iştahı gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Faiz oranlarındaki değişiklikler doğrudan carry trade'in getirisini ve riskini etkiler.

Eğer yüksek faizli para biriminin faiz oranları beklenmedik şekilde düşerse veya düşük faizli para biriminin faiz oranları artarsa bu durum carry trade'den elde edilen potansiyel karı azaltabilir.

Aynı zamanda politik veya ekonomik belirsizlikler yatırımcıları riskten kaçınmaya itebilir. Bu da düşük faizli para birimlerine olan talebi artırarak carry trade stratejisinin maliyetini yükseltebilir.

Carry Trade Stratejisinin Avantajları ve Riskleri

Carry trade stratejisinin avantajları:

  • Düşük faizli bir para biriminden borç alıp yüksek faizli bir para birimine yatırım yaparak faiz oranları arasındaki farktan kaynaklanan getiri elde edilebilir.
  • Uygun koşullar altında carry trade stratejisi, düzenli ve pasif bir gelir akışı sağlayabilir.
  • Portföy çeşitlendirilmesine katkıda bulunarak, farklı piyasa koşullarına karşı koruma sağlayabilir.
  • Yatırımcılar carry trade stratejisini diğer yatırımlarının risklerini dengelemek için bir hedge (riskten korunma) aracı olarak kullanabilirler.

Carry trade stratejisinin riskleri:

  • Faiz getirisi ne kadar yüksek olursa olsun, döviz kurlarındaki değişimler aniden yatırımın değerini düşürebilir. Borç alınan para birimi değer kazanırsa bu durum yatırılan paranın değerini ve dolayısıyla toplam getiriyi olumsuz etkileyebilir.
  • Yüksek faiz oranları sunan bazı para birimleri daha az likit olabilir, bu da yatırımcıların büyük miktarlarda para hareket ettirirken zorluk yaşamasına neden olabilir.
  • Merkez bankalarının politika değişiklikleri, faiz oranlarını etkileyebilir ve carry trade stratejisini riske atabilir.
  • Küresel ekonomik koşullardaki değişiklikler, faiz oranlarının ve döviz kurlarının beklenmedik şekillerde dalgalanmasına neden olabilir, bu da yatırımların değerini etkileyebilir.

Carry Trade Örnekleri

Carry trade, yatırımcıların düşük faiz oranlarına sahip para birimlerinden borçlanıp daha yüksek faiz oranları sunan para birimlerine yatırım yaparak aradaki faiz farkından kazanç elde etmelerine dayanan bir stratejidir.

Örnek olarak verilebilecek başlıca para birimlerinden biri Japon yenidir. JPY genellikle düşük faiz oranlarına sahip olduğu için popüler bir borçlanma para birimi olarak tanımlanabilir. Avustralya doları ise yüksek faiz oranları ve güçlü ekonomik performansı nedeniyle sıklıkla yatırım yapılan bir para birimidir. Yatırımcılar, Japon Yen'inden borç alıp Avustralya dolarına yatırım yaparak faiz geliri elde edebilirler.

Benzer bir denklem USD ile Güney Afrika randı (ZAR) arasında da geçerlidir. Güney Afrika randı (ZAR) yüksek faiz oranları sunar, bu da onu carry trade için çekici bir seçenek yapar. USD’den borç alıp ZAR’a yatırım yapmak, yüksek faiz getirisinden faydalanmak için cazip bir fırsat olabilir.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu