Goldman Sachs International – İhraççı Bilgi Dokümanı 2021-2022

Konu : Goldman Sachs International'ın İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni ve Tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali


Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih ve 59/1640 Sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı, 16/11/2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; "4.3 İhraççının risk yönetim politikası hakkında bilgi, 10.2.1 İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi, 11.1 İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları, 11.2 İhraççının kurulduğu ülkedeki kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama, 13.3 Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri, 13.4 Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) “ alt başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/06/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-23360 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali “PDF” dosya olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu tadil metni ve İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

 İhraççı Bilgi Dokümanı Nihai Hali
 İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni

KAP bildirimine ulaşmak için tıklayınız.Konu: Goldman Sachs International - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraçcı Bilgi Dökümanı

Goldman Sachs International (İhraççı) tarafından bir yıllık dönem içerisinde ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği, yurtiçinde toplam 50.000.000 TL itibar değerinde 5.000.000.000 adet yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı (İBD) ve ekleri "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.

Söz konusu İhraççı Bilgi Dokümanı ve ekler ayrıca İhraççının www.goldmansachs.com.tr ve piyasa yapıcı Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin www.unlumenkul.com internet adreslerinde yayımlanmıştır. Söz konusu İhraççı Bilgi Dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 26/11/2021 tarihinde yayımlanacaktır.

 İhraççı Bilgi Dokümanı

 Esas Sözleşme

 Ortak Beyan

KAP bildirimine ulaşmak için tıklayınız.

Goldman Sachs International – İhraççı Bilgi Dokümanı (Taslak) 2021

Konu: Goldman Sachs International – Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı

Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının ve sertifikalarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.

 İhraççı Bilgi Dokümanı

KAP bildirimine ulaşmak için tıklayınız.


Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu