BDDK Nedir?

BDDK Nedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 23 Haziran 1999 tarihinde 23734 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan, Türkiye'deki bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici otoritesidir.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren bağımsız bir kurumdur. Bankacılık sektöründe düzenleyici ve denetleyici rolüyle, bankaların sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamak, finansal istikrarı korumak ve tüketicilerin haklarını korumak gibi önemli görevleri bulunmaktadır.

BDDK’nın Görevleri: BDDK Ne İş Yapar?

Kurumun görevleri arasında bankacılık sektörünün sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamak, bankaların sermaye yeterliliğini ve risk yönetimini denetlemek, finansal istikrarı korumak, tüketicilerin haklarını korumak, bankalar arası rekabeti teşvik etmek, finansal piyasaların etkin işleyişini sağlamak ve sektördeki suistimal ve haksız rekabeti engellemek yer almaktadır. Ayrıca, denetimine tabi kuruluşlar da belirlenmiş olup, bu kuruluşların faaliyetlerini denetlemek ve düzenlemek de sorumlulukları arasındadır.

BDDK Yönetim Kurulu ve Organizasyon Yapısı

BDDK'nın başkanı ve yönetim yapısı, kurumun görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlar. Başkanın liderliğindeki yönetim kurulu, bankacılık sektörünü düzenleme ve denetleme konusunda stratejik kararlar alır ve uygular.

Yönetim Kurulu: BDDK'nın en üst karar alma organıdır ve başkan dahil 7 üyeden oluşur.

Komisyonlar: Çeşitli uzmanlık alanlarında komisyonlar kurulur (örn. Denetim, Risk Yönetimi).

Birimler: BDDK'nın çeşitli faaliyetlerini yürüten birimler (örn. Bankacılık Düzenleme, Tüketici Koruma).

Personel: BDDK'nın etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak nitelikli ve uzman personelden oluşur.

BDDK’nın Denetimine Tabi Kuruluşlar

 • Bankalar
 • Finansal Kiralama Şirketleri
 • Faktoring Şirketleri
 • Kredi Derecelendirme Kuruluşları
 • Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları
 • Finansal Kurumlar
 • Finansal Hizmet Sağlayıcıları
 • Borsalar
 • Takas ve Saklama Kuruluşları

BDDK Hangi Kuruma Bağlıdır?

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur. Bu bağlamda, kurumun politikaları ve uygulamaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genel politika hedefleri doğrultusunda belirlenir ve uygulanır. Bu yapı, denetleyicinin etkin bir şekilde çalışmasını ve bankacılık sektöründe istikrarın sağlanmasını sağlar.

BDDK Devlet Kurumu mu?

Evet, Türkiye Cumhuriyeti devletine bağlı bir kurumdur ve bankacılık sektöründe düzenleyici ve denetleyici bir rol oynar. Devletin desteği ve gözetimi altında faaliyet gösterir ve bankacılık sektörünün genel sağlığı ve istikrarı için çalışır.

BDDK Başkanı Kim?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nde Denetim Uzmanı olarak eğitimini tamamladı. Daha sonra Hastings College'ta İşletmecilik alanında öğrenim gördü ve Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı.

Profesyonel kariyerine Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarında görev yaparak başladı. Ardından Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde AK Parti'den Bayburt Milletvekili olarak seçilen Kavcıoğlu, mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak görev yaptı. Ağustos 2018'den itibaren ise T.VakıfBank T.A.O.'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

BDDK Bülten ve Yayınları

BDDK'nın Düzenli Olarak Yayınladığı Bültenler ve Raporlar

Aylık Bülten: Bankacılık sektörünün aylık performansını özetleyen raporlar.

Finansal İstikrar Raporu: Türkiye'nin finansal sisteminin sağlığı ve istikrarı hakkında kapsamlı analizler.

Bankacılık Sektörü Görünüm Raporu: Bankacılık sektörünün genel durumu ve geleceğe yönelik beklentiler.

Risk Merkezi Raporları: Kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk gibi alanlarda detaylı analizler.

Sektörel Analizler ve Finansal İstatistikler

Sektör Analizleri: Bankacılık, sigortacılık ve diğer finansal hizmetlerin detaylı incelemeleri.

İstatistiksel Veriler: Krediler, mevduatlar, sermaye yeterliliği oranları gibi önemli finansal göstergeler.

Piyasa Gözlemleri: Finansal piyasaların mevcut durumu ve geleceğe yönelik tahminler.

Yayınların Sektöre ve Kamuoyuna Etkisi

 • Sektördeki kurumların ve yatırımcıların güncel verilere ve analizlere erişimini sağlar.
 • Politika yapıcılar, düzenleyiciler ve yöneticiler için önemli bir karar destek aracıdır.
 • Kamuoyuna açıklanan veriler, finansal sistemin şeffaflığına ve güvenilirliğine katkı sağlar.
 • Finansal kuruluşların risk yönetimi stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

BDDK'nın düzenli olarak yayınladığı bültenler ve raporlar, finansal sektördeki trendleri, riskleri ve fırsatları anlamak için değerli kaynaklardır. Bu yayınlar, sektörün sağlıklı bir şekilde gelişimine katkıda bulunur.

Son Makaleler
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu