2021/2022 Yıllarına ait Bildirimlere ulaşmak için Tıklayınız

Konu: GoldmanSachs International tarafından ihraç edilen varantların yurtdışı resmî tatili nedeniyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler hk.

Goldman Sachs International’ın (İhraççı) faaliyetini sürdürdüğü ülke piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle ve yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3 maddesinde yer alan  "Dayanak varlığın işlem gördüğü piyasaların kapalı olması veya İhraççı’nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul kıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantların işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren "PDF" dosya ekte yer almaktadır.

Varant işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler için tıklayınız.

KAP bildirimi için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen varantların yurtdışı resmî tatili nedeniyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler hk.

Goldman Sachs International'ın  (İhraççı) faaliyetini sürdürdüğü ülke piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle ve yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3 maddesinde yer alan "Dayanak varlığın işlem gördüğü piyasaların kapalı olması veya İhraççı'nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul kıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantların işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren "PDF" dosya ekte yer almaktadır.

Varant işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler için tıklayınız.

KAP bildirimi için tıklayınız.


Konu: Volkswagen AG Özel Temettü Ödemesinin Goldman Sachs International tarafından İhraç edilen Volkswagen AG Varantlarına Fiyat Etkisi Hk.

19 Aralık Pazartesi Tarihinde Yapılacak Volkswagen AG Özel Temettü Ödemesinin Goldman Sachs International tarafından İhraç edilen Volkswagen AG Varantlarına Fiyat Etkisi Hakkında

Volkswagen AG (Almanya) 19 Aralık 2022 Pazartesi tarihinde pay sahiplerine 19.06 EUR tutarında Özel Temettü ödemesi yapacaktır. İzahname uyarınca, Varant sahipleri dayanak varlıklardaki Temettü ödemelerine katılamazlar. Ancak, Temettü ödemeleri, özellikle Özel Temettüler, dayanak varlık olan payın fiyatını ve dolayısıyla söz konusu dayanak varlığa dayalı Varantlarda sunulan kotasyon fiyatlarını etkileyebilmektedir.

Dayanak varlığı pay ve pay endeksi olan varantların hesaplanmasında dayanak varlığın fiyatına ek olarak kullanım fiyatı, vadeye kalan gün sayısı, volatilite, faiz oranı ve temettü beklentisi gibi değişkenler kullanılmaktadır. Özellikle payların temettü ödemelerinin yapılmaya başlandığı dönemde yatırımcılar temettü ödemelerinin paylara ve pay endekslerine dayalı varantlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Söz konusu Özel Temettü ödemesinin, Volkswagen AG payının fiyatında önemli bir etkisi olması beklenmektedir. Piyasa oynaklığının söz konusu olduğu diğer dönemlerde olduğu gibi, dayanak payın fiyatındaki önemli değişiklikler, Goldman Sachs International tarafından Volkswagen AG payına dayalı varantlarda sunulan kotasyon fiyatlarını etkileyebilecektir. Yatırımcıların, bu piyasa olayının, bu olayın sahip oldukları Varantlar üzerindeki olası etkisinin ve sermayenin kaybı dahil olmak üzere mevcut olan riskin farkında olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi almak için varantdestek@unlumenkul.com e-posta adresinden veya 444 6096 numaralı varant destek hattı üzerinden Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ile iletişime geçebilirsiniz.

Volkswagen AG Payına Dayalı Varantlar için tıklayınız.

KAP bildirimi için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International Varant kotasyonlarında yaşanan teknik sorunun giderilmesi hk.

Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler  A.Ş. tarafından yürütülen varant kotasyonlarının Borsa Istanbul A.Ş. varant piyasasına iletiminde yaşanan teknik sorun giderilmiş ve kotasyon iletimi saat 11:12 itibarıyla normal işleyişine dönmüştür.

KAP bildirimi için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International (İhraççı) Varant Kotasyonlarında yaşanan teknik sorun hk.

Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantlar için Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Varant piyasasına kotasyon girilememektedir. Borsa İstanbul A.Ş. uygulamaları çerçevesinde Varantlarımız piyasada işlem görmeye devam etmekte olup varantlarımızın güncel fiyatlarını https://www.goldmansachs.com.tr
adresinden takip edebilirsiniz. Söz konusu teknik sorunun giderilmesini takiben piyasaya kotasyon verilmesi ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.

KAP bildirimi için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen varantların yurtdışı resmî tatili nedeniyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler

Goldman Sachs International'ın  (İhraççı) faaliyetini sürdürdüğü ülke piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle ve yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3 maddesinde yer alan "Dayanak varlığın işlem gördüğü piyasaların kapalı olması veya İhraççı'nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul kıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantların işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren "PDF" dosya ekte yer almaktadır.

Yurtdışı resmî tatili nedeniyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler

KAP bildirimi için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International Varant Kotasyonlarında yaşanan teknik sorun Hk.

Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş tarafından yürütülen varant kotasyonlarının Borsa İstanbul A.Ş. varant piyasasına iletiminde seans açılış sonrasında teknik sorun yaşanmıştır.  Yapılan çalışmalar neticesinde, piyasa Yapıcı kotasyonlarının emir iletiminde yaşanan teknik sorun giderilmiş olup, kotasyon iletimi saat 10:42 Itibarıyla normal işleyişine dönmüştür.

KAP bildirimi için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International tarafından ARCLK, ASELS, EREGL, FROTO, SISE, THYAO, TKFEN, TOASO, TTKOM, TUPRS paylarına ve BIST30 Endeksine Dayalı Olarak İhraç Edilecek Yatırım Kuruluşu Varantlarının Katsayılarında (Çarpan) Yapılan Değişiklik Hk.

Goldman Sachs International tarafından 27 Ekim 2022 tarihi itibarıyla ihraç edilecek 30 Aralık 2022 ve 31/01/2023 vadeli ARCLK, ASELS, EREGL, FROTO,SISE,THYAO,TKFEN,TOASO,TTKOM,TUPRS  paylarına ve BIST30 Endeksine  dayalı yatırım kuruluşu varantları ve söz konusu tarihten sonra ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları da dahil olmak üzere ARCLK, ASELS,EREGL,FROTO,SISE,THYAO,TKFEN,TOASO,TTKOM,TUPRS  paylarına ve BIST30 Endeksine dayalı yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarında (Çarpan) değişikliğe gidilmiştir.

Ancak 27/10/2022 tarihinden önce söz konusu paylara dayalı olarak ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde halihazırda işlem gören yatırım kuruluşu varantlarının vade sonunda kullanılacak katsayılarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu çerçevede 27/10/2022 tarihi itibarıyla ARCLK, ASELS, EREGL, FROTO, SISE, THYAO, TKFEN, TOASO, TTKOM, TUPRS paylarına ve BIST30 Endeksine dayalı olarak ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarının ve 27 Ekim 2022 tarihinden önce ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarına (Çarpan) ilişkin "PDF dosya ekte yer almaktadır.

GSI Varantları ile ilgili Çarpan Değişiklikleri

KAP bildirimi için tıklayınız.


Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi : 03/10/2022


Konu: Goldman Sachs International (İhraççı) BIST30 Endeksine Dayalı Varant Kotasyonlarında Yaşanan Teknik Sorunun Giderilmesi Hk.

Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen BIST30  Endeksine dayalı varant kotasyonlarının Borsa İstanbul A.Ş. varant piyasasına iletiminde yaşanan teknik sorun giderilmiş ve kotasyon iletimi saat 11:03 itibarıyla normal işleyişine dönmüştür.

KAP bildirimi için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs İnternational  (İhraççı) BIST30 Endeksine Dayalı Varant Kotasyonlarında Yaşanan Teknik Sorun Hk.

Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz BIST30 Endeksine dayalı varantlar için Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Varant piyasasına kotasyon girilememektedir. Borsa İstanbul A.Ş uygulamaları çerçevesinde varantlarımız piyasada işlem görmeye devam etmekte olup varantlarımızın güncel fiyatlarını https://www.goldmansachs.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Söz konusu teknik sorunun giderilmesini takiben piyasaya kotasyon verilmesi ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.

KAP bildirimi için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International Varant Satış İptali hk.

Goldman SachsInternational tarafından ihraç edilen ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun  11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/09/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-26192 sayılı yazısı çerçevesinde  23/09/2022 tarihinde ihraç edilen ve 26/09/2022 tarihinde işlem görmeye başlayan yatırım kuruluşu varantlarından VODAFONE (VODFN) payına dayalı varantların fiyat adımının 0,01TL/ çarpanının ise 0,01 olması nedeniyle kotasyon fiyatlamasında sorun yaşanmakta olup söz konusu varantların fiyatlanması ve satışının yapılmasının hem İhraççı hem de yatırımcılar açısından sorun oluşturacağı öngörülmüş ve VODFN payına dayalı varantların satışından vazgeçilmiştir. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 8'inci madde  (6)'ıncı fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimin ve söz konusu varantların işleme kapatılmasını içeren başvurunun Borsa İstanbul A.Ş'ne yapılması sağlanmıştır.

KAP bildirimi için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International tarafından ARCLK, EREGL, FROTO ve TESLA Paylarına Dayalı Olarak İhraç Edilecek Yatırım Kuruluşu Varantlarının Katsayılarında (Çarpan) Yapılan Değişiklik Hk.

Goldman Sachs International tarafından 23 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ihraç edilecek 30 Kasım 2022 vadeli ARCLK, EREGL, FROTO ve TESLA paylarına dayalı yatırım kuruluşu varantları ve söz konusu tarihten sonra ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları da dahil olmak üzere ARCLK, EREGL, FROTO ve TESLA paylarına dayalı yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarında (Çarpan) değişikliğe gidilmiştir.

Ancak 23/09/2022 tarihinden önce söz konusu paylara dayalı olarak ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde halihazırda işlem gören yatırım kuruluşu varantlarının vade sonunda kullanılacak katsayılarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu çerçevede 23/09/2022 tarihi itibarıyla ARCLK, EREGL, FROTO ve TESLA paylarına dayalı olarak ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarının ve 23 Eylül 2022 tarihinden önce ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarına (Çarpan) ilişkin "PDF dosya ekte yer almaktadır.

GSI Varantları ile ilgili Çarpan Değişiklikleri

KAP bildirimi için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International (İhraççı) TAVHL Payına Dayalı Varant Kotasyonlarında Yaşanan Teknik Sorunun Giderilmesi Hk.

Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen TAVHL (TAV Havalimanları A.Ş ) payına dayalı varant kotasyonlarının Borsa İstanbul A.Ş. varant piyasasına iletiminde yaşanan teknik sorun giderilmiş ve kotasyon iletimi saat 11:52 itibarıyla normal işleyişine dönmüştür.

KAP bildirimi için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International (İhraççı) TAVHL Payına Dayalı Varant Kotasyonlarında Yaşanan Teknik Sorun Hk.

Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz TAVHL (TAV Havalimanları A.Ş ) payına dayalı varantlar için Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Varant piyasasına kotasyon girilememektedir. Borsa İstanbul A.Ş uygulamaları çerçevesinde varantlarımız piyasada işlem görmeye devam etmekte olup varantlarımızın güncel fiyatlarını https://www.goldmansachs.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Söz konusu teknik sorunun giderilmesini takiben piyasaya kotasyon verilmesi ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.

KAP bildirimi için tıklayınız.


Konu: Goldman Sachs International tarafından EREGL, FROTO, GARAN, KRDMD, SISE ve THYAO paylarına dayalı olarak ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarında (Çarpan) yapılan değişiklik hk.

Goldman Sachs International tarafından 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla ihraç edilecek 31 Ağustos 2022 vadeli EREGL, FROTO, GARAN, KRDMD, SISE ve THYAO paylarına dayalı yatırım kuruluşu varantları ve söz konusu tarihten sonra ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları da dahil olmak üzere EREGL, FROTO, GARAN, KRDMD, SISE ve THYAO paylarına dayalı yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarında (Çarpan) değişikliğe gidilmiştir.

Ancak 20/06/2022 tarihinden önce söz konusu paylara dayalı olarak ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde halihazırda işlem gören yatırım kuruluşu varantlarının vade sonunda kullanılacak katsayılarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu çerçevede 20/06/2022 tarihi itibarıyla EREGL, FROTO, GARAN, KRDMD, SISE ve THYAO paylarına dayalı olarak ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarının ve 20 Haziran 2022 tarihinden önce ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarına (Çarpan) ilişkin "PDF dosya ekte yer almaktadır.

GSI Varantları ile ilgili Çarpan Değişiklikleri

KAP bildirimi için tıklayınız.
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu